Bijzondere archeologische vondsten Barneveld

Bij de archeologische opgravingen in het gebied waar het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid wordt ontwikkeld, zijn afgelopen week bijzondere vondsten gedaan. Zij geven een nieuwe kijk op de geschiedenis van dit gedeelte van de Gelderse Vallei. Op zaterdag 12 september 2015 is er – mede in het kader van Open Monumentendag – opnieuw de mogelijkheid om de archeologische vindplaats te bezoeken. Medewerkers van de gemeente Barneveld en het archeologisch bureau Archol geven tekst en uitleg.

Rijksbouwmeester Alkemade: ‘Herontwikkeling moet vanzelfsprekender worden’

Floris Alkemade (1961) treedt aan als nieuwe rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Voordat hij zijn invloed laat spreken, acht hij het van belang om in de eerste maanden zijn agenda voor zijn rijksbouwmeesterschap te formuleren. Toch wijst hij alvast op het grote belang van herontwikkeling. ‘We hebben te snel de neiging om gebouwen die hun huidige functie verliezen af te schrijven als onbruikbaar, zeker als we ze toevallig niet mooi vinden. Als Rijksbouwmeester adviseert Alkemade gevraagd en ongevraagd over de architectuur en de stedelijke omgeving van het Rijksvastgoed.

Een zestiende-eeuws diner in De Wereld van Smaak in de Markthal

Zaterdag 12 september organiseert De Wereld van Smaak samen met De Tijdtrap een bijzonder diner: proef de zestiende eeuw. Aanleiding is gelijknamige pop-up expositie ‘ Aan tafel met Pieter Aertsen’ die vanaf 12 september als onderdeel van de archeologische expositie De Tijdtrap in de Markthal gepresenteerd wordt. ‘Aan tafel met Pieter Aertsen’ is tevens een voorproefje van de komende tentoonstelling ‘De ontdekking van het dagelijks leven – van Bosch tot Bruegel’, die vanaf 10 oktober in Museum Boijmans Van Beuningen te zien zal zijn.

Oudste gevangenis van Nederland wordt de duurzaamste

De oudste gevangenis van Nederland (1822), de Blokhuispoortgevangenis in Leeuwarden, wordt straks volledig op basis van duurzame energiebronnen verwarmd. In samenwerking met het ministerie van OCW investeert eigenaar BOEi ca. € 3,5 miljoen in een biomassacentrale. De gemeente Leeuwarden levert de biomassa. Ongeveer 75% van al het snoei-afval uit de gemeente is hiervoor nodig. BOEi, gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed, heeft hiervoor een voor Nederland uniek plan uitgewerkt.

De geschiedenis van de monumentenzorg

De ontwikkeling van de monumentenzorg in Nederland kwam mede tot stand door verschillende internationale besluiten en initiatieven rond de bescherming van erfgoed. Hoewel al vroeg in de geschiedenis belangrijke, oude gebouwen extra werden beschermd en onderhouden, was er tot aan de twintigste eeuw geen landelijke wetgeving of internationale organisatie die hier zorg voor droeg.

Opening Martinuskerk in Schellinkhout na renovatie werkzaamheden

De restauratiewerkzaamheden aan de Martinuskerk zijn gereed, de bonte knaagkever is uit het houten dak verdreven en de kerk ziet er weer prachtig uit! Aankomend weekend is de Martinuskerk te Schellinkhout, die op 15 januari 2014 werd overgedragen door de Protestantse Gemeente Zuiderkoggge aan BOEi, weer open. Om dit te vieren zal op vrijdagmiddag 4 september de heer Ralph de Vries, gedeputeerde duurzaamheid, bestuur en culturele infrastructuur in de provincie Noord-Holland, de kerk openen.

Open Monumentendag: Groninger kerken

Veel kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), openen het weekend van 12 en 13 september de deuren tijdens Open Monumentendag. Het thema van de 29e Open Monumentendag (OMD) is: Kunst & Ambacht. Speciaal voor OMD worden door de lokale beheerscommissies van de SOGK-kerken en -torens bijzondere activiteiten georganiseerd. Hierbij probeert men uiteraard zoveel mogelijk aan te haken aan het landelijke thema. Hieronder vindt u hieruit een greep. Voor het totale overzicht kijkt u op www.groningerkerken.nl/agenda bij de desbetreffende datum of bij overige activiteiten.

