Naarden staat zonnepanelen toe in historische vesting

De gemeente Naarden verbiedt burgers niet langer om zonnepanelen te plaatsen op hun dak in de oude vestingstad. Voorwaarde: ze mogen niet te zien zijn vanaf de straat. Het was geen gemakkelijke afweging voor het college van burgemeester en wethouders: ruimte geven aan de moderne ontwikkelingen rond duurzame energie, of strikt vasthouden aan de cultuurhistorische – en toeristische – waarden van de historische vesting Naarden?

Binnenlands Bestuur

Terug naar middeleeuws Tiel

Publiek tijdens het eerste weekend. foto: Stichting Tremele

Op verzoek van de gemeente Tiel onderwerpt BAAC de bouwput van de Westluidense Poort sinds een aantal weken aan een archeologisch onderzoek. BAAC-archeoloog? Leo Tebbens hield gistermiddag aan de rand van de bouwput een ‘archeologisch spreekuur’. Zo’n 20 geïnteresseerde Tielenaren luisterden ruim 1 uur lang aandachtig naar het college van de archeoloog. 

De Gelderlander

Heemschut: gemeenten hebben geen verstand van landschap

De Erfgoedvereniging Heemschut Groningen heeft in haar reactie op het provinciale Keuzedocument Omgevingsvisie duidelijk gemaakt dat overdracht van taken van de provincie Groningen naar gemeenten niet de juiste weg is voor een goed landschapsbeleid. Heemschut vreest dat de kennis en kunde op het gebied van landschap niet structureel aanwezig zijn bij gemeenten; zeker niet als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal beleid op het gebied van landschap inclusief de cultuurhistorische, archeologische en aardkundige aspecten daarvan.

Het Streekblad

Paleis op de dam ontvangt miljoenste bezoeker sinds de heropening

Het Koninklijk Paleis Amsterdam heeft vandaag de miljoenste bezoeker mogen ontvangen sinds de heropening in 2009.Het Paleis is ontvangstpaleis van het Koninklijk Huis en daarbuiten zoveel mogelijk opengesteld voor publiek. De bezoeker maakt kennis met de geschiedenis van dit bijzondere gebouw in het hart van Amsterdam. Succesvolle tentoonstellingen – zoals deze zomer rond de eenmalige openstelling van de Krijgsraadzalen – hebben bijgedragen aan het groeiende bezoekersaantal. Het Koninklijk Paleis Amsterdam onderging tussen 2005 en 2009 een grote renovatie en restauratie.

Koninklijk Paleis

Groenere binnenstad verbeterd leefbaarheid en duurzaamheid Amsterdam

Zeven studenten van Wageningen Universiteit hebben in opdracht van Alterra onderzocht hoe de leefbaarheid en de duurzaamheid van Amsterdam verbeterd kan worden door middel van onverwachte vergroening van de binnenstad. Gedurende een periode van 8 weken hebben de studenten zich ingezet om een rapport tot stand te brengen met als resultaat een creatieve mix van adviezen. Het op een duurzame manier groener maken van de Amsterdamse binnenstad wordt bijvoorbeeld bereikt door het gebruik van verplaatsbaar groen of het aanpassen van de regelgeving voor hoteleigenaren bij het openen van nieuwe hotels.

Groene Ruimte

Monumentaal pand oranje geschilderd uit protest

Kunstenaar William Verstraeten heeft zijn monumentale huis in Middelburg oranje geschilderd. Verstraeten voert zo actie tegen het hypotheekbeleid van zijn bank. Hij kan het met de de bank niet meer eens worden over de aflossing van de hypotheek en de bank dreigt hem en zijn gezin uit zijn huis te zetten. De kunstenaar kocht voor de crisis een monumentaal pand in de Lange Noordstraat in Middelburg. De laatste jaren bleven opdrachten uit en kwam de kunstenaar in betalingsproblemen. Een gedwongen veiling van zijn huis ligt nu in het verschiet.

Omroep Zeeland

Belangstelling voor doorstart van Kasteel Maurick in Vught

Enkele ‘partijen’ zijn geïnteresseerd in een doorstart van Kasteel Maurick in Vught. „Vooral 1 ondernemer is zeer geïnteresseerd”, zegt Peter Stutvoet, directeur van Monumenten Fonds Brabant, eigenaar van het onlangs failliet verklaarde Kasteel Maurick. Jarenlang was in het gebouw een door meesterkok Jog Schipflinger uitgebaat restaurant gevestigd. Op zijn verzoek werd het bedrijf begin juli failliet verklaard.

