Laat zien waar we samen mee bezig zijn

Verkiezing ‘Gelders boerenerf’ 2014

Nadat De Grootte Veen in Putten (in 2012) en Hietink in Vorden (2013) de eerste prijs in de wacht sleepten, kunnen tot 9 juni boerenerven aangemeld worden voor de verkiezing Gelders boerenerf 2014. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed hebben de Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk Gelderlanders actief te betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

De Stentor

Agrarisch Erfgoed Nederland stelt gerard hendrixprijs in

20140411_5363-650x650

In haar voorjaarsvergadering op 11 april 2014 besloot het Algemeen Bestuur van AEN op voorspraak van haar voorzitter Johan Laman Trip tot het instellen van de jaarlijks uit te keren Gerard Hendrix prijs. Gerard Hendrix is de gedreven agrarisch erfgoed specialist die mede aan de wieg stond van de geboorte van AEN in 2010, en motiverend projectleider was van het Jaar van de Boerderij 2013.

Persbericht Agrarisch Erfgoed Nederland

Natuurmonumenten wil natuur aan burgers verkopen

Burgers moeten mede-eigenaar kunnen worden van een stukje natuur. Dat is het plan van Natuurmonumenten. De organisatie, met 735.000 leden, wil mensen daarmee een grotere rol geven bij het beschermen van natuur in Nederland.
Dat stelt algemeen directeur Marc van den Tweel vrijdag.

nu.nl

Anticiperen op krimp in beschermde dorpsgezichten

Dongeradeel ligt in het noordoosten van Friesland. Vanwege een bevolkingsafname hebben voorzieningen minder draagkracht en verdwijnen langzaam. In de gemeente Dongeradeel liggen vier beschermde dorpsgezichten. Samen met dorpsbewoners is een aanpak ontwikkeld die richting geeft aan krimp en waarbij het erfgoed de dorpen aantrekkelijk houdt voor de toekomst.

Tijdschrift Monumenten

Verhuizing monumentale schuur Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft ingestemd met het verplaatsen van een rijksmonumentale vakwerkschuur uit Rossum naar landgoed Huis te Brecklenkamp in Breklenkamp. Het pand uit de 18de eeuw zal voorzichtig gedemonteerd worden. Met behoud van het ontwerp en originele materialen wordt deze dan weer opnieuw opgebouwd in Breklenkamp. De schuur zal daar dienen als ontvangst- en documentatiecentrum voor het landgoed.

Twente FM

13 april: Dilemma’s centraal bij beheer werelderfgoed Schokland

Schokland

Hoe houd je de agrarische functie en tegelijkertijd de archeologische waarde in stand? Zondag 13 april staat het Werelderfgoed Podium in het teken van het eerst benoemde werelderfgoed in Nederland: Schokland en omgeving. André Geurts en Hans Huisman zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond een boeiend verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en actuele dilemma’s die zich afspelen in de dagelijkse praktijk.

Werelderfgoed Podium

Ecologische ruïne als optie bij leegstand

Door de schaalvergroting in de landbouw, aanhoudende bevolkingskrimp en vastgoedcrisis, komen er steeds vaker boerderijen leeg te staan. Slopen zou eeuwig zonde zijn, omdat je daarmee het DNA van het gebied onherstelbaar aantast. Herbestemmen tot woonboerderij is markttechnisch maar beperkt mogelijk. Verpaupering, achteruitgang van de leefbaarheid en vastgoeddeflatie in de nabije omgeving zijn het gevolg. Om dit tegen te gaan is er een concept ontwikkeld waarin de voormalige boerderijen getransformeerd worden tot een ecologische en toeristische hotspot; de Ecologische ruïne.

Prima Focus

Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

VNGVIERKANT

De VNG heeft de eerste versie van de nieuwe Europese subsidiewijzer voor de periode 2014-2020 online beschikbaar gemaakt. De subsidiewijzer biedt een overzicht van Europese subsidieprogramma’s waar decentrale overheden voor in aanmerking komen. Ook bevat het praktische tips voor aanvragers.

Europese Ster

“Meer verbinding tussen ruimtelijk beleid en water organiseren”

Sinds vorig jaar is Peter Heij (1957) directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Integrale gebiedsontwikkeling ziet hij als een spannende opdracht, net als de verschuiving naar een decentrale organisatie. Heij wil verbindingen organiseren, tussen ruimtelijke ordening en water. “Nederland kent een prima waterbeheer, waarin verschillende partijen samenwerken, maar deze verbindingen vergen ook veel onderhoud.”

