Website Erfgoed Leiden in de race voor titel ‘Website van het Jaar 2014’

Website van het Jaar logo

De website van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), www.erfgoedleiden.nl, is genomineerd om ‘Website van het Jaar 2014’ te worden. In de categorie Overheid neemt de gemeentelijke instelling het op tegen landelijke organisaties als de Belastingdienst, de Politie en de Rijksoverheid. Stemmen kan tot en met 7 november via de website www.websitevanhetjaar.nl.

Persbericht Erfgoed Leiden en Omstreken

Joyce Ras ontvangt Restauratiefonds-compliment

Fotograaf: Ingrid de Roode

Op 22 oktober is het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Joyce Ras, medewerker Cultuurhistorie bij de gemeente Winterswijk. Dit jaarlijks terugkerende compliment wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg. Joyce Ras is met haar enthousiasme en deskundigheid betrokken geweest bij meerdere restauratieprojecten in Winterswijk. De prijs is persoonlijk uitgereikt door Albertine van Vliet, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds.

Persbericht Nationaal Restauratiefonds

Doe mee aan de wedstrijd op erfgoedinzicht.be

erfgoed

Vanaf 24 oktober verschijnt gedurende 13 weken elke vrijdag een nieuwe wedstrijdvraag op erfgoedinzicht.be . Elke vrijdag wordt een winnaar geloot die een prijzenpakket van de Oost- en West-Vlaamse musea ontvangt boordevol toegangstickets, catalogi, gadgets, … Surf dus naar erfgoedinzicht.be en doe mee aan de wedstrijd, nog tot en met 22 januari.

Persbericht Provincie Oost-Vlaanderen

Hoe de Friezen Oegstgeest hebben gesticht

Schaal_restauratie_800p

Aan de hand van taalkundig onderzoek lijkt er meer bewijs te zijn voor de Friese oorsprong van Oegstgeest. Die oorsprong leek archeologisch al onderbouwd door een aantal belangrijke vondsten afgelopen zomer. Peter Alexander Kerkhof gaat dieper in op de oorsprong van de naam Oegstgeest en de Friese connectie.

Kennislink

Oude keersluis opgegraven bij Gieterveen

Archeologen hebben een keersluis uit de zeventiende eeuw opgegraven bij natuurgebied Bonnerklap. De vondst is gedaan tijdens het uitgraven van de oude loop van beek de Hunze. Eerder is tijdens dit project een skelet van honderden jaren oud gevonden.

RTV Drenthe

Joyce Ras ontvangt Restauratiefonds-compliment

Op 22 oktober is het Restauratiefonds-compliment uitgereikt aan Joyce Ras, medewerker Cultuurhistorie bij Gemeente Winterswijk. Joyce Ras is met haar enthousiasme en deskundigheid betrokken geweest bij meerdere restauratieprojecten in Winterswijk. Deze jaarlijks terugkerende prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de monumentenzorg. De prijs is persoonlijk uitgereikt door Albertine van Vliet, voorzitter van Nationaal Restauratiefonds.

Nationaal Restauratiefonds

Amsterdamse tramremise nu indoor food market

fotograaf onbekend cc by sa 3.0

De Foodhallen is 21 oktober officieel geopend. Een groot deel van de standhouders was al eerder begonnen en trok afgelopen weekend al veel publiek naar dit nieuwe horecaconcept in de voormalige tramremise. De ondernemers werden geïnspireerd door ‘indoor food markets’ die ook in steden als Londen en Madrid te vinden zijn. Deze ‘food markets’ trekken jaarlijks miljoenen bezoekers.

dichtbij.nl

College wil monumenten Duivendorp Den Dolder behouden

cc by sa 3.0

Bij brief van 3 september jl. heeft het College van B&W aan de Gemeenteraad van Zeist mededeling gedaan van haar besluit om de monumentale status van het Duivendorp/Pleineslaan volledig te handhaven. Heemschut is zeer content met dit voorgenomen besluit. Daarmee zullen dus alle uit ca 1920 daterende karakteristieke panden bewaard blijven en geeft de Gemeente invulling aan de afspraak in het coalitieakkoord dat het Duivendorp zijn cultuurhistorische waarde dient te behouden. Het verzoek van woningbouwcorporatie De Kombinatie, eigenaar van de woningen, om de nrs. 52 t/m 66 en 51 t/m 57 van de monumentenlijst af te voeren is dus afgewezen door de gemeente.