Brabants Dagblad

Benefietdiner voor Vater-Müler orgel Oude Kerk Amsterdam

Het Grote- of Vater-Müller orgel uit 1726 wordt gerestaureerd. Het officiële startschot voor de restauratie wordt gegeven in de vorm van een benefietdiner op zaterdagavond 13 september. Voor 150 euro per persoon of voor 1.200 euro een tafel voor acht personen, wordt u deel van dit historische moment. Tijdens de avond lichten deskundigen, waaronder de orgeladviseur, organist, restauratiearchitect en de natuursteendeskundige de te verwachten werkzaamheden toe. Er wordt gestart met de natuurstenen onderbouw. Natuurlijk klinkt het orgel nog eenmaal die avond in volle glorie. De financiering is voor 70% rond.

oudekerk.nl

Grenzen aan graven? verslag discussie online

Detectoramateurs, amateurarcheologen en professionele archeologen kwamen onlangs bijeen op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het verslag van deze ontmoeting staat nu online.

Een van de deelnemers noemt het een ‘verslavende hobby’: ronddwalen over akkers met een metaaldetector, zoekend naar schatten uit het verleden. Maar waar liggen de grenzen aan deze graafactiviteiten? Op 20 juni gingen 75 belanghebbenden met elkaar in gesprek.

RCE

Renkum vecht met succes tegen winkelleegstand

Gemeente Renkum logo Foto via renkum.nl

Het aantal leegstaande panden in de Dorpsstraat in Renkum, de winkelstraat van het dorp, neemt steeds verder af. Renkum Telecom opende recent de deuren en in september gaan meer winkels van start. Leegstand in de belangrijkste winkelstraat van het dorp Renkum is 1 van de grootste zorgen van de ondernemersvereniging, maar die zorg is nu een stuk kleiner.

De Gelderlander

Financieel belang eigenaar speelt toch rol bij aanwijzing monument

Tot voor kort was het nog niet voorgekomen dat een besluit tot aanwijzing van een monument struikelde op het financiële belang van de eigenaar bij het voorkomen van die aanwijzing. Daar is met de uitspraak van 16 juli 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verandering in gekomen. In de uitspraak draait het om de aanwijzing van de Christus Koningkerk in Heerlen als gemeentelijk monument.

AKD.nl

Noord-Holland investeert in monumenten

Logo Noord Holland

De provincie wil het cultureel erfgoed behouden en de toegankelijkheid ervan vergroten. Daarom investeert de provincie in de restauratie en herbestemming van monumenten. Noord-Holland telt 14.000 rijksmonumenten waarvan 8.000 in Amsterdam. Daarnaast zijn er 600 provinciale monumenten en enige duizenden gemeentelijke monumenten. Naast het behoud van ruimtelijke kwaliteit en het toegankelijk maken van monumenten voor een breed publiek, speelt ook behoud van werkgelegenheid en van ambacht een belangrijke rol.

Noord-Holland.nl

Renovatie Nieuwe Kerk Groningen klaar in september

De opknapbeurt van de Nieuwe kerk is bijna klaar. Vanuit grote afstand is er nu te zien dat er aan de kerk gewerkt wordt. De kerk bestaat is dit jaar 350 jaar en wil dat eind september vieren en voor die tijd moet de kerk klaar zijn. Daarom is er begin dit jaar gestart met de renovatie, in opdracht van de gemeente Groningen en PKN.

Gezinsbode

Uitstel renovaties goed voor krakers

CC-BY-SA 2.0

Doordat woningcorporaties geen geld hebben voor renovatieprojecten, trekken krakers in de leegstaande panden. Daardoor zijn er meer kraakpanden dan enkele jaren geleden. Amsterdam telt nu, voor zover bekend bij gemeente, politie en justitie, ruim vijftig kraakpanden en -pandjes. Medio 2012 waren dat er 23 – nadat na de komst van het kraakverbod (1 oktober 2010) honderden panden waren ontruimd.

