Doelstelling

De Erfgoedstem is een onafhankelijk geproduceerde e-mail nieuwsbrief die wekelijks aan de hand van het in de media verschenen nieuws een breed overzicht geeft van wat er gaande is in de Erfgoedwereld.
De ErfgoedStem bevat verwijzingen naar door derden gepubliceerde nieuwsartikelen. De nieuwsbrief wordt gratis verspreid onder alle geïnteresseerden, maar is primair gericht op professionals, experts en organisaties en individuen die erfgoedgerelateerde belangen hebben.

Doelstelling
De Erfgoedstem is ondergebracht in de  Stichting ErfgoedLab. Stichting Erfgoedlab is een ideële en onafhankelijke stichting die er naar streeft de erfgoedbranche te emanciperen en verder te professionaliseren.

Doel van de ErfgoedStem is “het bevorderen van gezamenlijkheid in de erfgoedsector”.
Een belangrijke subdoelstelling is “het vergroten van publiek draagvlak voor het werk van de sector”

Domein
De focus van van de berichtgeving in de ErfgoedStem ligt op de gebouwde omgeving. Daaronder wordt verstaan: monumenten (jong en oud), historische landschappen, stadsensembles, waterwerken en bijvoorbeeld archeologische sites.

Ook museaal erfgoed en archieven kunnen in hun relevantie voor het onroerend erfgoed onderwerp zijn van het geselecteerde nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het belang van archieven of schilderijen voor reconstructie van een historischlandschap of aan de rol van ‘oral history’ bij de publieksbeleving monumenten.
Naast het transparant maken bestuurlijke handel en wandel van de sector wil de ErfgoedStem ook het maatschappelijke belang van Erfgoed zoals dat doorklinkt in vraagstukken rondom ruimtelijke ordening en sociale identiteit beter over het voetlicht brengen en zo bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor het werk van onze sector.