Opmerkelijke vondsten bij opgraving scheepswrak Dronten

Een vioolblok, een schrijfbordje, een tinnen lepel en een aardewerken bord. Interessante vondsten die de afgelopen dagen zijn gedaan bij de opgraving van het scheepswrak aan de Rietweg in Dronten. De studenten van de International Field school for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) stuitten afgelopen vrijdag al op het vioolblok. Het vioolblok is een katrol met twee schijven dat onderdeel is van het hijsen van de zeilen. Het verkeert nog in een uitstekende conditie.

Archeologen vinden ‘slagerij uit de ijstijd’ bij Assen

Op een akker in Noord-Drenthe, vlak bij Assen, is een slagerij uit de laatste ijstijd ontdekt. Waar tegenwoordig de boer met zijn trekker rondrijdt om het land te ploegen, kwamen in het Weichselien (zo’n 50 duizend jaar geleden) regelmatig neanderthalers langs om hun jachtbuit te villen en in stukken te snijden.

Bussemaker opent Fort Kijkuit na herbestemming

Maandag 6 juli opende minister Jet Bussemaker van Cultuur het gerestaureerde Fort Kijkuit in Kortenhoef na een bijzondere metamorfose: van een verlaten verdedigingswerk is het nu een beheerkantoor en informatieruimte/uitzichtpunt van Natuurmonumenten geworden. Fort Kijkuit is gebouwd tussen 1844 en 1847, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Amersfoortse Joke Sickmann genomineerd voor de 10vanMax

Joke Sickmann (82) is genomineerd voor de 10vanMAX, een initiatief van Radio 1-programma Twee Dingen over de tien meest inspirerende, onbekende ouderen van Nederland. Fokke de Jong, voorzitter van de vereniging duurzaam Soesterkwartier, vond dat hij redenen genoeg had Joke Sickmann voor de nominatie voor te dragen. “Joke heeft een wijkmuseum opgericht en houdt zich bezig met het Belgenmonument en een stichting voor het behoud van industrieel erfgoed”, aldus De Jong. “Daarnaast zet zij zich in voor een duurzame wijk en voor de buurtgenoten die hulpbehoevend zijn.”

Uitkomsten onderzoek muurschilderingen Fort benoorden Spaarndam

Rond het jaar 2000 werden tijdens herstelwerkzaamheden van Fort Benoorden Spaarndam door vrijwilligers van de Stichting Krayenhoff vele muurschilderingen gevonden. De schat aan muurschilderingen in het fort is enorm en toekomstige ontwikkelaars kunnen daar hun voordeel mee doen. Wel moet het fort zo snel mogelijk waterdicht worden gemaakt, om verdere schade aan de schilderingen te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de muurschilderingen in het fort dat de provincie heeft laten uitvoeren.

Uit het rapport Molentoekomst: Draagvlak en fondsenwerving

Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor molens nodig. Extra geld alleen – 5 miljoen per jaar – is niet voldoende. Dit is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport Molentoekomst van De Hollandsche Molen. Een groot draagvlak is de basis voor een ander belangrijk facet van molenbehoud, te weten particuliere fondsenwerving.

Urker vindt verborgen boodschap Joodse onderduikers

Jelle Kapitein uit Urk is in het bezit van een geheime boodschap van Joodse onderduikers. Hij vond de tekst op een deur tijdens verbouwingswerkzaamheden in een huis in Bilthoven. Het is een soort testament dat is geschreven door Levie Sajet en Ester Zilberstein, een Joods echtpaar uit Amsterdam. Zij zaten in Bilthoven ondergedoken in 1942.

Renovatie Binnenhof zeker half miljard euro

De grootschalige renovatie van de gebouwen rond het Binnenhof, gaat naar schatting 500 tot 600 miljoen euro kosten. Dat schrijft oud-minister Liesbeth Spies in een advies aan minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD). In een persconferentie riep ze maandag op tot haast in de besluitvorming. Zij adviseert om het complex in één keer te verbouwen. Dit zal naar schatting 5,5 jaar duren en kan in 2020 beginnen.

Afstoting 31 rijksmonumenten voorlopig uitgesteld

Het kabinet maakte eind vorig jaar bekend 31 grote rijksmonumenten af te willen stoten. Dit zou per 1 juli van dit jaar hebben moeten gebeuren, maar na kritische vragen van de Raad voor Cultuur is de afstoting voorlopig uitgesteld. Het is de bedoeling dat deze monumenten overgedragen worden aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo), een koepel van grote, professionele monumentenorganisaties. Voor behoud, beheer en exploitatie van de monumenten wil het Rijk de NMo eenmalig 61 miljoen geven. Er wordt daarbij gesproken van een “bruidsschat”. Minister Blok heeft besloten de afstoting voorlopig uit te stellen en geen onomkeerbare stappen te nemen voor een debat met de Kamer.

