Boekpresentatie: Building as Ornament

Building-as-an-Ornament

Het ornament is terug, maar nu op de schaal van het gebouw als geheel. Een letter uit het alfabet, een jurk, een rotsformatie of een vliegtuig – de diversiteit van deze nieuwe architectuur is bijna oneindig. In Building als Ornament interviewt Michiel van Raaij tien vooraanstaande architectuurhistorici en architecten en onderzoekt hij hoe deze nieuwe architectuur in de vroege jaren ‘90 ontstond en hoe deze aan het begin van deze eeuw volwassen is geworden. Building as Ornament toont meer dan 120 gebouwen als ornament.

Persbericht nai010 publishers

Natuurmonumenten stelt in mei bijzondere monumenten open

Tijdens de Cultuur Monumenten Maand in  mei en september stelt Natuurmonumenten talrijke bijzondere gebouwen, buitenplaatsen, tuinen, forten en molens open voor het publiek. Ook worden er allerlei speciale activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen en cultuurhistorische wandelingen.  Bekijk hier de locaties en data. 

Natuurmonumenten

Limburg geeft €122.000,- voor herinrichting kasteeltuin De Keverberg

De provincie Limburg heeft een subsidie van 122.000 euro toegekend aan Kasteel De Keverberg in Kessel. Dat geld is bestemd voor de herinrichting van de omliggende kasteeltuin. De provincie heeft de beurs getrokken om rijksmonument De Keverberg aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

dichtbij.nl

Cultuurmonumentenmaand ook in De Wieden

natuur

De komende meimaand organiseert Natuurmonumenten opnieuw de Cultuur Monumenten Maand. In het hele land zijn kastelen, landhuizen, molens, koetshuizen, hoeves en forten geopend die de rest van het jaar niet toegankelijk zijn voor het publiek. Ook Bezoekerscentrum De Wieden neemt deel aan deze maand met verschillende activiteiten.

De Stadskoerier

Van Vollenhoven: ‘organiseer bescherming natuur op zelfde manier als monumenten’

natuur

De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te ingewikkeld. Dat stelt een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. De Nederlandse natuur zou op een vergelijkbare manier beschermd moeten worden als monumenten.

GroeneRuimte

Bomenplan voor beschermd stadsgezicht Rotterdam

Om het unieke karakter van het beschermds stadsgezicht Rotterdam Vreewijk te behouden, waar de groenstructuur een belangrijke rol speelt, is er een Bomenplan Tuindorp Vreewijk opgesteld. Woningbouwcorporatie Havensteder, gebiedscommissie Feijenoord, de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie zetten zich samen in voor extra zorgvuldig beheer van het bomenbestand. Volgens Sandra de Haan een voorbeeldige manier van groenbeheer en -behoud.

VOER

‘Leegstand Achterhoek in 2035 even groot als 250 voetbalvelden’

cc by sa 3.0

In 2035 is er een leegstand aan gebouwen in de Achterhoek zo groot als 200 à 250 voetbalvelden." Dit zei Hans Suurmond, krimpcoördinator in de Achterhoek, dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor de raadsleden van de 8 regionale gemeenten. Een enkel raadslid – totaal waren er 150 afgekomen op de bijeenkomst – dacht dat het om lege voetbalvelden ging. Maar Suurmond legde uit dat het om oppervlakte van gebouwen gaat die in 2035 leeg staan: "Kantoren, kerken, sportcomplexen, winkels, boerderijen. Een aantal waar ik de rillingen van krijg.

Gelderlander.nl

Renovatie van rosarium Nijmeegse Goffertpark

Het wordt beschouwd als een van de ‘kroonjuwelen’ van het Goffertpark: het Rosarium. Dat wordt momenteel helemaal gerenoveerd. De pergola wordt vervangen en de bodem van de vijver wordt vernieuwd. Ook de schuilkoepel die in het verlengde ligt van het Rosarium, wordt vernieuwd. Met de werkzaamheden is een bedrag van 270.000 euro gemoeid. Medio mei moet het klaar zijn.

