Over Erfgoedstem

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld.
De Erfgoedstem bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen. De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder alle geïnteresseerden, maar is primair gericht op professionals, experts en organisaties en individuen die (onroerend-) erfgoedgerelateerde belangen hebben.

Doelstelling
Doel van de Erfgoedstem is “het bevorderen van gezamenlijkheid in de erfgoedsector”.
Een belangrijke subdoelstellingen zijn “het zijn van een kenniscentrum op het gebied van erfgoednieuws”  en  “het vergroten van publiek draagvlak voor het werk van de sector”

Domein
De focus van van de berichtgeving in de Erfgoedstem ligt op het ‘onroerend erfgoed’. Daaronder wordt verstaan: monumenten (jong en oud), historische landschappen, stadsensembles, waterwerken en bijvoorbeeld archeologische sites.
Ook museaal erfgoed en archieven kunnen in hun relevantie voor het onroerend erfgoed onderwerp zijn van het geselecteerde nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het belang van archieven of schilderijen voor reconstructie van een historischlandschap of aan de rol van ‘oral history’ bij de publieksbeleving monumenten.
Naast het transparant maken bestuurlijke handel en wandel van de sector wil de Erfgoedstem ook het maatschappelijke belang van Erfgoed zoals dat doorklinkt in vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en sociale identiteit beter over het voetlicht brengen en zo bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het werk van onze sector.

Initiatief
De ErfgoedStem is in 2007 ontstaan als een initiatief van een aantal erfgoedinstellingen die in ‘s-Hertogenbosch bijeen waren om te praten over meer gezamenlijkheid in de sector. Tot de organisaties die actief hebben bijgedragen aan het op gang helpen van de Erfgoedstem behoren het projectbureau Belvedere, Het Nationaal Restauratiefonds, BOEi, De stichting ErfgoedLab, Bureau Buiten, De Erfgoedvereniging Heemschut, projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeente ‘s-Hertogensbosch.

Inmiddels zijn er ruim 25 ondersteuners die via de Stichting ErfgoedLab de nieuwsbrief in de lucht houden. We streven gestage uitbreiding van het aantal vrienden en dragers van de Erfgoedstem. Meedoen? Neem contact met ons op.

Contact
Heeft u vragen?

Erfgoedstem
Tweede Boerhaavestraat 36
1091 AN Amsterdam

Tel: 06-16518094
contact@erfgoedstem.nl