Gezocht: Voorstellen voor Fringemeetings

Dit jaar zijn er tijdens het Nationaal Monumentencongres, op 12 november 2015, naast het plenaire gedeelte, weer zogenaamde fringemeetings. Deelsessies, waarin de rafelranden van het thema worden opgezocht en uitgediept. Welke dat zijn, kunt u mee bepalen. Schrijf een voorstel, zoek samenwerkingspartners en stuur uw plan in! Mocht uw voorstel worden geselecteerd, dan mag u de fringemeeting ook organiseren.

UNESCO aanvraag Limes samen met Duitsland

De provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland werken samen met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland Paltz aan de voordracht van de Romeinse Limes als UNESCO werelderfgoed. Dit zijn ze op 16 april overeengekomen in Bonn. De voormalige grenzen van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting in 2019 worden voorgedragen.

50 jaar kartografie Flevoland

Flevokartografie bestaat een halve eeuw. Reden waarom commissaris van de Koning Leen Verbeek de eerste plankaarten van de provincie Flevoland heeft overgedragen aan het provinciale archief en Nieuw Land. De basis voor de kaarten is gelegd door de afdeling landmeetkundig werk van de voormalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Vanaf 1965 is Flevoland met eigentijdse middelen in beeld gebracht.

Tuinen Rijksmuseum zijn voltooid

Met de voltooiing van de percelen en het terras rondom de vorig jaar geopende Philipsvleugel zijn de Rijksmuseumtuinen nu helemaal af. Bezoekers kunnen voortaan rondom het hele museum wandelen door een groene ‘buitenzaal’. Dat heeft het Rijksmuseum vrijdag bekendgemaakt. Te midden van 7.000 vaste planten en ruim 16.000 opkomende bloembollen komen de bezoekers onderweg historische bouwfragmenten en klassieke beelden tegen, laat het Amsterdamse museum weten.

TV-serie ‘De IJzeren eeuw’

Na “De Gouden eeuw” presenteert Hans Goedkoop op NPO 2 een serie “De IJzeren eeuw”. Deze dertiendelige reeks gaat over de grote veranderingen in Nederland in de negentiende eeuw. De TV uitzendingen starten op vrijdag 3 april om 21:05 uur. (659)

TV-serie ‘De IJzeren Eeuw’

Na “De Gouden eeuw” presenteert Hans Goedkoop op NPO 2 een serie “De IJzeren eeuw”. Deze dertiendelige reeks gaat over de grote veranderingen in Nederland in de negentiende eeuw. De TV uitzendingen starten op vrijdag 3 april om 21:05 uur.

Werelderfgoed Van Nelle Fabriek staat te koop

De particuliere eigenaren van de Van Nelle Fabriek in Rotterdam kunnen de torenhoge onderhoudskosten van het Werelderfgoed niet opbrengen. (…) Adviesbureau Grontmij becijferde dat voor onderhoud de komende 20 jaar bijna 40 miljoen euro nodig is.

Limburgse Archeologie Dag 2015

Op zaterdag 11 april 2015 wordt voor de zevende keer de Limburgse Archeologie Dag georganiseerd. In de middag komen meer actuele thema’s aan de orde, zoals nieuw onderzoek in de Heerlense Thermen, baggervondsten uit de Maas, en de oudste sporen van bewoning in België weer zichtbaar gemaakt.

26 maart: RCE-symposium brand en erfgoed

In de periode 2008-2014 hebben er 228 branden gewoed in rijksmonumenten. De Rijksdienst registreert deze incidenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). Ook zeer recent zijn er rijksmonumenten ernstig beschadigd of soms zelfs volledig vernield door brand.

Erfgoed en de verkiezingen van 18 maart 2015

Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Voor kunst, cultuur en erfgoed zeker niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 heeft een vijftal aanbevelingen voor provincies opgesteld.

Lees verder…

Muur van Mussert Lunteren wellicht monument, denkt Heemschut

EDE – Niet alleen de gemeente Ede beraadt zich over de toekomst van de Muur van Mussert in Lunteren. Ook de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut denkt na over een monumentstatus voor het bouwwerk. Op de vergadering van de Provinciale Commissie Gelderland van de Erfgoedvereniging is de muur deze week uitgebreid aan bod gekomen.

Gelderlander

Venster op Dreischor – Zeeland Geboekt

Jubel zou hier gepast zijn. Venster op Dreischor: wat een prachtig project. Wetenschappers brengen alle – in elk geval vele – aspecten van een redelijk willekeurig gekozen vierkante kilometer platteland in beeld. Laat nu de keus gevallen zijn op een vierkante kilometer bij het dorp Dreischor op Schouwen-Duiveland. Plattelandsleven, bedrijvigheid, historie, natuur – alles komt voorbij […]

Nederlandse kerkenleegstand voorpaginanieuws in Amerika

Op 2 januari publiceerde de Amerikaanse krant the Wall Street Journal een voorpagina-artikel over de problematische leegstand van Europese kerkgebouwen. Onder de titel “Europe’s Empty Churches Go on Sale” wordt de situatie van onze kerken uitgelegd aan de lezers uit een land waar dit probleem niet bestaat. Wat dat betreft biedt het artikel een interessante blik van een outsider.

Lees verder…

Toch cultuurhistorisch onderzoek naar aanpassing ‘zwarte doos’ Tilburg

TILBURG – Het Brabants Dagblad meldt dat er alsnog een cultuur-historisch onderzoek komt naar de waarde van stadskantoor-1. De gemeenteraad heeft een motie van die strekking van de Lijst Smolders unaniem aanvaard. Er zijn vergevorderde plannen om ‘de zwarte doos’ zoals het gebouw van architect Kraaijvanger in Tilburg in de volksmond heet, een heel ander uiterlijk te geven.

Lees meer…

Willemijn Maas voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Op 10 december is Willemijn Maas benoemd tot voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, de stichting die zich inzet voor het in stand houden van monumenten in Nederland. Met de benoeming van Maas, de oud-directeur van onder andere de HES, Hogeschool voor Economische Studies, en de AVRO, is het fonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

Lees meer…