Kavel steenfabriek De Bunswaard verkocht

17 10 2014 ondertekening kavel De Bunswaard (1)

Op maandag 15 december 2014 is de eerste koopovereenkomst getekend voor Een van de bouwkavels naast de steenfabriek De Bunswaard in Beuningen. Op het terrein van de voormalige vormelingenloods zijn vier kavels beschikbaar. Er is veel interesses voor de kavels op het terrein van De Bunswaard.

Persbericht Stichting BOEi

Kasteel zoekt keukenprins!

Fotograaf: Anna van Kooij

Bij Kasteel de Haar horen een baron en een barones. Meestal wonen ze ergens anders, maar eens per jaar logeren zij in het kasteel. En dan is het hele kasteel in rep en roer!Wil je weten wat er allemaal moet gebeuren voordat de baron en barones tevreden zijn en ze hun deftige gasten kunnen ontvangen aan het diner? Ontdek waarom koks enorme spierballen nodig hadden, welk toetje van 80 kilo suiker is gemaakt en andere keukengeheimen…

Persbericht Kasteel de Haar

Projectgroep naoorlogs erfgoed wil behoud stadskantoor

De projectgroep Naoorlogs Erfgoed pleit bij de gemeenteraad van Tilburg voor behoud van het stadskantoor op het Stadhuisplein te Tilburg. Het waardevolle stadskantoor van architect Kraaijvanger uit 1971 wordt tot op het skelet afgebroken en er komt iets anders voor terug.

heemschut.nl

Stationschefwoning van Bilthoven naar Utrecht

Oud-directeur van Het Spoorwegmuseum Paul van Vlijmen heeft deze week de eerste steen gelegd voor de herbouw van de stationschefswoning uit Bilthoven. Het huis dat in Bilthoven sinds 1900 dienst deed als woning voor de stationschef moest vorig jaar weg daar en wordt nu herbouwd in Utrecht. De woning moest weg om plaats te maken voor een onderdoorgang bij het spoor.

De Utrechtse Internet Courant

Handreiking buitendijks erfgoed voor gemeentes

cc by sa 3.0

De Handreiking Buitendijks Erfgoed is recent gelanceerd. De handreiking is vooral gericht op het Noord-Nederlandse kustgebied, omdat in het Waddengebied nu vanwege de beschermde status met voorrang omgevingsbeleid moet worden ontwikkeld. Met deze handreiking voor het noordelijk kustgebied moet de bewustwording van de aanwezigheid van het buitendijkse erfgoed worden gestimuleerd, opdat ook dit erfgoed bewaard blijft voor toekomstige generaties.

waddenzee.nl

Door het oog van de monumentenfotograaf: ‘voor’ en ‘na’

Naast dat ik graag oude panden fotografeer, vind ik bouwprocessen prachtig om te zien. Je hebt een bepaalde situatie, dan is er vaak heel veel rommel en ‘gedoe’ en ineens is het weer mooi. Het maffe is, dat als het weer klaar is, je vaak niet meer weet hoe het oorspronkelijk geweest is. Door ‘voor’ en ‘na’ foto’s te (laten) maken kun je goed laten zien wat je gedaan hebt en hoe veel beter het geworden is. Tenminste, daar ga ik van uit. Je kunt op die manier een soort van verhaal vertellen, zonder dat je er woorden voor nodig hebt. Twee foto’s, meer is er niet nodig en het mooiste is als je op dezelfde plek gaat staan, dan zie je het echt goed.

Lees verder….

Praalgraf Midwolde toch niet naar Nationale Monumentenorganisatie

Publiek domein

Was in juni 2013 nog sprake van het ‘afketsen van de overname’ van het grafmonument in de kerk van Midwolde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), nu is het tij gekeerd. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) laat de zorg voor het beroemde praalgraf van Rombout Verhulst definitief over aan de SOGK. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op basis van historisch onderzoek vastgesteld dat het monument al eigendom was van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Lees meer…

Het monument, het kozijn en de regels

Wetgeving over monumentenzorg is dermate ingewikkeld dat zij alleen voor specialisten is te begrijpen. Duco Stadig pleit voor goede publieksinformatie, zodat ambtenaren, burgers en bedrijven hun weg weten te vinden. De RCE heeft daarvoor een brochure, maar daar zit een ernstige fout in. Hij baseert zich op een (grotendeels) waar gebeurd verhaal.

