Kasteel Groeneveld: Open Monument van de Maand augustus

Kasteel Groeneveld in Baarn is uitgeroepen tot het Open Monument van de Maand augustus 2015. Zaterdag 8 augustus 2015 is het kasteel gratis geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De openstelling is een opwarmer in de aanloop naar Open Monumentendag 2015 in het tweede weekend van september. Het thema dit jaar is ‘Kunst & Ambacht’. Kasteel Groeneveld is een monument waarin kunst en historie samengaan.

Crowdfunding voor samenwerking DOMunder en Romeinse Limes

DOMunder wil een bijdrage te leveren aan de UNESCO Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes in Nederland in 2020. Daarom opent binnenkort de ‘Limes Exhibit’, welke samen met Castellum Hoge Woerd en het Waterliniemuseum is ontwikkeld. Voor de realisatie van de exhibit zoekt DOMunder financiering via crowdfunding op het platform voordekunst.nl.

Monumentenverhaal: kerk wordt cultuurpaleis

Henk Eggens kwam al zeven jaar langs de leegstaande, rijks monumentale, Willibrordkerk in Borger. De gemeente gebruikte de kerk als raadszaal en verder was de kerk nog in gebruik voor trouwen, rouwen en soms voor een kerkdienst. Een nieuwe bestemming zoeken voor het gebouw bleef hem maar bezighouden. ‘Ik ben met de gemeente om tafel gaan zitten, nadat ik in Heidelberg was geweest. Ik had daar gezien hoe er rondom de kerk handel werd gedreven. Daar was reuring! Dat wilde ik ook in Borger teweeg brengen’. Nu is de kerk een cultuurpaleis en Henk heeft nog meer in petto.

Waarderingssysteem voor kunst bij gebouwen Breda

De gemeente Breda gaat kunstwerken op een inventarisatielijst welke zich aan en bij gebouwen bevinden van een waardering voorzien, zodat hiernaar gehandeld kan worden als sloop van het gebouw dreigt. De kunstwerken krijgen na beoordeling de status monumentaal, niet monumentaal maar van waarde of niet monumentaal en met een lage waarde. De aanleiding is de verwijdering van het ‘Baksteenkunstwerk uit 1977’ van de Bredase kunstenaar Dick Fluitsma.

Renovatie karakteristieke metrostations Amsterdam

De karakteristieke metrostations uit de jaren ’70 van de Oostlijn in Amsterdam krijgen na bijna veertig jaar een grote onderhoudsbeurt. De hoofdstad begint vanaf maart met de renovatie van vijf ondergrondse en elf bovengrondse stations op de metrolijn tussen Amsterdam CS en Amsterdam-Zuidoost. De opknapbeurt kost 57 miljoen euro.

‘Bestudeer geroofd erfgoed uit Irak en Syrië niet’

Rients de Boer, docent Assyriologie aan de vakgroep Oudheidkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, pleitte gisteren op de opiniepagina van de Volkskrant voor het bestuderen van geroofd erfgoed uit Irak en Syrië. In brede kringen geldt het bestuderen en vooral publiceren van geroofd erfgoed als een ‘besmette’ activiteit en er zijn internationale afspraken over een verbod op handel in geroofd erfgoed.

‘Instemming eigenaar in strijd met aanwijzingssysteem voor monumenten’

Heemschut en het Cuypersgenootschap constateren dat er een tendens is in een aantal gemeenten om de eigenaar meer zeggenschap te geven in de aanwijzingsprocedure van gemeentelijke monumenten. Daartoe wordt in de nieuwe erfgoedverordening geregeld dat een instemming van de eigenaar nodig is om tot aanwijzing over te gaan. Dat betekent dat eigenaren een zorgvuldig tot stand gekomen en afgewogen aanwijzingsbesluit door het college van B&W aan het eind van de rit heel eenvoudig kunnen torpederen. Heemschut en het Cuypersgenootschap vinden een instemmingsvereiste als criterium onwenselijk en vinden dat het juridisch gezien ook helemaal niet kan. We raden het gemeenten dan ook sterk af om dit in hun erfgoedverordening op te nemen.

Studentenwerk: Mariniersgebouw op Marineterrein doorgezaagd

Studenten transformeren op een innovatieve manier een rigide en inflexibel gebouw tot een bruisende coworking space op het Marineterrein te Amsterdam. In dit afstudeerontwerp, ‘from blind-spot to hot-spot’, van Joris Gesink, Sebastiaan van Heusden en Quinten Boumann, krijgt het altijd gesloten Marineterrein een nieuw gezicht. Defensie verlaat het Marineterrein in Amsterdam, met veel leegstand als gevolg. Het drietal studenten laat hier een wel heel bijzondere manier van transformeren zien.

Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt zes landelijke erfgoedmanifestaties

Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.

Rijksmuseum Twenthe in Jacobuskerk Enschede niet haalbaar

Een dependance van het Rijksmuseum Twenthe in de Jacobuskerk is geen haalbare optie, laat het museum weten. Het Rijksmuseum reageert daarmee op een plan van John Schiffel van Stichting Vrienden van de Jozephkerk. Volgens het museum is de kerk ongeschikt omdat er geen klimaatbeheersing aanwezig is. Het is te duur om dit in de kerk te installeren.

Factsheet Bescherming van rijksmonumenten in de Erfgoedwet

De Erfgoedwet vormt samen met de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, straks het fundament voor de bescherming van rijksmonumenten. Veel blijft hetzelfde in de Erfgoedwet als het gaat om de bescherming van rijksmonumenten. Maar er zijn ook veranderingen. Een nieuwe brochure gaat in op de nieuwe situatie voor gebouwde en archeologische monumenten, monumentale interieurs en beschermde stads- en dorpsgezichten.

Bestel gratis het boek Kantoorgebouwen in Nederland 1945-2015

Recent onderzoek lijkt uit te drukken dat er toch vooral gesloopt moet worden en dat het weer tijd is voor flink veel nieuwbouw. Maar niet alle kantoren moeten over één kam geschoren worden. Uit een studie in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat veel meer mogelijk is dan voor mogelijk wordt gehouden.

Interview: Wageningen Monumentaal over Grebbedijk 6

In een interview met bestuursleden van Wageningen Monumentaal over het monumentale pand aan de Grebbedijk 6, bespreekt Radio 1 de situatie rondom de 20 jaar moedwillige verwaarlozing van het rijksmonument. Het voormalige dijkhuis uit de 18e eeuw verkeert in een deplorabele staat, maar bezit nog voldoende monumentale waarden en mogelijkheden om te worden gered. De gemeente Wageningen weigert echter handhavend op te treden. Beluister het interview hier.

Maxime Verhagen: Herbestemming vraagt om realisme

De Nieuwe Admiraliteit in Rotterdam wordt verbouwd naar 600 appartementen voor young professionals. Dit project is wat mij betreft een voorbeeld van een geslaagde herbestemming. We moeten echter wel realistisch blijven. Het beeld dat met de transformatie van leegstaande gebouwen kan worden voorzien in de woningbehoefte voor de komende jaren is niet juist. Het EIB heeft becijferd dat met transformatie van leegstaande kantoren, winkels en verzorgingshuizen maximaal 50.000 nieuwe woningen zijn te realiseren.

Monumenten Aruba in de lift

Enkele markante monumenten op Aruba mogen zijn opgeknapt, een aanzienlijk deel verkeert in slechte, soms zeer slechte staat. Maar redding lijkt nabij. Veel gezichtsbepalende gebouwen op het eiland zullen de komende jaren een ingrijpende restauratie ondergaan. Het Caraïbische eiland heeft grootse renovatieplannen met zijn erfgoed. Voor de eigen bevolking én om toeristen te trekken.

D66 Den Haag: Houd Binnenhof open tijdens renovatie

De Haagse D66-fractie vindt dat het Binnenhof tijdens de geplande renovatie open dient te blijven voor toeristen. Het Binnenhof is voor veel mensen één van der redenen om de hofstad aan te doen. Meteen bezoek aan de restauratie tijdens een openstelling kan op deze manier worden verdiend, in plaats van dat het alleen maar geld kost.

Burgemeesterswoning in Hoorn opgeknapt

De voormalige burgermeesterswoning in Hoorn wordt opgeknapt. Het pand aan de Roode Steen 15 stond op instorten. De kosten van de renovatie zijn een half miljoen euro en duurt nog tot en met oktober. De laatste burgermeester heeft tot 1942 gebruik gemaakt van het pand, maar het is tijdens gevorderd. Na de oorlog was het pand dusdanig toegetakeld, dat het niet meer in de oorspronkelijke functie in gebruik is geweest.

