Laat zien waar we samen mee bezig zijn

Bomenplan voor beschermd stadsgezicht Rotterdam

Om het unieke karakter van het beschermds stadsgezicht Rotterdam Vreewijk te behouden, waar de groenstructuur een belangrijke rol speelt, is er een Bomenplan Tuindorp Vreewijk opgesteld. Woningbouwcorporatie Havensteder, gebiedscommissie Feijenoord, de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie zetten zich samen in voor extra zorgvuldig beheer van het bomenbestand. Volgens Sandra de Haan een voorbeeldige manier van groenbeheer en -behoud.

VOER

‘Leegstand Achterhoek in 2035 even groot als 250 voetbalvelden’

cc by sa 3.0

In 2035 is er een leegstand aan gebouwen in de Achterhoek zo groot als 200 à 250 voetbalvelden." Dit zei Hans Suurmond, krimpcoördinator in de Achterhoek, dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor de raadsleden van de 8 regionale gemeenten. Een enkel raadslid – totaal waren er 150 afgekomen op de bijeenkomst – dacht dat het om lege voetbalvelden ging. Maar Suurmond legde uit dat het om oppervlakte van gebouwen gaat die in 2035 leeg staan: "Kantoren, kerken, sportcomplexen, winkels, boerderijen. Een aantal waar ik de rillingen van krijg.

Gelderlander.nl

Renovatie van rosarium Nijmeegse Goffertpark

Het wordt beschouwd als een van de ‘kroonjuwelen’ van het Goffertpark: het Rosarium. Dat wordt momenteel helemaal gerenoveerd. De pergola wordt vervangen en de bodem van de vijver wordt vernieuwd. Ook de schuilkoepel die in het verlengde ligt van het Rosarium, wordt vernieuwd. Met de werkzaamheden is een bedrag van 270.000 euro gemoeid. Medio mei moet het klaar zijn.

Gelderlander.nl

Verkiezing ‘Gelders boerenerf’ 2014

Nadat De Grootte Veen in Putten (in 2012) en Hietink in Vorden (2013) de eerste prijs in de wacht sleepten, kunnen tot 9 juni boerenerven aangemeld worden voor de verkiezing Gelders boerenerf 2014. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed hebben de Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk Gelderlanders actief te betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

De Stentor

Agrarisch Erfgoed Nederland stelt gerard hendrixprijs in

20140411_5363-650x650

In haar voorjaarsvergadering op 11 april 2014 besloot het Algemeen Bestuur van AEN op voorspraak van haar voorzitter Johan Laman Trip tot het instellen van de jaarlijks uit te keren Gerard Hendrix prijs. Gerard Hendrix is de gedreven agrarisch erfgoed specialist die mede aan de wieg stond van de geboorte van AEN in 2010, en motiverend projectleider was van het Jaar van de Boerderij 2013.

Persbericht Agrarisch Erfgoed Nederland

Natuurmonumenten wil natuur aan burgers verkopen

Burgers moeten mede-eigenaar kunnen worden van een stukje natuur. Dat is het plan van Natuurmonumenten. De organisatie, met 735.000 leden, wil mensen daarmee een grotere rol geven bij het beschermen van natuur in Nederland.
Dat stelt algemeen directeur Marc van den Tweel vrijdag.

nu.nl

Meer aandacht voor groen bij stedelijke vernieuwing

Groen tot aan de voordeur, op je blote voeten via het gras naar de Sloterplas. Dat is de kwaliteit van Amsterdam Nieuw-West. Dat groene karakter kenmerkt de meeste buitenwijken uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Maar de manier waarop met het groen wordt omgegaan is de afgelopen jaren door de stedelijke vernieuwing sterk gewijzigd. Het belang van groen moet hoger op de agenda. Meer ruimte om bewoners bij het groenbeheer te betrekken kan daarbij helpen.

VOER

Anticiperen op krimp in beschermde dorpsgezichten

Dongeradeel ligt in het noordoosten van Friesland. Vanwege een bevolkingsafname hebben voorzieningen minder draagkracht en verdwijnen langzaam. In de gemeente Dongeradeel liggen vier beschermde dorpsgezichten. Samen met dorpsbewoners is een aanpak ontwikkeld die richting geeft aan krimp en waarbij het erfgoed de dorpen aantrekkelijk houdt voor de toekomst.

