Laat zien waar we samen mee bezig zijn

Een kapel aan de vergetelheid ontrukt

Locatie van verdwenen kapel. Beeld: koersopzeeland.nl

In de Verklikkerduinen stond ooit het kapelletje ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’. Zo’n vijfhonderd jaar geleden togen mensen hierheen om er te bidden en een Maria-insigne te kopen. Voor hen die een scheve schaats hadden gereden, was het ook een strafbedevaart! (…) Voor Frans Beekman, publicist en deskundige van het duingebied in de Kop van Schouwen is het deze kaart die de beste indruk geeft van het buurtschapje waar de kapel ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’ moet hebben gelegen.

Koers op Zeeland

Sloop KRO-eiland: waar zit de regie in Hilversum ?

Met verbazing heb ik kennisgenomen over de plannen van Vitalvast en Strebubouw over de plannen voor het KRO-eiland. Het ‘oude denken’ over ontwikkelen is kennelijk bij deze bedrijven nog steeds leidraad: we slopen twee derde van een rijksmonument en plempen zoveel mogelijk zielloze appartementen op dezelfde plek. Is dit waar Hilversum op zit te wachten?

Ingezonden brief Karel Loeff Gooi en Eemlander

Villa Laura maakt plaats voor appartementen

Villa Laura in Heelsum Beeld: http://www.gelderlandinbeeld.nl/

Villa Laura aan de Bennekomseweg in Heelsum wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw landhuis met 8 appartementen en een ondergrondse parkeergarage.Om de sloop en nieuwbouw mogelijk te maken heeft de gemeente Renkum een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het gebied waar de huidige villa staat.

Gelderlander

Amsterdam heeft weer wat meer kleur

BapKL

Schilder Wil Abels legt de laatste hand aan ‘Johannes de Doper’. De gevelsteen (S.Jan Baptista) in de Amsterdamse Langestraat, is na vele lange jaren ontdaan van een dikke laag witkalk. Nauwkeurig onderzoek bracht de originele kleuren aan het licht. In opdracht van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen wordt de gevelsteen weer voorzien van z’n historische kleuren.

De Erfgoedstem

Roep om meer cultuurhistorie in structuurvisie Tilburg

Van Hogendorpstraat 96 Tilburg. Foto: RCE 1972

“De structuurvisie die binnenkort voor jaren wordt vastgelegd gaat de stad niet mooier maken. Het lijkt eerder een open uitnodiging voor nog meer lelijke blokkendozen. Tilburg met haar unieke verhaal en relatief jonge geschiedenis, verdient een stevige cultuurhistorische basis in de structuurvisie. (…) Met de structuurvisie zoals die er nu uitziet, wordt geen rem gezet op bouwwerken zoals de bioscoop op de Heuvel / Pieter Vreedeplein, …..” Ingezonden bericht LST

Ingezonden bericht LST

Hoe gaat het met beleidsvisie ‘Kiezen voor Karakter’?

Flats op de Mathenesserweg, Rotterdam Foto: RCE

“Wederopbouw: het tonen van een tijdperk” is één van de 5 prioriteiten die de rijksoverheid in haar haar beleidsvisie “Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en Ruimte” heeft gekozen voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. We zijn nu anderhalf jaar op weg en het was tijd om een tussentijdse balans op te maken: waar staan we nu met de 30 gebieden die zijn aangewezen als toonbeelden van wederopbouw?

Denise Derksen op LinkedIn groep Erfgoed en Ruimte

Europees werelderfgoed en massatoerisme

Een klein jaar geleden besteedde de VPRO met zes zomerreportages in de VPRO Gids aandacht aan het Europees werelderfgoed en massatoerisme. Hieronder aflevering 5: Siedlungen der Berliner Moderne. Zes Berlijnse woonwijken uit de tijd van de Weimarrepubliek zijn geheel teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Maar er moet ook gewoond worden.

VPRO-gids

Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

VNGVIERKANT

De VNG heeft de eerste versie van de nieuwe Europese subsidiewijzer voor de periode 2014-2020 online beschikbaar gemaakt. De subsidiewijzer biedt een overzicht van Europese subsidieprogramma’s waar decentrale overheden voor in aanmerking komen. Ook bevat het praktische tips voor aanvragers.

Europese Ster

Commissaris van Koning spreekt campagnevideo in (VIDEO)

Wierde-video

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van monumentale Groninger kerken. Op de oudste in tact gebleven wierde van Nederland staat de kerk van Marsum. De stichting wil in hun jubileumjaar deze wierde onder de aandacht van heel Nederland brengen. Het opnemen van de wierde in Madurodam is hiervoor de manier.