Platform VOER

Snel duidelijkheid over toekomst Ruïne van Brederode

Minister Blok (wonen en rijksdienst) hoopt nog dit jaar tot een afronding te komen wat betreft de afstoot van 34 Rijksmonumenten waaronder de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid. Door deze Rijksmonumenten over te dragen wil het Rijk een flinke bezuiniging realiseren. De beoogde nieuwe eigenaar van de monumentale gebouwen waar onder de Ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid is de nieuwe Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Deze vereniging heeft inmiddels een stichting Monumenten Bezit in het leven geroepen waar de monumenten kunnen worden ondergebracht.

Haarlems Dagblad

Zowel succes als vertraging bij restauratie Grote Kerk Goes

De torenspits van de Grote Kerk in Goes is gerestaureerd. De koperen spits is ontdaan van de groene oxidatie en heeft nu de oorspronkelijke koperen kleur terug. De rest van de restauratie heeft echter vertraging opgelopen, omdat de toren meer schade van boktor had opgelopen dan aanvankelijk gedacht.

PZC

Eerste beroepenwedstrijd restauratiemedewerker groot succes

20141211_161642

Op 10 en 11 december jl. vond voor het eerst de landelijke finale van de beroepenwedstrijd voor restauratie medewerker plaats. Het is een vakwedstrijd voor mbo’ers, waarbij de studenten dé kans kregen om hun restauratietalenten te laten zien. Zeven bevlogen restauratieleerlingen uit heel Nederland en een leerling uit Frankrijk namen deel. In twee dagen tijd werden de opdrachten, die bij loting waren verdeeld, uitgevoerd. De deelnemers werkten allemaal aan verschillende opdrachten, maar moesten samenwerken om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Het is voor het eerst dat tijdens een beroepenwedstrijd voor een dergelijke aanpak is gekozen. Restauratie is immers improviseren en samenwerken.

Persbericht Stichting RIBO

Eigen verantwoordelijkheden inwoners voor erfgoed van Brielle

Het Erfgoedgilde en de gemeente Brielle zijn met elkaar in gesprek geweest en hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij, ieder met behoud van eigen verantwoordelijkheden en initiatief, samenwerken aan het behoud, beheer en ontsluiting van het Brielse materiële en immateriële erfgoed. In de visie van de gemeente is het Brielse erfgoed niet alleen het domein van de gemeente of professionele instellingen. Het Brielse erfgoed gaat over volkscultuur als tradities en rituelen, maar ook over het wonen van burgers en alles wat zij in de fysieke omgeving hebben achtergelaten en voor toekomstige generaties zullen nalaten.

Leve de Vesting Brielle

Ruimte voor buurtbewoners toekomst Ruïne van Teylingen

Hoe mooi wordt het nieuwe huis van de gravin van Holland, Jacoba van Beieren? De gemeente wil het Kasteel van Teylingen, waar de gravin in de 15de eeuw woonde, een nieuwe bestemming geven. Op woensdagavond werd er een inloopbijeenkomst gehouden waar bezoekers hun ideeën konden delen wat er met het oude Kasteel moet gebeuren.

Omroep West

Toch cultuurhistorisch onderzoek naar aanpassing ‘zwarte doos’ Tilburg

Willemsplein Tilburg met stadhuis, fontein en stadskantoor. Foto: RCE

TILBURG – Het Brabants Dagblad meldt dat er alsnog een cultuur-historisch onderzoek komt naar de waarde van stadskantoor-1. De gemeenteraad heeft een motie van die strekking van de Lijst Smolders unaniem aanvaard. Er zijn vergevorderde plannen om ‘de zwarte doos’ zoals het gebouw van architect Kraaijvanger in Tilburg in de volksmond heet, een heel ander uiterlijk te geven.

