Open Monumentendag 2014 Op reis

ZLSM stoomtrein, Foto: Robert Brink

De Open Monumentendag van 2014, in het weekend van 13 en 14 september, heeft als thema Op reis. Bezoekers kunnen tijdens deze 28e editie van het evenement in heel Nederland op reis; over land, over water, door de lucht, door verhalen en door de tijd. Veel van de duizenden gratis opengestelde monumenten zullen te maken hebben met reizen. Er zal volop aandacht zijn voor het mobiele erfgoed en ook de historische infrastructuur komt uitgebreid aan bod.

Persbericht Stichting OMD

Jong rijksmonument Nagele krijgt nieuwe functie

Nagele telt één rijksmonument, namelijk een cluster van drie schoolgebouwen waaronder de school aan Ring 1, de vroegere Titus Brandsmaschool. De drie lagere scholen zijn in 1957 gebouwd en in 2010 door de minister van Onderwijs aangewezen als beschermd Rijksmonument. De gebouwen zijn van cultuurhistorische waarde, omdat het ontwerp het ‘Nieuwe Bouwen’ van licht, lucht […]

Stichting: ‘Zie herbestemming Armamentarium Delft als kans’

De Stichting Armamentarium Delft STARD verzoekt het college om de herbestemming van het Armamentarium in zijn programma op te nemen. Specifiek gaat het daarbij om het ondersteunen van levensvatbare initiatieven die meehelpen aan de totstandkoming van een duurzame invulling van dit gebouwencomplex. “Het Armamentarium heeft de potentie uit te groeien tot een van de belangrijkste culturele trekpleisters van Delft met (inter)nationale uitstraling”, vindt de stichting. “Voorafgaand aan de definitieve bestemming is een tijdelijke invulling van cruciaal belang.”

dé Weekkrant

Monumentenverzekeraar Donatus sluit 2013 positief af ondanks grote schades

Donatus Verzekeringen, de kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, behaalde in 2013 een brutowinst van € 7,5 miljoen (2012 € 12,3 miljoen). Donatus boekte in 2013 een goed operationeel resultaat, dat echter sterk negatief is beïnvloed door drie grote schades van elk ruim € 1,5 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013. Omdat herbestemmen van voormalig religieus erfgoed een belangrijke strategische ontwikkeling is voor Donatus, heeft het jaarverslag ‘Herbestemmingen’ als centraal thema gekregen.

Persbericht Donatus

Een kapel aan de vergetelheid ontrukt

Locatie van verdwenen kapel. Beeld: koersopzeeland.nl

In de Verklikkerduinen stond ooit het kapelletje ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’. Zo’n vijfhonderd jaar geleden togen mensen hierheen om er te bidden en een Maria-insigne te kopen. Voor hen die een scheve schaats hadden gereden, was het ook een strafbedevaart! (…) Voor Frans Beekman, publicist en deskundige van het duingebied in de Kop van Schouwen is het deze kaart die de beste indruk geeft van het buurtschapje waar de kapel ‘Onze Lieve Vrouwe op Zee’ moet hebben gelegen.

Koers op Zeeland

Sloop KRO-eiland: waar zit de regie in Hilversum ?

Met verbazing heb ik kennisgenomen over de plannen van Vitalvast en Strebubouw over de plannen voor het KRO-eiland. Het ‘oude denken’ over ontwikkelen is kennelijk bij deze bedrijven nog steeds leidraad: we slopen twee derde van een rijksmonument en plempen zoveel mogelijk zielloze appartementen op dezelfde plek. Is dit waar Hilversum op zit te wachten?

Ingezonden brief Karel Loeff Gooi en Eemlander

Amsterdam heeft weer wat meer kleur

BapKL

Schilder Wil Abels legt de laatste hand aan ‘Johannes de Doper’. De gevelsteen (S.Jan Baptista) in de Amsterdamse Langestraat, is na vele lange jaren ontdaan van een dikke laag witkalk. Nauwkeurig onderzoek bracht de originele kleuren aan het licht. In opdracht van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Gevelstenen wordt de gevelsteen weer voorzien van z’n historische kleuren.

De Erfgoedstem

Roep om meer cultuurhistorie in structuurvisie Tilburg

Van Hogendorpstraat 96 Tilburg. Foto: RCE 1972

“De structuurvisie die binnenkort voor jaren wordt vastgelegd gaat de stad niet mooier maken. Het lijkt eerder een open uitnodiging voor nog meer lelijke blokkendozen. Tilburg met haar unieke verhaal en relatief jonge geschiedenis, verdient een stevige cultuurhistorische basis in de structuurvisie. (…) Met de structuurvisie zoals die er nu uitziet, wordt geen rem gezet op bouwwerken zoals de bioscoop op de Heuvel / Pieter Vreedeplein, …..” Ingezonden bericht LST

Ingezonden bericht LST

Hoe gaat het met beleidsvisie ‘Kiezen voor Karakter’?

Flats op de Mathenesserweg, Rotterdam Foto: RCE

“Wederopbouw: het tonen van een tijdperk” is één van de 5 prioriteiten die de rijksoverheid in haar haar beleidsvisie “Kiezen voor Karakter, Visie Erfgoed en Ruimte” heeft gekozen voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. We zijn nu anderhalf jaar op weg en het was tijd om een tussentijdse balans op te maken: waar staan we nu met de 30 gebieden die zijn aangewezen als toonbeelden van wederopbouw?

