Commissaris Vassiliou: cultureel erfgoed wint bij meer Europese steun

europa vlag

Organisaties die zich inzetten voor cultureel erfgoed moeten optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die financieringsprogramma’s en beleidsmaatregelen van de Europese Unie bieden om te helpen de uitdagingen van deze sector het hoofd te bieden, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Europese Commissie. Het beleidsdocument “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa” stelt dat de sector voor een tweesprong staat, met lagere overheidsuitgaven, een dalende deelname aan traditionele culturele activiteiten en een steeds diverser wordend potentieel publiek, door verstedelijking, globalisering en technologische verandering. In het rapport worden echter ook mogelijkheden onderstreept voor nauwere samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden over de grenzen heen, om ervoor te zorgen dat cultureel erfgoed meer bijdraagt aan duurzame groei en banen.

Persbericht Europese Commissie

Playtest Leyduin – zondag 29 juni

buitenplaats mobiel

Zondag 29 juni was een grote dag voor ons: de eerste playtest voor Buitenplaats Mobiel! Allereerst kunt u hier de foto’s bekijken én een filmpje van de playtest. Ook geven we een beschrijving van de test vanuit ons eigen perspectief. We hopen dat alle deelnemers er net zo van hebben genoten als wijzelf!

Persbericht Buitenplaats Mobiel

Gebruikswaardenonderzoek laanbomen krijgt vervolg

Het gebruikswaardenonderzoek in laanbomen heeft ruim 12 jaar gelopen. In 2012 is het op de Floriade afgesloten met een congres. Vanuit de LTO Cultuurgroep Laan-, Bos- en Parkbomen krijgt het gebruikswaardenonderzoek een vervolg. De komende maanden zal er op initiatief van de cultuurgroep een brainstormbijeenkomst gaan plaatsvinden, waarvoor organisaties en personen die hier een bijdrage aan kunnen leveren uitgenodigd zullen worden.

GroeneRuimte

Actieagenda Bouw: Functiemenging en verdichting in stedelijke omgeving

De uitdaging voor de toekomst is functiemenging in een meer compacte, stedelijke omgeving. Dat blijkt uit het eindrapport van het actieteam Renovatie, Transformatie en Herbestemming van de Actieagenda Bouw. “Functiemenging en –verdichting zal grotendeels tot stand komen via herontwikkeling en intensivering van het gebruik van de huidige gebouwde omgeving”, zegt Rudy Stroink, voorzitter van het actieteam.

duurzaamgebouwd.nl

Sloop afgebrand rijksmonument Geveerde Kikker

Een hevige brand verwoestte op 26 februari van dit jaar het karakteristieke pand de Geveerde Kikker aan de boulevard van Egmond aan Zee. Zowel de gemeente als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelden vast dat de houten villa uit 1922– een rijksmonument- niet meer te restaureren is. Het college van B&W verleent daarom de eigenaresse toestemming om het huis te slopen.

Dichtbij.nl

In korte tijd veel kerken en kloosters tegelijk op de markt

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is een feit. Donderdag 26 juni kwam een twintigtal partijen bijeen om zich via het zetten van een handtekening, in het bijzijn van zo’n 150 betrokkenen, daaraan te committeren. Het aantal kerken en kloosters dat het komende decennium leeg komt te staan gaat in een stroomversnelling. Kerken en kloosters zijn echter belangrijk voor de samenleving: in het verleden, heden en ook toekomst.

herbestemming.nu

Onze Lieve Vrouwe Stichting verkoopt kloostercomplex

Onze Lieve Vrouwe Stichting in Amersfoort verkoopt het Sint Elisabeth Verpleeghuis in Lage Vuursche aan Stichting Zorgpalet Baarn-Soest. Het complex was de laatste decennia verhuurd aan zorgverlener Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein die sinds 2 juli 2014 is opgegaan in Stichting De Opbouw.