Heemschut

Bijeenkomst ‘Vergunningvrij bouwen; vogelvrij erfgoed?’

Vanaf 1 november a.s. wijzigt de Wabo, art 2 o.a. rondom vergunningvrij bouwen. Wat betekent dit voor monumenten en voor bouwen binnen beschermde gezichten en hoe verhoudt zich dit met het beschermingsartikel uit de Monumentenwet. Betekent vergunningvrij dat alles mag? Of wordt de toezichthouder nu rechter op de bouwplaats? Meld je aan voor 4 november voor het Platform Monumententoezicht.

Federatie Grote Monumentengemeenten

‘Drachtster Vaart’ keert terug  

Drachtstervaart voor 1970 - Foto wikipedia

Gaandeweg de jaren zestig veroverden auto’s het straatbeeld. De aanleg van de wegen voor die auto’s ging helaas hand-in-hand met een weergaloze vernietiging van erfgoed dat – vaak letterlijk – in de weg stond. Zo ook de ‘Drachtster vaart’. In 1966 werd het laatste stukje gedempt. Maar met de laatste schep begon de discussie: hebben we de identiteit van Drachten niet begraven?

Lees meer…

Nieuwe Geulpoort Valkenburg heeft hoogste punt bereikt

Geulpoort 3

Naar ontwerp van Ron Verduijn van Van Hoogevest Architecten wordt de Geulpoort herbouwd, een historische stadspoort in Valkenburg die al eeuwenlang uit het stadsbeeld is verdwenen. De vorm en opbouw refereert aan historische gegevens, zoals afbeeldingen en bewaard gebleven middeleeuwse funderingsresten. In de toren zijn op verschillende niveaus uitkijkpunten gemaakt bereikbaar via een modern vormgegeven wenteltrap in staal.

Persbericht Van Hoogevest Architecten

Renovatie beeld Latijnse School in Nijmegen

Het beeld van Thaddeüs, 1 van de 12 apostelen op de Latijnse School in Nijmegen, is zijn hoofd verloren. Bij een inspectie van het rijksmonument uit 1545 door de Monumentenwacht, bleek dat het los zat. Rob de Bruijn van de Monumentenwacht heeft het hoofd uit voorzorg verwijderd.

De Gelderlander

Kogge Emmeloord opgenomen in Canon Noordoostpolder

Kogge

De Canon van de Noordoostpolder heeft er een nieuwe ‘verrekijker’ bij: ‘de Kogge van Emmeloord’. Het handelsschip, dat stamt uit de periode rond 1380, was geladen met 5000 zogenaamde kloostermoppen. Dit zijn grote, Middeleeuwse bakstenen. De Canon over de Noordoostpolder is in 2012 gereedgekomen en is naast een website ook in boekvorm verkrijgbaar.

De Stentor

Stoffelijke resten in Lancaster Werkendam (video)

Tijdens de berging van een oude Engelse bommenwerper in Werkendam zijn afgelopen vrijdag stoffelijke resten gevonden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de resten van de staartschutter van de Lancaster. De gemeente Werkendam heeft dat maandag bekendgemaakt.De resten zijn voor identificatie overgebracht naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht in Soesterberg.