10 miljoen voor verduurzaming rijksmonumenten

Om te onderzoeken welke oplossingen het best werken, krijgen 18 rijksmonumenten een bijdrage voor energiebesparende maatregelen. Minister Bussemaker van het Ministerie van OCW stelt hiervoor de komende twee jaar 10 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidies zullen worden uitbetaald door het Nationaal Restauratiefonds. Vanmorgen werd de subsidie beschikt voor onder meer een ‘duurzame’ samenwerking tussen Hortus Botanicus en de Hermitage in Amsterdam.

Rijksmonumentaal park Groningen geruisloos gehalveerd

Bijna het gehele Papiermolenpark ten noordwesten van openluchtzwembad de Papiermolen, inclusief de vijver, zal sneuvelen door de uitbreiding van de Zuidelijke Ringweg. Een 300 meter lange en 3 meter hoge muur zal het park van de Papiermolen afgescheiden. De Papiermolen is het enige openluchtzwembad van Groningen. Het zwembad en park zijn in de jaren ’50 aangelegd, en hebben in 2011 de status van Rijksmonument gekregen.

Toename diefstallen in Belgische kerken

Religieus Erfgoed Vlaanderen vraagt iedereen die verdachte individuen ziet in kerkgebouwen waar geen eredienst aan de gang is, de politie te waarschuwen. Het aantal diefstallen van kelken, kandelaars en andere kunstvoorwerpen uit kerken is de jongste maanden immers fors gestegen.

Particulier weigert restauratie Villa Vredelust in Tilburg, ondanks beloften

De nieuwe eigenaar van Villa Vredelust in Tilburg is zijn beloften voor spoedige restauratie van het rijksmonument opnieuw niet nagekomen. Dat blijkt uit een notitie van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Monumenten). Didier Deleuil nam het vervallen pand in januari vorig jaar over van de gemeente met de bedoeling er een toprestaurant te beginnen. Hij liet eerde weten in april met de casco-renovatie te starten, maar dat blijft nog altijd uit.

Van Vollenhoven opent Open Monumentendag in Bergen op Zoom

De Open Monumentendag van dit jaar met als thema Kunst & Ambacht wordt landelijk geopend op donderdag 10 september in Bergen op Zoom door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst voor genodigden in stadspaleis Het Markiezenhof. De Open Monumentendag is in Bergen op Zoom net als in heel Nederland al jaren een groot succes. Onder de naam Kunst in de Monumenten grijpt Bergen op Zoom het evenement aan om allerlei vormen van kunst te verbinden aan monumenten en is daar mee dé plek om Open Monumentendag 2015 te openen.

Open Monumentendag: Rotterdam

Het landelijke thema voor Open Monumentendag is dit jaar Kunst & Ambacht. Rotterdam voegt daar de viering van ’75 jaar Wederopbouw’ aan toe. Binnen deze thema’s worden op 12 en 13 september in Rotterdam enkele gebieden centraal gesteld: Historisch Delfshaven, ontstaan uit Kunst & Ambacht en het Centrum van Rotterdam waar de 75 jarige architectuur van de Wederopbouw manifest aanwezig is. Hier wordt de relatie gelegd tussen deze thema’s. Toegepaste kunsten zijn een integraal onderdeel van de Rotterdamse Wederopbouw.

De waarde van historische graffiti op monumenten

Regelmatig worden er toeristen opgepakt omdat ze hun naam willen achterlaten op beroemde gebouwen als het Colosseum in Rome. De inscripties van bezoekers die zich in vervlogen tijden aan ditzelfde vergrijp schuldig maakten, worden nu echter als historische documenten gekoesterd. Lees de column van prof. dr. Leonard Rutgers over de omgang met graffiti op antieke monumenten.

Toerisme en herbestemming in historische DDR

Het landschap van de Duitse regio Mecklenburg-Vorpommern raakt in trek bij toeristen, met talrijke investeringen tot gevolg. De vraag rijst in hoeverre recht gedaan wordt aan het roemruchte verleden van deze voormalige DDR-streek. Koos Bosma is hoogleraar Architectuurgeschiedenis en Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en coördinator van de masteropleiding Erfgoedstudies aldaar.

