Wie zijn wij?

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde wekelijkse e-mail nieuwsbrief.  De Erfgoedstem geeft aan de hand van het in de media verschenen nieuws, een breed overzicht van wat er gaande is in de Erfgoedwereld. De Erfgoedstem is non profit en bestaat voor en door de erfgoedsector.

De Erfgoedstem bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen. De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder alle geïnteresseerden, maar is primair gericht op professionals, experts en organisaties en individuen die erfgoedgerelateerde belangen hebben.

Doelstelling & domein

Doel van De Erfgoedstem is “het bevorderen van gezamenlijkheid in de erfgoedsector”. We hanteren daarom de slogan ‘Laat zien waar we samen mee bezig zijn
Belangrijke subdoelstelling is “het vergroten van publiek draagvlak voor het werk van de sector.”

De focus van de berichtgeving in De Erfgoedstem ligt op de gebouwde omgeving. Daaronder wordt verstaan: monumenten (jong en oud), historische landschappen, stadsensembles, waterwerken en bijvoorbeeld archeologische sites.

Ook museaal erfgoed en archieven kunnen in hun relevantie voor het onroerend erfgoed onderwerp zijn van het geselecteerde nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het belang van archieven of schilderijen voor reconstructie van een historisch landschap of aan de rol van ‘oral history’ bij de publieksbeleving van monumenten.

Naast het transparant maken van de bestuurlijke handel en wandel van de sector wil De Erfgoedstem ook het maatschappelijke belang van Erfgoed zoals dat doorklinkt in vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en sociale identiteit beter over het voetlicht brengen en zo bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het werk van onze sector.

Initiatiefnemers

De nieuwsbrief is in  2007 gestart als gezamenlijk initiatief van zes grote organisaties uit de erfgoedsector. Doel was de gezamenlijkheid in de sector te bevorderen, kennis te delen en de zichtbaarheid van de sector te vergroten. De nieuwsbrief was direct een succes. Gelijk met het groeien van het aantal abonnees (nu richting tienduizend), groeide ook het aantal organisaties dat dit sectorbrede initiatief wilde dragen. Van zes tot nu meer dan dertig, waaronder veel van de bekende en belangrijkste spelers uit onze sector.

Om de groei in goede banen te kunnen leiden opereert De Erfgoedstem sinds 2010 onder de vleugels van de Stichting ErfgoedLab (culturele ANBI). De Stichting is onder andere organisator van het jaarlijkse Nationaal Monumentencongres en heeft tot doel nieuwe initiatieven in de erfgoedsector de mogelijkheid te geven om zich verder te ontwikkelen.

Sinds 2012 werkt De Erfgoedstem nauw samen met monumenten.nl. Daarmee is het bereik maar ook de kracht en stabiliteit van de nieuwsbrief verder versterkt.