Video

China zet deuren verder open voor culturele uitwisseling

China zet de deuren verder open voor de Nederlandse creatieve industrie. Nederlandse musea gaan hun Chinese collega’s trainen, er worden meer tentoonstellingen en films uitgewisseld, en gezelschappen worden aangemoedigd om aan elkaars festivals deel te nemen.

Bericht Rijksoverheid

Rijksbouwmeester blijft wijzen op grote probleem leegstand

FritsVanDongenVierkant

We zijn ziende blind’, luidt Rijksbouwmeester Frits van Dongen opnieuw de noodklok over de leegstand van vastgoed, deze keer in bouwmagazine Bouwformatie. De leegstand van kantoren, bedrijfsruimten en woningen heeft dramatische vormen aangenomen, alles bij elkaar opgeteld zo’n 55 miljoen vierkante meter (m2).
Bouwformatie

Hoe om te gaan met dreigende trillingsschade aan monumenten

Martinitoren Foto: Ziko via WikiMedia

In Nederland is de grond altijd wel ergens in beweging: in Groningen door de gaswinning, in Zuid-Limburg boven lege mijngangen en in Amsterdam door het boren van een metrotunnel. Ook bouwwerkzaamheden en zwaar vrachtverkeer veroorzaken bodembewegingen. Het gevaar van trillingschade aan gebouwen doet zich dan ook voortdurend voor. Vooral monumenten zijn kwetsbaar. Hoe vallen onnodige schades en procedures te voorkomen?

Ingezonden bericht

Poll: Wat moet het nieuwe Erfgoedstemlogo op twitter worden?

Logo

Graag je mening over het nieuwe Erfgoedstem-logo voor ons twitter account. Toen we het logo onlangs oranje maakten kregen we veel aardige reacties maar ook de vraag: Waarop staat daar eigenlijk ‘De’ in plaats van ‘Es’ of iets dergelijks. ‘De’ was bedoeld als lidwoordlogo voor ‘Erfgoedstem’. In de twitter berichtenlijn worden naam en logo naast elkaar geplaatst, dat was de gedachte tenminste. Maar misschien is het inderdaad ook een goed moment om verder te kijken. We hebben een paar varianten op een rij gezet. Welke vindt jij het beste?

Erfgoedstem Poll

Onderwaterlegging van weilanden bij Fort Krommeniedijk

KROMMENIEDIJK – Het Hoogheemraadschap is woensdag 19 februari gestart met de inundatie van de weilanden bij Fort bij Krommeniedijk. Hiervoor is een speciaal inlaatwerk onder de Lagendijk gebouwd met een diameter van 30 cm. Op 19 februari stelde het Hoogheemraadschap deze inlaat in werking. In de komende weken zullen de weilanden onder water komen te staan. Dit trekt elk jaar erg veel vogels aan en daarom worden op het hoogtepunt, 8 en 9 maart, de vogelkijkdagen georganiseerd.

Rodi

Verbouwing voor museum De Lakenhal

De Leidse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de restauratie en uitbreiding van het museum De Lakenhal in Leiden. De start van de bouw is begin 2015 gepland. Het hele project gaat 16,6 miljoen euro kosten. De gemeente reserveerde 13,5 miljoen euro voor de restauratie en de uitbreiding van het museum.

Architectuur.nl

Valkhofvereniging steunt herbouw donjon

NIJMEGEN – De Valkhofvereniging die de St. Nicolaaskapel exploiteert, gaat de herbouw van de donjon in het Valkhofpark in Nijmegen met enkele tienduizenden euro’s steunen. (…) “Nu de herbouw steeds dichterbij komt, vonden wij het tijd worden voor een besluit over een bijdrage.”

Gelderlander

Ventileren goed voor behoud van oude gebouwen

Foto: Joost Enkelaar

Ventileren is goed voor het behoud van oude gebouwen maar het is ook goed voor u. Het is van groot belang voor uw gezondheid. Over het algemeen hebben historische gebouwen meer ventilatie nodig dan nieuwe gebouwen. Luchtlekkage via kieren en spleten is gunstig. Om een oud gebouw te laten voldoen aan uw wensen en eisen als moderne gebruiker zullen er  (bouwkundige) ingrepen nodig zijn.