Oprichting NedSEK voor kranenerfgoed

Sinds 2006 was een enthousiaste groep industrieel-archeologen bezig met de inventarisatie van de in Nederland aanwezige, gebruikte én gefabriceerde kranen. Daarnaast was zij betrokken bij uiteenlopende herbestemmings- of restauratieprojecten van historische hijswerktuigen. Door deze werkgroep is nu, in 2015 de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen, NedSEK, opgericht voor het verzamelen en behouden van kennis over het historische kranen erfgoed.

Reclamefilm voor VELO wasmachines uit 1931

Deze historische film is zeer waarschijnlijk het oudste filmmateriaal over een deel van Barendrecht. Hierin laat de VELO wasmachinefabriek vol trots zien hoe de machines in grote aantallen in de fabriek in Barendrecht werden gemaakt. Daardoor krijgen we nu een prachtig beeld van het werk en de organisatie in een industrie uit die tijd. Opmerkelijk is het om te zien dat slechts één stoommachine van 250 PK de vele machines aandrijft.

Open Monumentendag: Restauratiespreekuur Tim Schoenmakers

Monumenten zoals kastelen, herenhuizen, kerken, musea, boerderijen of molens behoren tot ons onroerend cultureel erfgoed. Tijdens de Open Monumentendagen wordt u in de gelegenheid gesteld er hiervan verschillende kosteloos te bezoeken. Een uitgelezen mogelijkheid hiermee kennis te maken. Voor de instandhouding van deze monumenten bestaat een heel scala aan partijen en organisatie. Van restauratiearchitect tot aannemer, schilders of monumentenwacht.

Groningens Ontzet immaterieel erfgoed

Groningens Ontzet is door het Nederlands centrum voor volkscultuur en immaterieel erfgoed op de nationale lijst van immaterieel erfgoed geplaatst. Internationale organisatie voor Culturureel Erfgoed Unesco verbindt z’n naam aan de lijst. Met het Gronings ontzet wordt gevierd dat de stad in het rampjaar 1672 het beleg door Bernhard von Galen, bisschop van Münster had doorstaan hetgeen wordt gevierd met een kermis, vuurwerk en muziek.

Opnieuw onthulling gasbol De Stip

De gasbol De Stip, een even merkwaardig als opvallend object aan de Dordsestraat in Emmen is na een grondige renovatie opnieuw onthuld. De bol werd in 2010 een kunstwerk toen het werd beschilderd door kunstenaars uit de hele wereld. Toen in 2014 duidelijk werd dat de gashouder moest worden gerestaureerd, was er aanvankelijk geen geld voor te vinden. Nu hebben de Toyisten, het kunstenaarscollectief uit Emmen dat aanvankelijk ook verantwoordelijk was voor de beschilderingen, doormiddel van crowdfunding de benodigde 40.000 euro bij elkaar gekregen.

Renovatie Utrechtse Muntbrug

De rijksmonumentale Muntbrug in Utrecht wordt dit jaar gerestaureerd. De brug uit 1887 overbrugt het Merwedekanaal en kreeg de huidige naam nadat in 1912 het ernaast gelegen gebouw van de Rijksmunt was opgeleverd. Om geïnteresseerden en omwonenden te informeren over de werkzaamheden is een facebook-pagina opgezet.

Herenhuis geen monument vanwege verbouwingen

De bewoners van het karakteristieke woonhuis A.G. Dekkerlaan 36 in Olst hebben tevergeefs geprobeerd hun pand op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. De stichting Het Oversticht, de kennis- en adviesorganisatie over ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed, heeft B en W geadviseerd het pand niet op de lijst te zetten. Het college neemt het advies over.

Foute architecten: Mag je van ze houden?

Le Corbusier was een fascist en Adolf Loos een viespeuk, ten minste als we de kranten van de afgelopen weken mogen geloven. Maar betekent dat ook dat daarmee hun werk is afgedaan, zoals wel wordt gesuggereerd. Met andere woorden: Kun je van het werk van architecten houden als ze “fout” in de oorlog zijn geweest, of mogelijk iets anders op hun kerfstok hebben?

Beslissingen op aanvragen instandhoudingssubsidie verstuurd

Op 28 augustus heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alle beslissingen op de instandhoudingssubsidie 2015 per post verzonden. Heeft u hiervoor in 2015 een aanvraag ingediend, dan weet u dus binnen enkele dagen of u subsidie krijgt.