Lees meer…

Willemijn Maas voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Willemijn Maas. Voorzitter Restauratiefonds

Op 10 december is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, de stichting die zich inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Met de benoeming van Maas, de oud-directeur van onder andere de HES, Hogeschool voor Economische Studies, en de AVRO, is het fonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

Lees meer…

‘Crowdfundvondsten’ Dreumel gewassen

Afgelopen zaterdag zijn de vondsten die afgelopen maart in Dreumel zijn gevonden gewassen. De opgraving in het Gelderse dorp geldt als een van de eerste opgravingen in Nederland die gefinancierd werd door crowdfunding.

Lees meer

RCE Lelystad wil verhuizen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil het liefst voor 1 januari 2016 weg uit haar pand aan de Oostvaardersdijk in Lelystad. Het gebouw biedt volgens de RCE te weinig mogelijkheden om de collectie scheepsarcheologie aan het publiek te laten zien.

Lees meer

Column: Gegarandeerde kansen

CC-BY-SA-3.0

De bouw zit vol veranderenergie. Dat is hoopvol omdat deze tijd vraagt om nieuwe oplossingen voor nieuwe vragen rondom zorg, energie en leefbaarheid. De nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ kan een oplossing bieden voor het leveren van betere, goedkopere en gewilde gebouwen. De wet ziet de bouw echter nog steeds als probleem en niet als oplossing. Daarom pleit Jan Willem van de Groep (Platform31) voor een andere benadering. Laten we de wet gebruiken om de verandering in de bouw een stevige impuls te geven.

Bouwend Nederland

Laurentiuskerk Weesp wordt appartementen

Deze week ondertekenden het parochiebestuur en ontwikkelaar CTJ van Vliet een intentieovereenkomst om te komen tot herontwikkeling van de leegstaande kerk. Van Vliet wil het schip van de kerk slopen om er appartementen te bouwen. De toren en het parochiehuis blijven behouden. De kerk is een gemeentelijk monument.

Weesper Nieuws

Nieuwe verhalen over Nieuwe Hollandse Waterlinie MijnGelderland

Begin december heeft Coöperatie Erfgoed Gelderland een nieuwe verhalenreeks op haar erfgoedplatform www.mijngelderland.nl gelanceerd. In deze ‘special’, getiteld ‘Leven langs de linie’, nemen 63 verhalen je in beeld, woord en geluid mee langs het gevarieerde Gelderse waterlinielandschap. Wist je dat het spookt in het Rivierenland? Hoe groot is de impact van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het leven van boeren? Dit en nog veel meer kun je vanaf nu vinden in ‘Leven langs de linie‘.

Culemborgse Courant

Subsidie voor Twentse historische boerderijen

Herstel topgevel en pannendak - foto Philip Heitkamp

Boerderijeigenaren die in aanmerking willen komen voor subsidie op herstelwerkzaamheden aan hun historische boerderij, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de boerderijenstichting Twentse Erven. Het door de stichting geïnitieerde project Buurten in Twente heeft na een gedegen voorbereiding de deuren open- gezet. De sluitingsdatum voor het indienen van een aanvraag is 12 januari 2015 en het beschikbare subsidiebedrag is beperkt. Voor boerderijeigenaren is het dus zaak er snel bij te zijn.

Persbericht Stichting Twentse Erven

Wie levert een slim renovatieconcept voor de Mitrosflats Utrecht?

Mitros heeft een ambitieus plan om naoorlogse flats op te waarderen naar nul-op-de-meter. In het kader van het programma flatmettoekomst zoekt de woningcorporatie slimme oplossingen voor de systeembouw flats in Utrecht. Wie gaat de uitdaging aan? Een kans voor innovatieve bedrijven.

NRP