Vondsten bij sportpark Margriet in Oss

Bij de aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden van voetbalvereniging Margriet in Oss zijn archeologische vondsten gedaan.Het gaat, aldus een woordvoerder van de gemeente, “om bewoningssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Vertraging voor de renovatie van het sportpark levert het niet op. Er was in de planning rekening gehouden met de vondsten”, zegt de gemeente.

Brabants Dagblad

Nacht van de Buitenplaats

Op 13 september de avond van Open Monumenten Dag is er tussen 19.00 -23.00 uur van alles te beleven tijdens de tweede editie van de Nacht van de Buitenplaats. Deze dag staat in het teken van ‘ reizen’. Buitenplaatsen waren ooit de vakantieoorden van de gegoede burgerij. Laat u verrassen op unieke locaties door de feeërieke sfeer en een verrassend cultureel programma. In een sprookjesachtige omgeving kunt u ’s avonds genieten van theater, muziek, rondleidingen, diner, wandelingen en vertellingen.

nachtvandebuitenplaats.nl

Nieuw start voor museumboerderij Kampereiland

Museumboerderij Erf 29 op Kampereiland heeft nieuwe beheerders. Het bestuur van de stichting Ons Erfgoed presenteert hen als opvolgers van Ton en Tiny van Ommen die – tot hun grote verdriet – vanwege financiële problemen het bijltje er bij neerleggen. Ondanks de stijgende omzetten en bezoekersaantallen, lukt het de stichting sinds de oprichting in 2006 amper om zwarte cijfers te schrijven.

De Stentor

VVD Leerdam vraagt aandacht voor leegstand winkels

VVD-raadslid Mireille Horden wil van het college weten of de provincie Zuid-Holland bereid is om geld beschikbaar voor het opheffen van leegstand en leegstaande winkels in de binnenstad van Leerdam. Ze verwijst naar de provincie Drenthe, die deze zomer 1,4 miljoen euro beschikbaar stelde om de vitaliteit en aantrekkelijkheid van dorpen te bevorderen.

Het Kontakt

Prinsengrachtziekenhuis wordt woon- en werkcomplex

Prinsengrachtziekenhuis OLVG. Foto: OLVG

De vestiging van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) aan de Prinsengracht in Amsterdam wordt herontwikkeld tot een woon- en werkcomplex. Dat meldt ontwikkelaar COD, die het monumentale pand heeft aangekocht. MVSA Architects en Architectenbureau J. van Stigt zijn als architect bij de herontwikkeling betrokken.

architectenweb.nl

Remise voor museumbussen Haarlem gaat verhuizen

Het gesnerp van de schuurmachines op ijzer verstomt even tijdens de koffiepauze. Maar daarna gaat het onverdroten verder in de voormalige NZH-remise aan de Leidsevaart. Er wordt hier hard gewerkt aan de restauratie van de ’1000’, bij de reizigers beter bekend als zo’n geel-met-witte bus. Een half jaar is de ploeg oude NZH’ers in de weer met de restauratie.

Haarlems Dagblad

Nieuwe particuliere fruitboomgaarden in Gelderland

Met de actie Houd de Bongerd Hoog! hoopt Stichting Landschapsbeheer Gelderland minimaal 100 particuliere nieuwe boomgaarden in Gelderland aan te kunnen leggen. Bewoners van het buitengebied kunnen met korting zelf een boomgaard samenstellen op basis van de geselecteerde kersen-, pruimen-, appel- en perenrassen. De actie geldt dit najaar en sluit af met een uitdeeldag van de fruitbomen op 13 december waar de deelnemers ook een praktische aanplant- en snoei-instructie ontvangen.