BN de Stem

Subsidie voor immaterieel erfgoed

CC BY-SA 3.0

Veel mensen zijn als beoefenaar of als vrijwilliger actief op het gebied van immaterieel erfgoed. Voor behoud hiervan is een subsidieregeling in het leven geroepen. De subsidieregeling Immaterieel erfgoed werkt met een thema: Nieuwe verbindingen. Het Fonds is van mening dat het leggen van nieuwe verbindingen van groot belang is om immaterieel erfgoed toekomstbestendig maken. Lees hier of en hoe u deze subsidie kunt aanvragen:

immaterieelerfgoed.nl

Nieuwe vereniging voor Zuiderzeegeschiedenis

Vijf organisaties uit Huizen, Elburg, Harderwijk, Spakenburg en Bunschoten richten binnenkort de coöperative vereniging ZuiderzeeSpan op. Zij ondertekenen de intentieverklaring op 5 november 2014 op Botterwerf ‘de Hellege’ in Elburg. De Stichting Huizer Botters is een van de oprichters. De 5 organisaties hebben gemeen dat zij de visserijgeschiedenis van de Zuiderzee levend willen houden en het vakmanschap om Zuiderzeebotters varend te houden willen doorgeven aan nieuwe generaties.

6FM

Nieuwe poging voor behoud woningen Wageningen

Een groep van 60 personen, verenigd in een burgerinitiatief probeert nog één keer om de sloop van alle woningen in de volkswijk Patrimonium in Wageningn tegen te houden. De ondertekenaars van het inititaief roepen de gemeenteraad op om tijdens de vergadering van 27 oktober een motie in te dienen en te steunen. Daarin zou moeten staan dat 50 van de 186 woningen gespaard moeten blijven van de slopershamer.

De Gelderlander

Herbouw Kasteel Spijk vooralsnog uitgesteld

Public Domain

Hans de Jong (68) uit Spijk probeert al acht jaar de herbouw van Kasteel Spijk langs de Linge te verwezenlijken. Het kasteelterrein maakt echter deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), netwerk van bestaande en toekomstig te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, waardoor dit vooralsnog is uitgesteld. De Jong hoopt dat binnenkort meer duidelijkheid komt. Het kasteel is in 1814 gesloopt.

Het Kontakt

Inspiratiesessie Games en Erfgoed

unnamed (6)

In de erfgoedsector wordt al geruime tijd geëxperimenteerd en gewerkt met het innoveren van de beleving van erfgoed met behulp van games, game technologie én cross media. Onder leiding van Valentijn Byvanck met specialisten uit de gamewereld zoals Kars Alfrink, Harry van Vliet en Jasper Visser wisselt u kennis uit met collega´s van erfgoedinstellingen en creatieve bedrijven aan de hand van inspirerende cases, reflecties en actieve werksessie.

Persbericht ZIMIHC

Blokhuispoort Leeuwarden wordt cultuurcentrum

De Blokhuispoort, de voormalige gevangenis van Leeuwarden, wordt de komende jaren getransformeerd tot cultuurcentrum. In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa en de Blokhuispoort moet dan middelpunt van alle activiteiten zijn. Onlangs is vastgelegd dat het rijksmonument van het Rijk wordt overgedragen aan de gemeente.

Monumentaal

Aanpak leegstand topprioriteit in Arnhem

Bestrijding van leegstand wordt topprioriteit in Arnhem. Gemeenteraad en college bereiden zich voor op snellere stappen voorwaarts. Vooral de groeiende leegstand van winkels baart zorgen. Het stadsbestuur heeft voor eind oktober een ‘Transformatienota’ aangekondigd.

De Gelderlander

Onderwijsproject Leerfabriek Oisterwijk succesvol

Vertegenwoordigers van gemeenten en scholen uit Tilburg en Breda reageerden enthousiast op de inzet van studenten om een vervallen gebouw op de voormalige Leerfabriek in Oisterwijk (KVL) een herbestemming te geven. Het onderwijsproject Leerlokaal kan volgens vertegenwoordigers van deze groepen prima worden gekopieerd op andere plekken in Brabant. Dat bleek deze week tijdens een info-bijeenkomst de studenten hadden georganiseerd.

Oisterwijk Nieuws