Vincent van Rossem: Niets is dommer dan sloop

High-tech is in wezen niet duurzaam, het brave zuinige cv-keteltje moet elke tien jaar vervangen worden. Elektrische auto’s gebruiken ook veel energie. Echte duurzaamheid is low-tech en vereist een andere manier van denken. Er is geen reden om de vlag uit te hangen. Duurzaamheid blijft een fundamenteel probleem.

Monument voor Amsterdams galgenveld over het Ij

Historicus en hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Amsterdam Peter-Paul de Baar vindt dat de geschiedenis van het galgenveld dat tussen 1360 en 1795 over het Ij lag zichtbaar moet worden gemaakt met een monument. Het galgenveld illustreert de verandering van ons denken over recht, en is het een belangrijk onderdeel van de stadsgeschiedenis en zeker de historie van Noord. De bekendste ‘bewoonster’ van het galgenveld ooit is inmiddels het 18-jarige Deense (werkloze) dienstmeisje Elsje Christiaens, die op 3 mei 1664 werd terechtgesteld. Dat komt doordat Rembrandt haar tekende.

Student: Weinig aandacht voor lokaal erfgoed in geschiedenislessen

Mattias Geeroms uit Roosdaal, derdejaarsstudent van de lerarenopleiding Secundair onderwijs aan de hogeschool Odisee, hekelt in zijn bachelorproef het gebrek aan aandacht voor lokaal erfgoed in de les geschiedenis. Volgens Mattias weten veel leerlingen en leerkrachten niet precies wat het begrip ‘erfgoed’ inhoudt en wordt het niet voldoende gebruikt in de les en de les geschiedenis in het bijzonder.

Nee, Europa gaat je vakantiefoto’s van monumenten niet verbieden

Het heeft de laatste dagen voor nogal wat ophef gezorgd op sociale media, maar Europa is echt niet van plan om toeristen te verbieden hun vakantiefoto’s van monumenten te uploaden naar sociale media. Verschillende media brachten het nieuws dat de Europese Unie eraan denkt om vakantiefoto’s voor monumenten in Europa te verbieden op het web. Maar dat is toch wel wat kort door de bocht. Wat de Europese Unie wel wil doen, is de regelgeving in de verschillende EU-lidstaten gelijktrekken, en updaten voor deze digitale samenleving.

Broer en zus gaan avontuur renovatie stolpboerderij aan

Er zijn nog altijd mensen die voor hun huisvesting niet kiezen voor de makkelijke weg van het kopen van een huis of stuk grond, maar ook meedenken met het behoud van cultureel erfgoed. Dat geldt zeker voor de echtparen Brockhus-Dekker en Dekker-Admiraal die gezamenlijk de ‘boerderij van Glorie’ aan de Breedeweg 77 en 75 kochten en deze volledig laten renoveren. Zowel Cees Brockhus en Anke Dekker als Jos Dekker en Lia Admiraal vielen voor de inmiddels 200 jaar oude stolpboerderij, nadat deze vorig jaar door de erven Glorie te koop was gezet.

Groningen krijgt 248 nieuwe monumenten

In de binnenstad van Groningen worden 248 panden aanwezen als nieuw Gemeentelijk Monument. Van deze aangewezen panden krijgen 215 panden de status van Gemeentelijk Monument-light. Dit betekent dat alleen de buitenkant vanaf de straatzijde is beschermd, meldt de gemeente. De overige 3 panden worden compleet beschermd. Hierdoor wordt de historische binnenstad beter beschermd en blijft het historisch beeld beter behouden. De bouwhistorisch waardevolle, vaak middeleeuwse, onderdelen van panden krijgen meer bescherming.

3,5 miljoen voor Utrechtse monumenten

Op 1 juli zijn in het Cunerapark te Rhenen de subsidies van het Utrechtse fonds erfgoedparels uitgereikt. Dit jaar zijn subsidies toegekend voor de restauratie van 14 rijksmonumenten. Het gaat bij elkaar om ruim 3,5 miljoen euro. Bij het verlenen van subsidies uit het fonds erfgoedparels hanteert de provincie een aantal criteria, waarvan de belangrijkste zijn: de publieke toegankelijkheid, het economische perspectief en co-financiering van de eigenaar.

