Werelderfgoed Van Nelle Fabriek staat te koop

De particuliere eigenaren van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kunnen de torenhoge onderhoudskosten van het Werelderfgoed niet opbrengen. (…) Adviesbureau Grontmij becijferde dat voor onderhoud de komende 20 jaar bijna 40 miljoen euro nodig is.

Limburgse Archeologie Dag 2015

Op zaterdag 11 april 2015 wordt voor de zevende keer de Limburgse Archeologie Dag georganiseerd. In de middag komen meer actuele thema’s aan de orde, zoals nieuw onderzoek in de Heerlense Thermen, baggervondsten uit de Maas, en de oudste sporen van bewoning in België weer zichtbaar gemaakt.

26 maart: RCE-symposium brand en erfgoed

In de periode 2008-2014 hebben er 228 branden gewoed in rijksmonumenten. De Rijksdienst registreert deze incidenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Ook zeer recent zijn er rijksmonumenten ernstig beschadigd of soms zelfs volledig vernield door brand.

Erfgoed en de verkiezingen van 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Voor kunst, cultuur en erfgoed zeker niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 heeft een vijftal aanbevelingen voor provincies opgesteld.

Lees verder…

Muur van Mussert Lunteren wellicht monument, denkt Heemschut

EDE – Niet alleen de gemeente Ede beraadt zich over de toekomst van de Muur van Mussert in Lunteren. Ook de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut denkt na over een monumentstatus voor het bouwwerk. Op de vergadering van de Provinciale Commissie Gelderland van de Erfgoedvereniging is de muur deze week uitgebreid aan bod gekomen.

Gelderlander

Venster op Dreischor – Zeeland Geboekt

Jubel zou hier gepast zijn. Venster op Dreischor: wat een prachtig project. Wetenschappers brengen alle – in elk geval vele – aspecten van een redelijk willekeurig gekozen vierkante kilometer platteland in beeld. Laat nu de keus gevallen zijn op een vierkante kilometer bij het dorp Dreischor op Schouwen-Duiveland. Plattelandsleven, bedrijvigheid, historie, natuur – alles komt voorbij […]

Nederlandse kerkenleegstand voorpaginanieuws in Amerika

Op 2 januari publiceerde de Amerikaanse krant the Wall Street Journal een voorpagina-artikel over de problematische leegstand van Europese kerkgebouwen. Onder de titel “Europe’s Empty Churches Go on Sale” wordt de situatie van onze kerken uitgelegd aan de lezers uit een land waar dit probleem niet bestaat. Wat dat betreft biedt het artikel een interessante blik van een outsider.

Lees verder…

Toch cultuurhistorisch onderzoek naar aanpassing ‘zwarte doos’ Tilburg

TILBURG – Het Brabants Dagblad meldt dat er alsnog een cultuur-historisch onderzoek komt naar de waarde van stadskantoor-1. De gemeenteraad heeft een motie van die strekking van de Lijst Smolders unaniem aanvaard. Er zijn vergevorderde plannen om ‘de zwarte doos’ zoals het gebouw van architect Kraaijvanger in Tilburg in de volksmond heet, een heel ander uiterlijk te geven.

Lees meer…

Willemijn Maas voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Op 10 december is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, de stichting die zich inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Met de benoeming van Maas, de oud-directeur van onder andere de HES, Hogeschool voor Economische Studies, en de AVRO, is het fonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

Lees meer…

HVBM vraagt aanwijzing mariakapel als gemeentelijk monument

De Historische Vereniging Berlicum Middelrode (HVBM) streeft naar het bewaren en beschermen van historisch gezien belangrijke onroerende goederen, zoals de markante Mariakapel en het bijbehorende processiepark aan de Sassenheimseweg in Berlicum. HBV vreest voor het erfgoed in verband met de stedebouwkundige plannen waarin mogelijk gedacht wordt over sloop van Kapel en processiepark. Volgens HVBM is […]

Nieuwe sKBL timmert hard aan de weg

Begin deze maand ging de eerste sKBL-nieuwsbrief uit. Deze digitale nieuwsbrief geeft zes keer per jaar een rijk en uitgebreid overzicht van al het nieuws over kastelen, buitenplaatsen en landgoederen in Nederland. Onder deze link is deze voor u bereikbaar. De brief is met behulp van enige artikels nieuwe correspondenten samengesteld. Abonneren is gratis en garandeert dat u heel goed op de hoogte blijft van het wel en wee van ons cultuurgroen erfgoed.

Lees meer…

Afscheid Esther Agricola als directeur Monumenten & Archeologie Amsterdam

Afgelopen vrijdag, tijdens de aftrap van de Amsterdamse Open Monumentendag, nam Esther Agricola officieel afscheid als hoofd van het hoofdstedelijke bureau Monumenten en Archeologie (BMA). Agricola was van grote betekenis voor de nieuwe positionering van erfgoed als een normaal aspect van stad. In tegenstelling tot een traditionele, conserverende en blijf aff-erige positie van gemeentelijke diensten, verkondigde BMA onder haar leiding met verve de opvatting erfgoed een vitaal onderdeel moet zijn van de stedelijke dynamiek.

De Erfgoedstem

Maak uw eigen Open Monumentendagposter

Mag uw monument, of het monument dat u een warm hart toedraagt, ook gezien worden tijdens de Open Monumentendagen? Maak dan gratis uw eigen poster en laat de buurt weten dat uw huis te bezichtigen is op 13 of 14 september of promoot Open Monumentendag in het algemeen. Het Restauratiefonds laat de posters gratis voor u printen en thuis bezorgen. U heeft nog tot 8 september de tijd!

Restauratiefonds