Vastgoedmarkt

Symposium Restaureren met kwaliteit

Public Domain

Op woensdag 8 oktober vindt in de Jacobikerk in Utrecht het jaarlijkse instandhoudingssymposium van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed plaats. Dit lustrumjaar – het vijftiende symposium in de reeks – gaat het over de kwaliteit van het restaureren. Kwaliteit loopt als een rode draad door alles wat we doen binnen de monumentensector. Om deze te stimuleren heeft de Rijksdienst een programma Restauratiekwaliteit opgezet, onder leiding van Michiel van Hunen.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Afhandelen aanvragen instandhoudingssubsidie verloopt volgens plan

Heeft u in 2014 instandhoudingssubsidie aangevraagd? Wilt u weten wanneer u het besluit ontvangt? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verwerkt op dit moment 1374 ontvangen subsidieverzoeken. Van al deze aanvragen is gekeken of ze compleet zijn. In juni en begin juli hebben indieners van een onvolledige aanvraag het verzoek gekregen om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. Is de aanvraag daarna nog niet of onvoldoende aangevuld, dan kan deze buiten behandeling worden gesteld.

monumenten.nl

European Commission: Communication on Cultural Heritage just adopted!

Europa Nostra

Less than two months after the adoption of the far-reaching EU Council Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, the European Commission has adopted today its Communication which paves the way for an integrated approach to cultural heritage in Europe. This important policy document aims to help Member States and stakeholders to make the most of the significant support for heritage available under EU instruments and also calls for stronger cooperation at EU level to share ideas and best practices, which can feed into national heritage policies and governance. It highlights the opportunities for Member States and stakeholders to work more closely across borders to address the many challenges facing the heritage sector, and also to ensure that cultural heritage makes an even stronger contribution to a sustainable Europe.

Persbericht Europa Nostra

Profilering met erfgoed: Succes Deventer citymarketing verklaard

Foto: Gerard Dubois

Op zondag 3 augustus a.s. vindt de 26e centrum van deze gemeente. Er worden 125.000 bezoekers verwacht langs de 6 kilometer boekenkramen. Volgens onderzoeker Marcel Evers van detailhandelsorganisatie Inretail is Deventer een goed voorbeeld van succesvolle stadsmarketing met haar geschiedenis en erfgoed, waarin de boekenmarkt een logische plaats heeft. Een sterke merkidentiteit van winkelgebieden is volgens zijn onderzoekrapport Shopping 2020 (besproken in Erfgoedstem 22 april 2014) noodzaak om te overleven. Synergie van kunst, cultuur, horeca en retail is essentieel. Wat valt er te leren van Deventer om erfgoed en detailhandel tot een succesvolle samenwerking te brengen? editie van de Deventer boekenmarkt plaats in het historisch.

Ingezonden bericht

Vestingwerken Naarden in woord en beeld

De afgelopen vijftig jaar zijn de vestingwerken van Naarden ingrijpend gerestaureerd. Met name op initiatief van de Rijksgebouwendienst is stevig geïnvesteerd in het behoud van de zeventiende-eeuwse verdedigingswerken van Naarden, om deze als erfgoed voor komende geslachten te behouden. Vijfentwintig auteurs schreven een mooi herdenkingsboek over een halve eeuw restauratieactiviteiten: Een halve eeuw restaureren. De vesting Naarden.

Historiek

Leegstand en BTW

In de huidige tijd zal menig verhuurder er wel eens tegen aanlopen: geen huurder, dus leegstand. Vervelend. Als klein doekje op de wonde, is dan een recent arrest van de Hoge Raad wel aardig. De Hoge Raad heeft namelijk op 13 juni jongstleden geoordeeld over de toepassing van de herzieningsregels bij een leegstaand pand. Leegstand geeft recht op teruggaaf van btw gedurende de periode van leegstand, indien het voorgenomen gebruik niet voor btw-vrijgestelde doeleinden is.

accountancynieuws.nl

Geen geld voor restauratie De Stip

Het Emmer kunstwerk De Stip aan de Dordsestraat is dringend aan een tienduizenden euro’s kostende restauratiebeurt toe maar daar is voorlopig geen geld voor. Dit zegt Johan Stuulen, voorzitter van de stichting Living Industry, eigenaar van de voormalige gasbol. Nog geen vier jaar na de onthulling van de door kunstenaarsgroep de Toyisten beschilderde gasbol bladdert de verf al af. De kunstenaars hebben de Emmer gasbol in de winter van 2010 beschilderd terwijl het eigenlijk te koud en te vochtig was.

