Excursie ‘Goudse glazen in nieuw perspectief’

 • Datum: vrijdag 14 juni 2013
 • Lokatie: Gouda Sint Janskerk

  Sint-Janskerk te Gouda. Foto genomen vanuit de Gouwekerk tijdens de Open Monumentendagen 2009.

  Sint-Janskerk te Gouda. Foto genomen vanuit de Gouwekerk tijdens de Open Monumentendagen 2009. Foto: Wikimedia Commons

  Op vrijdag 14 juni 2013 organiseert de KNOB de excursie ‘Goudse glazen in nieuw perspectief’ in de Sint Janskerk in Gouda. In een kort lezingenprogramma zal dr. Bianca van den Berg eerst een inleiding geven op de bouwgeschiedenis van de kerk, waarop zij in 2008 is gepromoveerd. Zij gaat daarbij onder andere in op aspecten van het bijzondere ruimtelijk concept van de kerk.

  Prof.dr. S. Groenveld gaat daarna in op zijn onderzoek naar schenkingen van gebrandschilderde glazen in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw. De heer Groenvelds onderzoek biedt een kader voor beter begrip van de betekenis en de uniciteit van de Goudse glazen. Hij slaagt er zo in een nieuw perspectief te geven op de Goudse glazen, die natuurlijk al onderwerp waren van tientallen studies. Dit maakt de lezing zeker ook voor mensen die de kerk al goed kennen interessant. De resultaten van dit onderzoek werden in de jaargang 2012 in het Bulletin KNOB gepubliceerd.

  Na een korte pauze zijn er rondleidingen door de kerk. De middag wordt afgesloten met een drankje.

  Voor meer informatie over het programma en aanmelding (tot uiterlijk 9 juni): www.knob.nl/studiedagen

 • Geef een reactie

  We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.