GroeneRuimte

Eigenaren Wageningse landgoederen bevraagd over toekomst

De 10 eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen in Wageningen hebben een vragenlijst ontvangen over hun toekomstverwachtingen. De afzender is de gemeente die er zo achter wil komen welke rol ze zou kunnen spelen in het behoud van deze historische plekken. Over enige tijdje wil de gemeente met de eigenaren om tafel om te kijken wat deze vragenlijst heeft opgeleverd.

gelderlander.nl

Vroegmiddeleeuws zodenhuis opnieuw herbouwd

Enkele jaren geleden bouwden medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie in het Friese Firdgum, een reconstructie van een zogenaamd zodenhuis, een soort boerderijgebouw met stal zoals die in ongeveer 700 na Christus in het terpengebied te vinden was. November vorig jaar stortte het bouwwerk echter in. Afgelopen week is een begin gemaakt met de herbouw van het vroegmiddeleeuws bouwwerk, onder leiding van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Historiek

Kijkmiddag bij opgraving

Publiek tijdens het eerste weekend. foto: Stichting Tremele

De gemeente Leeuwarden en de archeologische werkgroep geven komende donderdag 31 juli publieksvoorlichting bij de archeologische opgraving in het Harmoniekwartier.Een deel van de vondsten wordt dan tentoongesteld, terwijl er toelichting wordt gegeven op het onderzoek.

LC.nl

HvA inventariseert monumentale brokstukken

De HvA inventariseert welke ornamenten op de Monumentenwerf liggen. Dat kan bij restauraties van pas komen en is fijn voor studenten. Op de Monumentenwerf, een bedrijf in historische bouwmaterialen in Westpoort, onderzoeken bouwkunde­studenten van de HvA tientallen brokstukken van oude gevels. Stadsdeel Centrum stelde tienduizend euro beschikbaar voor het project. Daarvan wordt ook een uurloon voor de acht studenten betaald.

Het Parool

Zutphen krijgt vakgroep groen erfgoed

De afgelopen voorjaar opgerichte Vakgroep Groen Erfgoed Zutphen zal uitzoeken wat de criteria moeten worden voor het aanwijzen van Groen Erfgoed binnen de gemeentegronden van Zutphen. De Vakgroep moet er tevens achter zien te komen of het mogelijk is solitaire en/of particuliere bomen een beschermde status te verlenen en onder welke noemer deze dan zullen vallen.

contact.nl

Weinig oog voor agrarisch erfgoed in de Peel en de Kempen

Voor agrarisch erfgoed is weinig oog. Leegstaande boerderijen – het worden er steeds meer, doordat de kleine boeren het afleggen tegen de grote of omdat ze gewoon geen opvolging voor hun bedrijf hebben – staan te verkrotten of worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Telde de provincie begin jaren negentig nog 30.000 historische boerderijen; in 2007 waren er nog maar 6500 van over.

ed.nl

Paardenmarkt Elst op lijst cultureel erfgoed

CC0

De Elster paardenmarkt wordt op de lijst immaterieel cultureel erfgoed geplaatst. De paardenmarkt wordt jaarlijks op de 1e maandag in september gehouden; dit jaar voor de 754e keer. De aanvraag van de organiserende stichting Paardenmarkt Elst is door het Nederlands centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed goedgekeurd.

Gelderlander

Vrijwilligers werken al zes jaar aan restauratie graven Loppersum

CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

De vrijwilligers van de begraafplaats Loppersum weten niet van ophouden. Door weer en wind en zelfs met dertig graden Celsius op de thermometer, is de groep al ruim zes jaar bezig met het opknappen van de begraafplaats en het kerkhof. Sinds 2008 komen er op de Lopster begraafplaats en het kerkhof twintig enthousiaste mensen samen om het achterstallig onderhoud weg te werken. Inmiddels is de begraafplaats bijna klaar en moet vooral het kerkhof aan het Marktplein nog worden aangepakt.

RTVNoord

QR-codes op Hilversumse monumenten

In Hilversum is op 39 jonge monumenten een zogenaamde QR-code geplaatst. Deze code kunt u scannen met een smartphone en dan komt u op een website met verhalen, foto’s en filmpjes die te maken hebben met het pand.

Hilversum.nl

IJsselkogge naar Stichting Batavialand

De IJsselkogge, die nu nog in de bodem van de IJssel ligt maar volgend jaar moet wijken voor de zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier, gaat na berging voor nader onderzoek naar Stichting Batavialand in Lelystad. Ook de aak en de punter gaan mee. Dit staat in een intentieovereenkomst die vandaag is gesloten tussen Rijkswaterstaat en de stichting Batavialand in Lelystad.