Tijdschrift Monumenten

13 april: Dilemma’s centraal bij beheer werelderfgoed Schokland

Schokland

Hoe houd je de agrarische functie en tegelijkertijd de archeologische waarde in stand? Zondag 13 april staat het Werelderfgoed Podium in het teken van het eerst benoemde werelderfgoed in Nederland: Schokland en omgeving. André Geurts en Hans Huisman zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond een boeiend verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en actuele dilemma’s die zich afspelen in de dagelijkse praktijk.

Werelderfgoed Podium

Museumweekend met Stinzenstruin en Voorjaarsfair op diverse staten en stinzen

groei en bloei

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer museumweekend. Op diverse locaties wordt een stinzenstruin georganiseerd. Bij een aantal historische plaatsen kunt u, soms onder leiding van een gids, een wandeling maken langs de op dit moment dankzij het prachtige voorjaar wel heel weelderig groeiende stinzenplanten. Bij De Martenatuin in Franeker en de Schierstins in Veenwouden kunt u op zaterdag 5 april terecht. Op 5 en 6 april kunt u een bezoek brengen aan Philippusfenne te Kollum en aan Dekema State in Jelsum. Bij Dekema State is tevens een expositie te bekijken over detectiveschrijver Havank, en een kleine uitstalling over alle 14 stinzenplanten die gedurende het voorjaar tussen februari en mei op Dekema State bloeien.

Persbericht Dekema State

Klein religieus erfgoed letterlijk op de kaart

image001 (1)

Sinds 2010 zijn in Limburg zo’n 250 kruisen, kapellen, heiligenbeelden en graftekens ingrijpend opgeknapt. Vaak inclusief het omringende groen. Het is een van de vele resultaten van het succesvolle Europese project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’. Naast Noord-Brabant en Limburg hebben drie Vlaamse provincies en 25 gemeenten en cultuurhistorische organisaties hieraan deelgenomen onder coördinatie van de Monumentenwacht Limburg. Op 3 april wordt dit project officieel afgesloten tijdens een slotbijeenkomst in Steyl. Hierbij presenteren alle projectpartners hun resultaten en stelt Limburgs gedeputeerde Noël Lebens de website www.erfgoedkompas.nl officieel in gebruik. Hierop is ál het Limburgs klein religieus erfgoed te vinden. Ook zijn inmiddels voor 550 objecten onderhoudsplannen ontwikkeld.

Persbericht Huis voor de Kunsten Limburg

Oproep aan gemeentebesturen: minder regels in ruimtelijk domein

Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

gebiedsontwikkeling.nu

Transformatie voormalige vliegbasis Twenthe

Area Development Twente (ADT) en de familie Van Eck uit Leusden hebben een lintentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 50 hectare bestaand vastgoed en voorzieningen die onderdeel uitmaakten van de voormalige vliegbasis Twenthe. De private investeerder gaat het transformeren tot een gebied voor technologie en innovatieve bedrijvigheid, leisure met zakelijke en publieksevenementen.

Vastgoedmarkt.nl

Monumentale status proeftuinen Mien Ruys

Uitgerekend in het jaar van de 110e geboortedag van Mien Ruys krijgen zes door haar ontworpen proeftuinen de status van rijksmonument. Het gaat om zes in 1960 aangelegde tuinen. Tien jaar geleden kregen al twee tuinen uit de twintiger jaren van de vorige eeuw en een tuin uit 1954 deze status. Alle andere tuinen en het tuinmanshuis zijn aanwezen als beschermd gemeentelijk monument.

De Stentor

Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

VNGVIERKANT

De VNG heeft de eerste versie van de nieuwe Europese subsidiewijzer voor de periode 2014-2020 online beschikbaar gemaakt. De subsidiewijzer biedt een overzicht van Europese subsidieprogramma’s waar decentrale overheden voor in aanmerking komen. Ook bevat het praktische tips voor aanvragers.

Europese Ster

Commissaris van Koning spreekt campagnevideo in (VIDEO)

Wierde-video

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van monumentale Groninger kerken. Op de oudste in tact gebleven wierde van Nederland staat de kerk van Marsum. De stichting wil in hun jubileumjaar deze wierde onder de aandacht van heel Nederland brengen. Het opnemen van de wierde in Madurodam is hiervoor de manier.