Denise Derksen op LinkedIn groep Erfgoed en Ruimte

Europees werelderfgoed en massatoerisme

Een klein jaar geleden besteedde de VPRO met zes zomerreportages in de VPRO Gids aandacht aan het Europees werelderfgoed en massatoerisme. Hieronder aflevering 5: Siedlungen der Berliner Moderne. Zes Berlijnse woonwijken uit de tijd van de Weimarrepubliek zijn geheel teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Maar er moet ook gewoond worden.

VPRO-gids

Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

VNGVIERKANT

De VNG heeft de eerste versie van de nieuwe Europese subsidiewijzer voor de periode 2014-2020 online beschikbaar gemaakt. De subsidiewijzer biedt een overzicht van Europese subsidieprogramma’s waar decentrale overheden voor in aanmerking komen. Ook bevat het praktische tips voor aanvragers.

Europese Ster

Commissaris van Koning spreekt campagnevideo in (VIDEO)

Wierde-video

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van monumentale Groninger kerken. Op de oudste in tact gebleven wierde van Nederland staat de kerk van Marsum. De stichting wil in hun jubileumjaar deze wierde onder de aandacht van heel Nederland brengen. Het opnemen van de wierde in Madurodam is hiervoor de manier.

Video

Rijksbouwmeester blijft wijzen op grote probleem leegstand

FritsVanDongenVierkant

We zijn ziende blind’, luidt Rijksbouwmeester Frits van Dongen opnieuw de noodklok over de leegstand van vastgoed, deze keer in bouwmagazine Bouwformatie. De leegstand van kantoren, bedrijfsruimten en woningen heeft dramatische vormen aangenomen, alles bij elkaar opgeteld zo’n 55 miljoen vierkante meter (m2).
Bouwformatie

Hoe om te gaan met dreigende trillingsschade aan monumenten

Martinitoren Foto: Ziko via WikiMedia

In Nederland is de grond altijd wel ergens in beweging: in Groningen door de gaswinning, in Zuid-Limburg boven lege mijngangen en in Amsterdam door het boren van een metrotunnel. Ook bouwwerkzaamheden en zwaar vrachtverkeer veroorzaken bodembewegingen. Het gevaar van trillingschade aan gebouwen doet zich dan ook voortdurend voor. Vooral monumenten zijn kwetsbaar. Hoe vallen onnodige schades en procedures te voorkomen?

Ingezonden bericht

Poll: Wat moet het nieuwe Erfgoedstemlogo op twitter worden?

Logo

Graag je mening over het nieuwe Erfgoedstem-logo voor ons twitter account. Toen we het logo onlangs oranje maakten kregen we veel aardige reacties maar ook de vraag: Waarop staat daar eigenlijk ‘De’ in plaats van ‘Es’ of iets dergelijks. ‘De’ was bedoeld als lidwoordlogo voor ‘Erfgoedstem’. In de twitter berichtenlijn worden naam en logo naast elkaar geplaatst, dat was de gedachte tenminste. Maar misschien is het inderdaad ook een goed moment om verder te kijken. We hebben een paar varianten op een rij gezet. Welke vindt jij het beste?

Erfgoedstem Poll

Onderwaterlegging van weilanden bij Fort Krommeniedijk

KROMMENIEDIJK – Het Hoogheemraadschap is woensdag 19 februari gestart met de inundatie van de weilanden bij Fort bij Krommeniedijk. Hiervoor is een speciaal inlaatwerk onder de Lagendijk gebouwd met een diameter van 30 cm. Op 19 februari stelde het Hoogheemraadschap deze inlaat in werking. In de komende weken zullen de weilanden onder water komen te staan. Dit trekt elk jaar erg veel vogels aan en daarom worden op het hoogtepunt, 8 en 9 maart, de vogelkijkdagen georganiseerd.

Rodi

Ventileren goed voor behoud van oude gebouwen

Foto: Joost Enkelaar

Ventileren is goed voor het behoud van oude gebouwen maar het is ook goed voor u. Het is van groot belang voor uw gezondheid. Over het algemeen hebben historische gebouwen meer ventilatie nodig dan nieuwe gebouwen. Luchtlekkage via kieren en spleten is gunstig. Om een oud gebouw te laten voldoen aan uw wensen en eisen als moderne gebruiker zullen er  (bouwkundige) ingrepen nodig zijn.

Monumenten.nl

Haalbaarheidsonderzoek leidt tot restauratie boerderij De Kempe

Kempe

Boerderij De Kempe begin 19e eeuw is waarschijnlijk gebouwd op de plek van zijn voorgangers vanaf 15e eeuw en is gedeeltelijk opgetrokken uit de oude bouwmaterialen. Het gemeentelijk monument heeft zijn agrarische functie verloren en het behoud ervan is ernstig in gevaar gebracht door de langdurige leegstand. Afgelopen jaar heeft Hylkema Consultants een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (…) Naar verwachting zal in 2015 zowel de restauratie/herbestemming van de boerderij als de herbouw van de stal gereed zijn.

Hylkema Consultants

Vragenlijst erfgoedzorgmonitor Erfgoedinspectie weer verstuurd

Pie

De monitor van de Erfgoedinspectie laat in één oogopslag zien hoe uw gemeente presteert ten opzichte van de andere gemeenten. Althans,  als u niet vergeten bent de vragenlijst van de Inspectie in te vullen. Voor een zo goed mogelijke en zinvolle vergelijking is het belangrijk dat ook de laatsten gemeenten hun vragenlijst digitaal invullen. Omdat een zo goed mogelijke monitor in het belang is van iedere gemeente heeft de Erfgoedinspectie besloten een paar dagen extra de tijd hiervoor te geven. Bent u contactpersoon, raadpleeg dan nog snel uw mailbox!

monumentengemeenten.nl