Waterforum

Kanshebbers Herbestemming NH bekend gemaakt

Boerderij Nijenburg Heiloo

De Bensdorpfabriek in Bussum, boerderij Nijenburg in Heiloo en het voormalige gemeentehuis in Wieringerwerf staan dit jaar op de agenda van het programma Herbestemming NH. Op woensdag 23 april 2014 om 15.00 uur geeft gedeputeerde Cultuur, Bestuur en Zorg Elvira Sweet het officiële startsein voor Herbestemming NH 2014 in de Bensdorpfabriek in Bussum, Nieuwe Spiegelstraat 9. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de Kick-off op www.herbestemmingnh.nl.

Persbericht Herbestemming NH

138 miljoen voor plattelandsontwikkeling Gelderland en Overijssel

cc by sa 3.0

Het Ministerie van Economische Zaken en de provincies hebben het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) vastgesteld. Dit POP3 bestaat uit vier landsdelige programma’s en een rijksdeel. De provincies Gelderland en Overijssel hebben gezamenlijk het landsdelig programma “Oost” ontwikkeld. Zij ontvangen ruim 138 miljoen euro uit Brussel. Voor het Gelderse platteland is 79 miljoen beschikbaar en voor het Overijsselse platteland 59 miljoen. Het Plattelands-ontwikkelingsprogramma investeert in vier thema’s: landbouw, natuur, water en sociaal-economische ontwikkeling.

GroeneRuimte Nieuws

Cottage industries: kansen voor erfgoed in krimpgebieden

Ze geven het buitengebied nieuw elan: cottage industries. Kleine ondernemers die de rust en de relatief goedkope huisvesting van het landelijk gebied combineren met grensoverschrijdende, landelijke netwerken. Bieden deze cottage industries nieuwe kansen voor leegstaande monumentale gebouwen? ‘Wat wij doen, had nooit in een doorsnee pand gekund.’

Herbestemming.nu

Bezwaar tegen sloop monumentale stadsboerderij Aalten

Stichting Het Cuypersgenootschap heeft bij de gemeente Aalten bezwaar gemaakt tegen het besluit om de vervallen stadsboerderij aan de Hogestraat in Aalten van de monumentenlijst te halen. Als dat gebeurt, wordt het monument waarschijnlijk gesloopt en daar is de stichting op tegen. Volgens de stichting heeft het pand in Aalten nog steeds ‘monumentwaarde’ en wordt het om onjuiste redenen van de lijst gehaald.

Gelderlander.nl

Kaart met vrijkomende agrarische bebouwing landelijk gebied

Veel boerderijen en stallen in Nederland hebben hun agrarische functie verloren – een proces dat ook de komende decennia zal doorgaan. Hoeveel erven dat tot 2030 zullen zijn, is in kaart gebracht.

InnovatieNetwerk

Van ruïne naar boerderette

Klarenbeek (foto: Wikimedia)

Van de honderden boerderijen die Amsterdam enkele decennia geleden nog rijk was, is maar een fractie over. De rest is onherkenbaar verbouwd tot boerderette of afgebroken. Een enkel exemplaar wordt op de valreep gerestaureerd. ‘Bij de buurman is het wel erg poenerig geworden.’
Door: Annet Wiesman

Ziet Doetinchem boerderij ‘t IJsseltje over het hoofd?

IJsseltje Doetinchem. Foto via Heemschut

‘t IJsseltje in Doetinchem is een bakstenen- hallehuis boerderij uit 1783 en gemeentelijk monument. Maar de boerderij zou weg of verplaatst moeten worden. In 2013 liet het bestuur van Ziekenhuis Slingeland namelijk weten dat zij het ziekenhuis nabij de locatie van ‘t IJsseltje willen plannen. Heemschut vindt het van groot belang het College en de leden van de Gemeenteraad te wijzen op de bovengenoemde bijzondere omstandigheden ter plaatse. Wij vragen ons af of bij het onderzoek naar de betreffende locatie ook de cultuurhistorische waarden daarvan in voldoende mate zijn meegewogen.