Het Parool

Museum Speelklok restaureert IJzeren Hein

Voor het eerst in jaren komt er een nieuw draaiorgel in de museumzalen van Speelklok in Utrecht. Het gaat om straatorgel De IJzeren Hein uit 1931, dat de afgelopen jaren door museummedewerkers is gerestaureerd. Het instrument dankt zijn naam onder meer aan het zeldzame front in Art-Deco-stijl.

RTV Utrecht

Sloperskogel bedreigt Ter Pelkwijkpark Zwolle

Ter Pelkwijkpark, Zwolle Foto: Google Streetview

Een woonhuis uit 1880 aan het Ter Pelkwijkpark wordt mogelijk afgebroken. De eigenaar heeft een sloopvergunning aangevraagd om er nieuwbouw te kunnen plegen. Het huis op nummer 9 is geen rijks- of gemeentelijk monument, maar maakt wel onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht Ter Pelkwijkpark.

De Stentor

Ook leegstand in Alkmaarse agrarische gebouwen verwacht

De komende jaren zal de leegstand van agrarische gebouwen fors toenemen, blijkt uit onderzoek van Alterra – onderdeel van de Wageningen Universiteit (Wur). Ook in Alkmaar zal in 2030 18% van de agrarische bebouwing leegstaan, is de verwachting. In omliggende plaatsen is die toename van leegstand ook te zien.

dichtbij.nl

Coevorden: Niet-monumentale panden worden ‘karakteristiek’ ter bescherming

Gemeente Coevorden Foto: coevorden.nl

Het cultuurhistorische bezit in de gemeente Coevorden kan beter beschermd worden. Veel karakteristieke bouwwerken hebben geen officiële monumentale status waardoor ze in principe gesloopt mogen worden. Het gaat daarbij om boerderijen, woonhuizen, bruggen, sluizen en straatmeubilair die niet op de monumentenlijst van het rijk of de provincie staan. Om het erfgoed beter de beschermen heeft het college het plan om 418 geselecteerde bouwwerken de aanduiding ‘karakteristiek’ te geven in het bestemmingsplan en daarbij regels tegen sloop op te nemen. Daarnaast wil het college eigenaren stimuleren hun bouwwerk goed te onderhouden.

Coevorden.nl

College wil gebouw schoenmakersvakschool Den Haag handhaven

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag wil dat het gebouw van de schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat in het Zeeheldenkwartier gehandhaafd blijft. Dit laat het college weten in reactie op vragen van de Haagse Stadspartij. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Volgens het college kan sloop alleen worden tegengegaan als het pand van de huidige eigenaar wordt overgenomen, maar dat is duur, of als een spoedprocedure wordt opgestart om van het pand een gemeentelijk monument te maken.

Omroep West

PvdA Zeeland wil oplossing voor toenemende leegstand boerderijen

De Zeeuwse Statenfractie van de PvdA maakt zich zorgen over toenemende leegstand van boerderijen. De fractie wil dat het dagelijks provinciebestuur de huidige omvang van de leegstand in kaart brengt, inclusief de prognose voor de komende tien jaar. Daaraan koppelt de coalitiepartij de vraag hoe groot het risico is dat er structurele leegstand optreedt en het buitengebied dus te maken krijgt met verpaupering.

pzc.nl

Rijksmonument als hulpje in Stommeerpolder

Hij staat daar stoer op de dijk, maar oogt wel wat verdwaald naast een woonwijk. Aan de andere kant van de dijk ligt een bedrijventerrein. De Stommeermolen herinnert aan de tijd dat het hard werken was om Aalsmeer droog te houden. De voorganger van deze molen werd hier in de tweede helft van de zeventiende eeuw neergezet om het Stommeer droog te maken.

Oneindig Noord-Holland

Erfgoed mooi en betaalbaar houden

Erfgoed is maatschappelijk en economisch van groot belang. Het in stand houden vraagt om kennis en kunde, en het doorgeven daarvan aan jonge generaties en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de rode draad in het Europese project Share (Safeguarding Heritage and Rural Economies). Drie Gelderse landgoederen doen samen met de provincie Gelderland praktijkervaring op met leerlingen en vooral vrijwilligers. Hoe kunnen ze goed georganiseerd en deskundig bijdragen aan tijdsbewuste instandhouding.

gelderland.nl