Ook geroofd erfgoed moet je bestuderen

Vorige week berichtten verschillende media dat Amerikaanse commando’s in het huis van een IS-commandant een aanzienlijke hoeveelheid geroofde antiquiteiten hebben aangetroffen. Wat te doen met geroofd Syrisch en Iraaks erfgoed? Zonder meer teruggeven is niet altijd de beste optie. Illegaal geroofde antiquiteiten bestuderen en publiceren lijkt mij een wetenschappelijke plicht, net als het terugsturen naar het land van herkomst, maar dan wel graag nadat de objecten goed geregistreerd en bestudeerd zijn.

Steun voor renovatie stadionmuur Go Ahead Eagles

Heemschut en de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) ondersteunen het bezwaar van Go Ahead Eagles tegen afwijzing van de subsidie van een historische stadionmuur. Zij menen dat de afwijzing door de provincie Overijssel ten onrechte is en zij hebben dat in een brief aan het College van Gedeputeerde Staten Overijssel laten weten. SIED en Heemschut-Overijssel spreken hun teleurstelling uit over afwijzing van deze subsidieaanvraag. Beide zijn betrokken bij dit project en ondersteunen het bezwaarschrift van Go Ahead Eagles. De erfgoedorganisaties reageren ook inhoudelijk op de door de monumentencommissie gehanteerde criteria:

Dakpannen in Den Haag: welk romeins gebouw heeft hier gestaan?

Op het toekomstige terrein van de Rotterdamsebaan is een grote hoeveelheid Romeinse dakpannen gevonden. Na een vondst van ruim 40 in de zomer van 1997 in Rijswijk en een vondst naast familiepark Drievliet, is er nu een derde vondst gedaan van honderden vergelijkbare pannen. Archeologen denken dat er tussen de drie vindplaatsen tenminste één groot gebouw moet hebben gestaan. Het type dakpan kwam voornamelijk voor op bijzondere gebouwen.

Geen belastingvrijstelling voor ‘Nederlands’ landgoed in UK

De Raad van State ziet niet in waarom een landgoed van drie miljoen euro in Groot-Brittannië met een Engelse landschapstuin een onderdeel van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed zou zijn. De barones en haar zoon beweerden dat hun 18 hectare grote landgoed ‘The Bean House’ onder de Nederlandse Natuurschoonwet van 1928 zou vallen, die het voor eigenaren van grote landgoederen onder meer mogelijk maakt vrijgesteld te worden van het betalen van erfbelasting over de vererfde landgoederen.

Expositie 100 jaar Hevea in kasteel Doorwerth

In kasteel Doorwerth in Gelderland is de komende drie maanden een kleine tentoonstelling te zien over de geschiedenis van rubberfabriek Hevea en het dorp dat zijn naam daaraan ontleent: Heveadorp. Het tuindorp, naar engels voorbeeld, aan het begin van de 20e eeuw is tot stand gekomen voor de arbeiders uit de fabriek van de rubberondernemer D.F. Wilhelmi.

Klederdracht wordt schaars in Spakenburg

Steeds minder vrouwen in Spakenburg lopen nog in traditionele klederdracht. Tien jaar geleden waren het er nog 600, nu zijn er nog geen 200 over. Het is het gevolg van de ouder wordende generatie die de traditie in ere houdt en een jongere groep vrouwen die daar geen interesse meer in heeft. Jonge vrouwen willen er niet in gezien worden: Spakenburgse klederdracht. Te ouderwets, alsof ze uit een museum zijn weggelopen. Of nog erger: alsof ze er misschien ook wat bekrompen ideeën op nahouden.

Volgende stap in restauratie Eusebiuskerk Arnhem

De Grote of Eusebiuskerk is hèt icoon van Arnhem. De toren geeft de skyline van de stad niet alleen het markante karakter, maar is ook symbool van haar ontworsteling aan de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. De vijftiende-eeuwse kerk werd zwaar getroffen bij de Slag om Arnhem in 1944. Een moeizame restauratie met tegenslagen volgde en is eigenlijk nog niet afgerond. Maar nu is er toch goede hoop dat de Eusebius in 2019, als de Slag 75 jaar geleden is, echt klaar zal zijn.

Restauratie kerktoren ‘s-Heer Abtskerke

De toren van de Johannes de Doperkerk in ‘s-Heer Abtskerke zal worden gerenoveerd. Zowel de stenen als de voegen van het metselwerk is aan vervanging toe. Om dit te realiseren moeten nieuwe kloostermoppen worden gebakken ter vervanging van de huidige. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het eind van dit jaar gereed.