Monumenten.nl

Haalbaarheidsonderzoek leidt tot restauratie boerderij De Kempe

Kempe

Boerderij De Kempe begin 19e eeuw is waarschijnlijk gebouwd op de plek van zijn voorgangers vanaf 15e eeuw en is gedeeltelijk opgetrokken uit de oude bouwmaterialen. Het gemeentelijk monument heeft zijn agrarische functie verloren en het behoud ervan is ernstig in gevaar gebracht door de langdurige leegstand. Afgelopen jaar heeft Hylkema Consultants een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (…) Naar verwachting zal in 2015 zowel de restauratie/herbestemming van de boerderij als de herbouw van de stal gereed zijn.

Hylkema Consultants

Vragenlijst erfgoedzorgmonitor Erfgoedinspectie weer verstuurd

Pie

De monitor van de Erfgoedinspectie laat in één oogopslag zien hoe uw gemeente presteert ten opzichte van de andere gemeenten. Althans,  als u niet vergeten bent de vragenlijst van de Inspectie in te vullen. Voor een zo goed mogelijke en zinvolle vergelijking is het belangrijk dat ook de laatsten gemeenten hun vragenlijst digitaal invullen. Omdat een zo goed mogelijke monitor in het belang is van iedere gemeente heeft de Erfgoedinspectie besloten een paar dagen extra de tijd hiervoor te geven. Bent u contactpersoon, raadpleeg dan nog snel uw mailbox!

monumentengemeenten.nl

Geheime gang Hampoort in Grave zondag geopend

GRAVE – Het Graafs museum opent op zondag 16 februari de luiken van de onderaardse gang onder de Hampoort. Deze gang maakte ooit onderdeel uit van een onderaards gangenstelsel welke de vestingstad Grave rijk was. De zondag opengestelde gang  liep vanaf de voorzijde van de Hampoort, pal aan de gracht, tot en met het Arsenaal.

Arena Lokaal

Kasteel Neerijnen voor 1,2 miljoen naar Geldersch Landschap

NEERIJNEN – Kasteel Neerijnen komt waarschijnlijk spoedig in handen van het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). De gemeente Neerijnen, de huidige eigenaar én gebruiker, wil het kasteel, bijbehorend koetshuis en ondergrond voor een bedrag van 1,2 miljoen euro verkopen aan GLK.

Gelderlander

Pro Bussum wil ‘Gooische Moordenaar’ naar Bussum halen

SHM loc 18 van de Gooische Stoomtram, te Wognum-Nibbixwoud; 29 september 2013. Foto: Erik Swierstra

BUSSUM – De Gooise Stoomtram beter bekend onder de naam de Gooische Moordenaar spreekt nog velen tot de verbeelding. De stichting Pro Bussum wil het stoomtijdperk laten herleven en overweegt de Gooische Moordenaar deze zomer naar Bussum te halen. Iets dergelijks heeft Huizen in 2001 gedaan. De stoomtram in Bussum sluit ook mooi aan bij de viering van 175 jaar Spoorwegen

dichtbij.nl – t-Gooi

Nieuwe RCE-website ‘Archeologie in Nederland’ is een aanwinst

AIN

Op donderdag 13 februari lanceerde de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed de website “Archeologie in Nederland”. De site is gericht op professionals. Ik ben daar meteen maar even ‘voor u’ gaan kijken. De Nederlandse Archeologie heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. En ik moet zeggen: dat viel niet tegen. Sterker nog, ik werd er gewoon blij van!

Herbert-Jan Hiep voor de Erfgoedstem

Zuiderzeemuseum wederom beneficiënt BankGiro Loterij

ENKHUIZEN – Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen krijgt ook dit jaar een flinke steun in de rug van de BankGiro Loterij. Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala, dat dinsdagavond plaatsvond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ontving het museum 554.247 euro. Het bedrag komt voort uit een jaarlijkse bijdrage en een speciale lotenactie die werd opgezet met de goededoelenloterij. Met de bijdrage restaureert het Zuiderzeemuseum authentieke huizen en financiert het bijzondere aankopen van ontwerpers, designers en kunstenaars.

dichtbij.nl – West-Friesland

Westerbork en Vredespaleis als eerste Europees erfgoedlabel

Westerbork

Vandaag werden de eerste vier locaties bekendgemaakt die het nieuwe Europees erfgoedlabel krijgen. De vier locaties zijn: het archeologische park Carnuntum, een gereconstrueerde Romeinse wijk in Bad Deutsch-Altenburg, Oostenrijk; het middeleeuwse grote gildehuis in Tallinn, Estland; het honderd jaar oude Vredespaleis in Den Haag; en Kamp Westerbork, het nabij Hooghalen gelegen doorvoerkamp uit de Tweede Wereldoorlog.

Persbericht Europese Unie