De Weekkrant

Klokken Witte Huis in restauratie

De klokken van het Witte Huis in Rotterdam zijn verwijderd. Ze stonden al maanden stil en konden niet meer ter plekke worden gemaakt. Op dit moment liggen ze bij een restaurateur. Het Witte Huis is een beeldbepalend gebouw in Rotterdam. Het staat bekend als de eerste wolkenkrabber van Nederland.

rijnmond.nl

De Vuurvogel herrijst op Kasteel Groeneveld

foto: Michelle Ahin via Wikimedia Commons

Vanaf 10 augustus is op Kasteel Groeneveld de expositie ‘De Vuurvogel’ te zien. Voor deze expositie heeft beeldend kunstenaar Othilia Verdurmen zich laten inspireren door de mythe van de vuurvogel. De vogel Phoenix bouwt een nest van citroengras en mirre en steekt dat in brand om te sterven in het vuur en opnieuw te worden geboren en uit de as te herrijzen. Hij is het symbool van zowel de onverwoestbaarheid van het leven als het ongrijpbare van de dood. De expositie is te zien tot en met 1 maart 2015. Staatsbosbeheer is eigenaar van Kasteel Groeneveld.

Persbericht Staatsbosbeheer

Antieke Griekse muntvondst in Muiderberg

Anton Cruysheer, de voorzitter AWN Naerdincklant archeologie, meldt op zijn Facebookpagina de vondst van een bijzondere Griekse munt 400 meter voor de kust van Muiderberg. De munt is in april ontdekt met een metaaldetector. De ouderdom is 2300 jaar.

via dichtbij.nl – t-Gooi.

Preview themapublicatie ‘Op reis’

De publicatie ‘Op reis’, over het thema van Open Monumentendag 2014 op 13/14 september, is vanaf nu te bestellen en in te zien. Met deze publicatie maken de Stichting Mobiele Collectie Nederland en Stichting Open Monumentendag gezamenlijk voor het eerst een publieksboek over de relatie tussen reizen en monumenten. Verschillende autoriteiten op het gebied van mobiliteitsgeschiedenis schreven mee. Stichting Open Monumentendag licht een tip van de sluier op.

Persbericht Open Monumentendag

Commissaris Vassiliou: cultureel erfgoed wint bij meer Europese steun

europa vlag

Organisaties die zich inzetten voor cultureel erfgoed moeten optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die financieringsprogramma’s en beleidsmaatregelen van de Europese Unie bieden om te helpen de uitdagingen van deze sector het hoofd te bieden, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. Het beleidsdocument “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa” stelt dat de sector voor een tweesprong staat, met lagere overheidsuitgaven, een dalende deelname aan traditionele culturele activiteiten en een steeds diverser wordend potentieel publiek, door verstedelijking, globalisering en technologische verandering. In het rapport worden echter ook mogelijkheden onderstreept voor nauwere samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden over de grenzen heen, om ervoor te zorgen dat cultureel erfgoed meer bijdraagt aan duurzame groei en banen.

Persbericht Europese Commissie

Playtest Leyduin – zondag 29 juni

buitenplaats mobiel

Zondag 29 juni was een grote dag voor ons: de eerste playtest voor Buitenplaats Mobiel! Allereerst kunt u hier de foto’s bekijken én een filmpje van de playtest. Ook geven we een beschrijving van de test vanuit ons eigen perspectief. We hopen dat alle deelnemers er net zo van hebben genoten als wijzelf!

Persbericht Buitenplaats Mobiel

Gebruikswaardenonderzoek laanbomen krijgt vervolg

Het gebruikswaardenonderzoek in laanbomen heeft ruim 12 jaar gelopen. In 2012 is het op de Floriade afgesloten met een congres. Vanuit de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen krijgt het gebruikswaardenonderzoek een vervolg. De komende maanden zal er op initiatief van de cultuurgroep een brainstormbijeenkomst gaan plaatsvinden, waarvoor organisaties en personen die hier een bijdrage aan kunnen leveren uitgenodigd zullen worden.

GroeneRuimte