Gelderlander.nl

Verkiezing ‘Gelders boerenerf’ 2014

Nadat De Grootte Veen in Putten (in 2012) en Hietink in Vorden (2013) de eerste prijs in de wacht sleepten, kunnen tot 9 juni boerenerven aangemeld worden voor de verkiezing Gelders boerenerf 2014. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed hebben de Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk Gelderlanders actief te betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

De Stentor

Agrarisch Erfgoed Nederland stelt gerard hendrixprijs in

20140411_5363-650x650

In haar voorjaarsvergadering op 11 april 2014 besloot het Algemeen Bestuur van AEN op voorspraak van haar voorzitter Johan Laman Trip tot het instellen van de jaarlijks uit te keren Gerard Hendrix prijs. Gerard Hendrix is de gedreven agrarisch erfgoed specialist die mede aan de wieg stond van de geboorte van AEN in 2010, en motiverend projectleider was van het Jaar van de Boerderij 2013.

Persbericht Agrarisch Erfgoed Nederland

Natuurmonumenten wil natuur aan burgers verkopen

Burgers moeten mede-eigenaar kunnen worden van een stukje natuur. Dat is het plan van Natuurmonumenten. De organisatie, met 735.000 leden, wil mensen daarmee een grotere rol geven bij het beschermen van natuur in Nederland.
Dat stelt algemeen directeur Marc van den Tweel vrijdag.

nu.nl

Meer aandacht voor groen bij stedelijke vernieuwing

Groen tot aan de voordeur, op je blote voeten via het gras naar de Sloterplas. Dat is de kwaliteit van Amsterdam Nieuw-West. Dat groene karakter kenmerkt de meeste buitenwijken uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Maar de manier waarop met het groen wordt omgegaan is de afgelopen jaren door de stedelijke vernieuwing sterk gewijzigd. Het belang van groen moet hoger op de agenda. Meer ruimte om bewoners bij het groenbeheer te betrekken kan daarbij helpen.

VOER

Anticiperen op krimp in beschermde dorpsgezichten

Dongeradeel ligt in het noordoosten van Friesland. Vanwege een bevolkingsafname hebben voorzieningen minder draagkracht en verdwijnen langzaam. In de gemeente Dongeradeel liggen vier beschermde dorpsgezichten. Samen met dorpsbewoners is een aanpak ontwikkeld die richting geeft aan krimp en waarbij het erfgoed de dorpen aantrekkelijk houdt voor de toekomst.

Tijdschrift Monumenten

13 april: Dilemma’s centraal bij beheer werelderfgoed Schokland

Schokland

Hoe houd je de agrarische functie en tegelijkertijd de archeologische waarde in stand? Zondag 13 april staat het Werelderfgoed Podium in het teken van het eerst benoemde werelderfgoed in Nederland: Schokland en omgeving. André Geurts en Hans Huisman zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond een boeiend verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en actuele dilemma’s die zich afspelen in de dagelijkse praktijk.

Werelderfgoed Podium

Museumweekend met Stinzenstruin en Voorjaarsfair op diverse staten en stinzen

groei en bloei

Aanstaande zaterdag en zondag is het weer museumweekend. Op diverse locaties wordt een stinzenstruin georganiseerd. Bij een aantal historische plaatsen kunt u, soms onder leiding van een gids, een wandeling maken langs de op dit moment dankzij het prachtige voorjaar wel heel weelderig groeiende stinzenplanten. Bij De Martenatuin in Franeker en de Schierstins in Veenwouden kunt u op zaterdag 5 april terecht. Op 5 en 6 april kunt u een bezoek brengen aan Philippusfenne te Kollum en aan Dekema State in Jelsum. Bij Dekema State is tevens een expositie te bekijken over detectiveschrijver Havank, en een kleine uitstalling over alle 14 stinzenplanten die gedurende het voorjaar tussen februari en mei op Dekema State bloeien.