Video

Kijken: groei van de Amsterdamse grachtengordel in 5 minuten

Amsterdam was booming in het begin van de zeventiende eeuw. De explosieve bevolkingsgroei leidde tot de twee stadsuitbreidingen van 1613 en 1663. Deze video toont de groei van de grachtengordel tussen 1600 en 1700. En dat alles in vijf minuten tijd.

nrc.nl

Stand van zaken digitalisering erfgoed in beeld gebracht

Data

Via welke kanalen wordt het Nederlandse digitale erfgoed beschikbaar gemaakt? Wat voor soort collecties worden gedigitaliseerd? Onderstaande infographic geeft de resultaten weer van de Nederlandse instellingen die hun kengetallen hebben aangeleverd in het kader van het project ENUMERATE.

Meer informatie via DEN

“Meer verbinding tussen ruimtelijk beleid en water organiseren”

Sinds vorig jaar is Peter Heij (1957) directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Integrale gebiedsontwikkeling ziet hij als een spannende opdracht, net als de verschuiving naar een decentrale organisatie. Heij wil verbindingen organiseren, tussen ruimtelijke ordening en water. “Nederland kent een prima waterbeheer, waarin verschillende partijen samenwerken, maar deze verbindingen vergen ook veel onderhoud.”

Waterforum

Nieuw kinderpaspoort en kaart stimuleren bezoek landgoederenzone

landgoederenpaspoort

Prachtige buitenplaatsen, eeuwenoude kastelen en landgoederen met koetshuizen, oranjerieën en weelderige parken: de Zuid-Hollandse Landgoederenzone biedt het allemaal. De landgoederen vertellen het verhaal van de Gouden Eeuw en de Pruikentijd; de tijd waarin Holland het rijkste land van de wereld was.

Persbericht Erfgoedhuis ZH

Nieuwe benadering leegstand Den Haag, Dordrecht en Achterhoek

cc by sa 3.0

Drie teams van ontwerpers en onderzoekers ontwikkelen nieuwe  mogelijkheden voor de aanpak van gebieden met leegstaande en ongebruikte gebouwen in Dordrecht, Den Haag en de Achterhoek. De plannen van de teams bieden oplossingen die ook kunnen worden ingezet bij vergelijkbare vragen over nieuwe bestemmingen op andere locaties in Nederland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken bij dit experiment samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Dordrecht en Den Haag. Specifieke aandacht is gevraagd voor nieuwe bestemmingen van rijks- en monumentaal vastgoed.

Rijksoverheid.nl

Waterschap start met restauratie Grebbelinie

Waterschap Vallei en Veluwe start volgende week met de restauratie van de Grebbelinie, de linie die twee eeuwen lang een belangrijke rol speelde in de verdediging van Nederland. Het waterschap laat weten dat de linie haar historische uiterlijk terugkrijgt. Volgende week wordt een begin gemaakt met de dijkverbetering van het verdedigingswerk. De werkzaamheden moeten in 2016 afgerond worden.

Historiek.net

Moerputtenbrug Open Monument van de Maand april

Brug en pijlers.

Breng op 5 of 6 april 2014 een bezoek aan de spoorbrug in natuurgebied de Moerputten bij ‘s-Hertogenbosch, Open Monument van de Maand april. Het Open Monument van de Maand wordt georganiseerd in aanloop naar Open Monumentendag 2014, met als thema ‘Op reis’. De spoorbrug sluit hier naadloos bij aan.

Persbericht Stichting Open Monumentendag

17e eeuwse boomgaard wordt kleine oase in Amsterdam

Hoftuin

Op Vrijdag 4 april om 3 uur wordt de nieuwe Hoftuin aan de Weesperstraat,tussen Nieuwe Herengracht en Nieuwe Keizersgracht, geopend. Het wordt een openbare en groene oase in het hart van Amsterdam, direct achter Museum Hermitage.

Persbericht Stichting Heijmeijer van Heemstede

Doorstart onderwijsmodule Netwerk Erfgoed & Ruimte 2014

De afgelopen jaren is door het Netwerk Erfgoed & Ruimte met succes de master-module Erfgoed en Ruimte georganiseerd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in 2014 een doorstart van de module, o.a. in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Hans Renes en Jan Rouwendal blijven verantwoordelijk voor de inhoud van de module, samen met Anita Blom die betrokken is als specialist wederopbouw en naoorlogse stedenbouw. Vanaf dit moment is het mogelijk om je als student in te schrijven voor de module door een email te sturen naar de coördinator m.noijens@cultureelerfgoed.nl.

Doorstart Module 2014