Heemschut

Herbestemming monumentale boerderij Genoenhof Swalmen

De gemeente Roermond en de provincie Limburg steken samen 600.000 euro in een grote opknapbeurt van carréboerderij Genoenhof in Swalmen. De gemeente trekt voor 100.000 euro de beurs, de provincie lapt een half miljoen bij. Zodoende krijgt de boerderij na een grondige restauratie een nieuwe bestemming als woon-, werk- en verkoopruimte waarin de stichting Emmaus Perspectief mensen met een sociale problematiek opvangt.

Dichtbij.nl

Limburgs project ‘Modern boeren op oude hoeves’ van start

Op 24 februari is het project ‘Modern boeren op oude hoeves’ van start gegaan. Vijf LLTB-leden met uitbreidingsplannen op een monumentale of karakteristieke hoeve in Zuid-Limburg gaan het komende jaar aan de slag om een ontwerp voor hun plannen te maken. Doel van het project is om ruimte te bieden voor de noodzakelijke bedrijfsontwikkeling maar dit op een manier te doen die passend is bij bestaande monumentale gebouwen en het Zuid-Limburgse landschap.

GroeneRuimte Nieuws

Toeristen aantrekken met boerderijkamers in monumentaal pand

De bouw van een nieuwe stal voor jongvee en realisatie van een aantal boerderijkamers aan de Zoekeweg in Reutum is een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders in Tubbergen gaat de gemeenteraad voorstellen om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het erf aan de Zoekeweg is aangemerkt als Rijksmonument.

Tubantia.nl

Haalbaarheidsonderzoek leidt tot restauratie boerderij De Kempe

Kempe

Boerderij De Kempe begin 19e eeuw is waarschijnlijk gebouwd op de plek van zijn voorgangers vanaf 15e eeuw en is gedeeltelijk opgetrokken uit de oude bouwmaterialen. Het gemeentelijk monument heeft zijn agrarische functie verloren en het behoud ervan is ernstig in gevaar gebracht door de langdurige leegstand. Afgelopen jaar heeft Hylkema Consultants een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (…) Naar verwachting zal in 2015 zowel de restauratie/herbestemming van de boerderij als de herbouw van de stal gereed zijn.

Hylkema Consultants

Boerderij van 1.000 jaar oud gevonden in Ede

Troffels bron: onbekend via Wikimedia

Bij een archeologisch onderzoek in Ede-Zuid zijn afgelopen week restanten gevonden van een boerderij uit de vroege Middeleeuwen. Waarschijnlijk stond de hoeve zo’n 1.000 jaar geleden op deze plek.

BN De Stem

Ingestort zodenhuis in Firdgum wordt hersteld

impressie zodenhuis

De reconstructie van het vroegmiddeleeuwse zodenhuis in Firdgum werd in juni 2013 opgeleverd. De vele bezoekers van het Yeb Hettinga Museum hebben maar kort kunnen genieten van dit bijzondere bouwwerk: in de nacht van 29 november stortte een groot deel van het gebouw na hevige regenval in. Nu is besloten om het gebouw te herstellen en het ontwerp op belangrijke punten aan te passen.

Rijksuniversiteit Groningen

Van herbestemming naar hergebruik

boek-herbestemming-boerderijen

In Nederland staan 90.000 historische boerderijen. Meer dan tien procent daarvan staat leeg. Hoe geef je in deze tijd van crisis en krimp deze gebouwen een nieuwe bestemming?

 Architectuur.nl

Gemeenten moeten herbestemming boerderijen faciliteren

Nieuwegein – Gemeenten moeten meer faciliteiten bieden om agrarisch vastgoed een nieuwe bestemming te geven. Dat stelt de vakgroep landelijk en agrarisch vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Momenteel is het lastig boerderijen een nieuwe bestemming te geven.

Cobouw.nl

Herbestemde Pabema Dé Boerderij van 2013

jaar vd boerderij

Na een jaar van vele activiteiten, gehouden door het hele land, is het Jaar van de Boerderij 2013 afgesloten met een congres in het fraaie wierdedorp Niehove, gelegen in het Groningse Westerkwartier. Op donderdag 30 januari kwamen daar vertegenwoordigers van provinciale en regionale boerderijorganisaties bijeen, samen met boerderij eigenaren, erfgoedspecialisten, architecten en bestuurders.

Persbericht Het Jaar van de Boerderij 2013