Persbericht Dekema State

Klein religieus erfgoed letterlijk op de kaart

image001 (1)

Sinds 2010 zijn in Limburg zo’n 250 kruisen, kapellen, heiligenbeelden en graftekens ingrijpend opgeknapt. Vaak inclusief het omringende groen. Het is een van de vele resultaten van het succesvolle Europese project ‘Sociale Innovatie. Instandhouding klein Religieus Erfgoed’. Naast Noord-Brabant en Limburg hebben drie Vlaamse provincies en 25 gemeenten en cultuurhistorische organisaties hieraan deelgenomen onder coördinatie van de Monumentenwacht Limburg. Op 3 april wordt dit project officieel afgesloten tijdens een slotbijeenkomst in Steyl. Hierbij presenteren alle projectpartners hun resultaten en stelt Limburgs gedeputeerde Noël Lebens de website www.erfgoedkompas.nl officieel in gebruik. Hierop is ál het Limburgs klein religieus erfgoed te vinden. Ook zijn inmiddels voor 550 objecten onderhoudsplannen ontwikkeld.

Persbericht Huis voor de Kunsten Limburg

Oproep aan gemeentebesturen: minder regels in ruimtelijk domein

Geef het verbeteren van dienstverlening en de aanpak van regeldruk een plek in het nieuwe collegeprogramma. Vooral in het ruimtelijk domein ligt daarbij een urgente opgave, schaarse bouwinitiatieven dreigen te mislukken door een overmaat aan (sectoraal) beleid. Gemeentebesturen kunnen het prille economische herstel stimuleren met een goed ondernemersklimaat en excellente dienstverlening. Dat is de kern van een gezamenlijke oproep aan de nieuwe gemeenteraden en colleges van B en W.

gebiedsontwikkeling.nu

Transformatie voormalige vliegbasis Twenthe

Area Development Twente (ADT) en de familie Van Eck uit Leusden hebben een lintentieovereenkomst getekend voor de verkoop van 50 hectare bestaand vastgoed en voorzieningen die onderdeel uitmaakten van de voormalige vliegbasis Twenthe. De private investeerder gaat het transformeren tot een gebied voor technologie en innovatieve bedrijvigheid, leisure met zakelijke en publieksevenementen.

Vastgoedmarkt.nl

Monumentale status proeftuinen Mien Ruys

Uitgerekend in het jaar van de 110e geboortedag van Mien Ruys krijgen zes door haar ontworpen proeftuinen de status van rijksmonument. Het gaat om zes in 1960 aangelegde tuinen. Tien jaar geleden kregen al twee tuinen uit de twintiger jaren van de vorige eeuw en een tuin uit 1954 deze status. Alle andere tuinen en het tuinmanshuis zijn aanwezen als beschermd gemeentelijk monument.

De Stentor

Eerste versie nieuwe VNG Europese subsidiewijzer online

VNGVIERKANT

De VNG heeft de eerste versie van de nieuwe Europese subsidiewijzer voor de periode 2014-2020 online beschikbaar gemaakt. De subsidiewijzer biedt een overzicht van Europese subsidieprogramma’s waar decentrale overheden voor in aanmerking komen. Ook bevat het praktische tips voor aanvragers.

Europese Ster

Commissaris van Koning spreekt campagnevideo in (VIDEO)

Wierde-video

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het behoud van monumentale Groninger kerken. Op de oudste in tact gebleven wierde van Nederland staat de kerk van Marsum. De stichting wil in hun jubileumjaar deze wierde onder de aandacht van heel Nederland brengen. Het opnemen van de wierde in Madurodam is hiervoor de manier.

Video

Stand van zaken digitalisering erfgoed in beeld gebracht

Data

Via welke kanalen wordt het Nederlandse digitale erfgoed beschikbaar gemaakt? Wat voor soort collecties worden gedigitaliseerd? Onderstaande infographic geeft de resultaten weer van de Nederlandse instellingen die hun kengetallen hebben aangeleverd in het kader van het project ENUMERATE.

Meer informatie via DEN

“Meer verbinding tussen ruimtelijk beleid en water organiseren”

Sinds vorig jaar is Peter Heij (1957) directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Integrale gebiedsontwikkeling ziet hij als een spannende opdracht, net als de verschuiving naar een decentrale organisatie. Heij wil verbindingen organiseren, tussen ruimtelijke ordening en water. “Nederland kent een prima waterbeheer, waarin verschillende partijen samenwerken, maar deze verbindingen vergen ook veel onderhoud.”

Waterforum