Dudokjaar in Hilversum van start

Afgelopen woensdag is in Hilversum het Dudokjaar van start gegaan. Het was toen precies honderd jaar geleden dat Willem Marinus Dudok in dienst trad bij de gemeente. De architect en stedenbouwkundige is gezichtsbepalend geweest voor Hilversum. Hilversum is het Dudokjaar gestart met de opening van het Dudok Architectuur Centrum (zie ook de eerste video onderaan). Tot en met een concert op de Raadhuisvijver op vrijdag 1 juli 2016 zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden.

Belangrijke moties en amendementen van nieuwe Omgevingswet samengevat

De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met een overweldigende meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. In de wet, en in een aantal ook aangenomen amendementen op de wet, worden waarborgen gegeven voor het verbeteren van de Omgevingskwaliteit. Bij motie, voorgesteld door Stientje van Veldhoven (D66), spreekt de Kamer in meerderheid nog eens expliciet uit dat gemeenten een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving, en dat gemeenten, met heldere regels, in staat gesteld moeten worden om te sturen op de kwaliteit.

Advies Nationale Monumentenorganisatie

Het kabinet wil dat de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verantwoordelijk wordt voor 31 rijksmonumenten met een erfgoedfunctie. Aangezien het hier om nationaal erfgoed gaat waarmee duurzaam moet worden omgegaan (zoals o.a. Naarden Vesting, kastelen, grafmonumenten en kerken), heeft de Tweede Kamer de Raad voor Cultuur gevraagd om over deze nieuwe constructie en organisatie te adviseren. Voor de toekomst adviseert de raad om een inhoudelijke visie en beleid te ontwikkelen over de afstoting van rijksmonumenten op de lange termijn. Wat de raad betreft zou de NMo meer tijd moeten krijgen om zaken op orde te hebben, voordat de 31 rijksmonumenten aan deze organisatie worden overgedragen.

Dordts Park Louterbloemen wordt gemeentelijk monument

Dordrecht krijgt er een gemeentelijk monument bij, namelijk Parkbos Louterbloemen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten op verzoek van een inwoonster uit Dordt. Het besluit wordt ondersteund door de welstands- en monumentencommissie en beheerder Havenbedrijf Rotterdam heeft geen bezwaar.

Zwolse erfgoedprijs voor herstel historische kleuren

De eigenaar van de Oude Vismarkt nr. 9 krijgt omstreeks Open Monumentedag (12 september aanstaande) de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen uitgereikt door wethouder Jan Brink. De eigenaar krijgt de prijs omdat het monument in de oude historische kleuren is teruggebracht. Sinds de 1994 stimuleert de gemeente Zwolle onderzoek naar en het terugbrengen van historische kleuren. Het pand aan Oude Vismarkt 9 is een prachtig voorbeeld van een geslaagde kleurmetamorfose. Zie voor foto’s voor en na weblog-zwolle.nl.

Crowd cleaning openluchttheater De Lichtenberg

Om het prachtige, monumentale openluchttheater De Lichtenberg weer open te stellen voor publiek, is er een grote schoonmaakactie gepland. Op zaterdag 18 juli 2015 van 9.00 tot 16.00 uur kan iedereen meehelpen in het theater. Bent u die enthousiaste man, vrouw of groep met een warm hart voor cultuur, die bereid is de handen uit de mouwen te steken? Dit is een unieke kans om een steentje bij te dragen aan het onderhoud van dit openluchttheater. En een mogelijkheid om weer eens het prachtige theater te bezichtigen. Het theater wordt hiermee gebruiksklaar gemaakt voor de Lichtenberg Experience. Dit evenement vindt plaats op zondag 13 september 2015 tijdens de Open Monumentendag.

Brochure ‘Brandpreventie voor historische boerderijen’ is beschikbaar

Op de studiedag Boerderijen en bouwhistorie, 26 juni j.l. bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, werd het eerste exemplaar van de nieuwe brochure Brandpreventie voor historische boerderijenuitgereikt aan de heer Ewoud van Arkel. De heer Van Arkel is zelf boerderij-eigenaar en heel actief in het bijdragen aan het verantwoord behoud van historische boerderijen. Brandpreventie is daar een belangrijk onderdeel van.

Honderd Deense landhuizen in een verrukkelijk boek

Nu de vakantie voor velen weer voor de deur staat, meldt sKBL u graag de uitgave The Danish Country House. Deze Engelstalige uitgave is samengesteld door twee Deense experts op het gebied van buitenleven, te weten de kunsthistoricus John Erichsen en Mikkel Venborg Peddersen.