Emmen.nu

Overheid stelt verleden Erfgoedwet mooier voor

Deze week is de internetconsultatie voor de nieuwe Erfgoedwet afgesloten. Volgens schema moet de wet begin 2016 van kracht worden. Het is de derde in de parlementaire geschiedenis die de bescherming van het cultureel erfgoed in Nederland moet regelen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de beoogde invoering tot opstootjes of een politieke crisis in Den Haag zal leiden. Toch is het de moeite waard om de nieuwe wet in een breder en historisch kader te plaatsen.

Nieuwe afspraken over natuurherstel en garnalenvisserij in Waddenzee

Natuurorganisaties, de visserijsector en de overheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over natuurherstel in de Waddenzee. Het gaat om mogelijkheden om gebieden deels te sluiten en de garnalenvisserij verder te verduurzamen. Voor deze maatregelen is financiering beschikbaar. De afspraken zijn het resultaat van een serie gesprekken tussen de visserijsector, het ministerie van Economische Zaken, de natuurorganisaties en de provincie Groningen (mede namens Noord-Holland en Friesland). Dit traject is ondersteund door het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Groene Ruimte

Nieuwe terp voor boerderij Voorsterklei

Het project Ruimte voor de Rivier op de Voorsterklei in Voorst bereikte donderdag een mijlpaal. De terp voor een nieuwe boerderij is aan de familie Wijers overgedragen. De terp maakt de bedrijfsverplaatsing mogelijk die voor het project nodig is.

De Stentor

Haalbaarheidsonderzoek Karottenfabriekje

Karottenfabriekje Rotterdam Foto: Stadsherstel Historisch Rotterdam

In opdracht van de gemeente Rotterdam verricht Stadsherstel Historisch Rotterdam een haalbaarheidsonderzoek naar de restauratie en herbestemming van het Karottenfabriekje aan de Kralingse Plas (Plaszoom). Het fabriekje heeft een directe relatie met de naastgelegen molens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’. Hier werden vroeger namelijk tabaksbladeren behandeld (o.a. door ze te sauzen en te fermenteren) om vervolgens in de molens te worden gemalen tot snuiftabak.

Nieuwsbrief Stadsherstel Historisch Rotterdam

Restauratie orgel kathedraal Roermond

CC-BY-SA

Na jaren van voorbereiding en overleg start in september een grootscheepse restauratie van het orgel in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het binnenwerk van het instrument wordt volledig gedemonteerd, vernieuwd en waar mogelijk gerenoveerd. Het project gaat ruim zeven ton kosten en zal meerdere jaren duren. In die tijd kan het orgel niet bespeeld worden.

kerknieuws.nl

Boerderij aardbevingsgebied tegen de vlakte

CC-BY-SA

In Middelstum is de sloop van de eerste boerderij in het aardbevingsgebied van start gegaan. Eerder werd al een woonhuis in Bedum afgebroken. De bewoners van de monumentale boerderij werden ruim een jaar geleden al door de NAM elders ondergebracht. Het was te gevaarlijk. Zo dreigde het woongedeelte in te storten.

rtvnoord.nl

Renovatie Laurentiuskerk Oud Gastel voltooid

CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0

De renovatie van de toren van de Laurentiuskerk is voltooid. Donderdag, een week voor de deadline, werd de Gastelse toren opgeleverd. Bij de grootscheepse renovatie, die ruim vier maanden heeft gekost, werden onder meer 400 vierkante meter aan voegwerk en 15.000 bakstenen vervangen.

BN de Stem

Draadloos toegangssysteem in Beurs van Berlage

In de Beurs van Berlage zijn 400 deuren voorzien van een elektronisch toegangscontrolesysteem. Dit is gedaan zonder bekabeling naar alle deuren en zonder lezerkastjes. Elektronica en voedingsbatterij zijn volledig in de deurcilinder of het deurbeslag verwerkt.

bouwwereld.nl

Stedelijk Museum Coevorden zoekt materiaal uit WO1

Voor een tijdelijke expositie in het najaar over de Eerste Wereldoorlog zoekt het Stedelijk Museum Coevorden foto’s, brieven, kaarten, prenten, verhalen en ander materiaal. De tentoonstelling richt zich op het dagelijks leven van de inwoners van de voormalige gemeenten (Dalen, Oosterhesselen, Coevorden, Sleen en Zweeloo) die zijn opgegaan in de huidige gemeente Coevorden.

Coevorden Huis aan Huis