Laat zien waar we samen mee bezig zijn

Publieksopgraving Nijmegen leeft

Publieksarcheologieprijs_ Erfgoed_Leiden_les

Maar liefst 90 kinderen beten het spits af op de eerste dag van Nijmegen graaft! op 14 april jl. Vondsten: fragmenten versierd aardewerk, oor van een amfoor met stempel, bronzen handvat van een kistje, stukjes romeinse mantelspelden, en nog veel meer.

Vriens Archeo Flex

VIDEO: Bij nader inzien

Schermafbeelding 2014-04-16 om 11.34.56

Onderzoeksprogramma Oddyssee heeft op haar website een aantal filmpjes gezet in het kader van ‘bij nader inzien’. erg interessant voor de archeologen onder ons! klik op de foto voor het filmpje (223)

Archeologische vondsten aan de Langebrug

Op een bouwlocatie aan de Langebrug in Leiden zijn enkele archeologische vondsten gedaan. Het gaat om onder meer oude water- en beerputten. Op het onderzochte terrein bouwt studentenhuisvester DUWO nieuwe studentenwoningen. Verder onderzoek moet uitwijzen of het terrein nog meer geheimen over de Leidse geschiedenis kan prijsgeven.

DUWO

Opgraving Kasteel Ravenstein

Archeologen zijn in Ravenstein op zoek naar restanten van Kasteel Ravenstein. Er zijn al verschillende vondsten gedaan, zoals oude muren en verdedigingswerken. Maasland FM (142)

AUDIO: Graven naar het verleden in Nijmegen

Nijmegenaren mogen zelf mee graven op zoek naar hun roots. En die liggen al in het jaar 100 na Christus toen de grootste Romeinse stad in Nederland stadsrechten kreeg. Ulpia Noviomagus lag aan de Waal en nog steeds zijn de resten daarvan terug te vinden. Vanaf vandaag kunnen de bewoners onder begeleiding afdalen in een archeologische put waar ooit een tempelcomplex heeft gestaan.

NOS Nieuws

Archeologen boos over reality-tv van Nazi War Diggers

In de reality-tv documentaires van Nazi War Diggers (National Geographic) en Treblinka: Hitlers Killing Machine (Smithsonian Channel) worden skeletten van vergaste Joden en soldaten uit de Tweede Wereldoorlog opgegraven. Archeologen vinden dat ‘onethisch’. National Geographic heeft de serie uitgesteld.

de Gelderlander

Beljaartvondsten in Dongens museum

“Leven met steen. Beljaartvondsten komen tot leven.” Dat zijn de titel en de ondertitel van een wisselexpositie die de komende maanden te zien is in museum De Looierij aan de Kerkstraat in Dongen.

BN De Stem

Atari videogame-dump archeologisch onderzocht

Is de E.T. Game-legende waar of niet? Op 26 april komen we erachter. 2,5 tot 3,5 miljoen cassettes van het Atari spel “E.T.” zouden in 1983 bij het dorpje Alamogordo in New Mexico, gedumpt zijn. Om te kijken of de dumplegende ook echt klopt, gaat Fuel Entertainment archeologisch onderzoek verrichten. En iedereen is uitgenodigd om de opgraving te bezoeken.

De Erfgoedstem

Spoeddebat Spuiforum gaat niet door

Er komt geen spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de bouw van het omstreden Spuiforum. De oppositie wilde donderdagavond debatteren, omdat de voorbereidingen voor het cultuurpaleis doorgaan, terwijl de tegenstanders sinds de verkiezingen een meerderheid in de raad hebben.

architectenweb.nl

Laat-Romeinse vondst in Heeswijkse Kampen

Potscherven met sporen van kleine versieringen en ander aardewerk. Die zijn opgedoken tijdens archeologisch graafwerk in de Heeswijkse Kampen in Cuijk.
Sinds 1 april zijn 4 archeologen van het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) aan het graven op een terrein aan de westkant van de wijk waar binnenkort woningen worden gebouwd.

De Gelderlander

Roep om Fries centraal archeologisch meldpunt

Er moet een centraal punt komen waar alle bijzondere bodemvondsten in Fryslân kunnen worden gemeld. Doordat zo’n meldpunt er nu niet is, is het mogelijk dat waardevolle archeologische vondsten nooit worden ontdekt. Dat zegt directeur Gerhard Bakker van Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Friesch Dagblad

Is Karolingisch dorp Uttiloch gevonden?

Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsambt van Keizer Karel de Grote werden in 793 na Christus diverse gronden in de Betuwe en Veluwe geschonken aan een klooster in Duitsland. “et in Felaouua in uilla uel marca Uttiloch, hubam cum edifitio,” Bovenstaande tekst komt uit deze schenkingsakte en verwijst naar het dorp (domein) of mark “Uttiloch” op de Veluwe. Bijzonder is dat tijdens archeologisch onderzoek in 2013 aan de Aardhuus-locatie in Uddel resten van een Middeleeuws dorp uit diezelfde periode zijn aangetroffen. Is Uttiloch gevonden?

Tijdschrift Monumenten

Restauratiewerkplaats Restaura Haelen (Video)

archeologiee

Deze week berichtten veel media over de zeldzame, 3000 jaar oude paletarmband, die in Limburg gevonden is. Voordat dit soort bodemvondsten toonbaar is voor het publiek, wordt er vaak lang en zorgvuldig gerestaureerd. In het geval van de paletarmband was dat restauratiewerkplaats Restaura.

Uit de grond, in de kast

Ongeveer de helft van archeologische ontdekkingen uit de twintigste eeuw verdween vrijwel meteen in het archief. In het project Odyssee worden ze nu alsnog onderzocht. ‘Soms zijn dingen weggegooid door conservatoren.’

Leids Universitair Weekblad

Paletarmband uit bronstijd gevonden

bron: Restaura

[gallery type="rectangular" ids="45212,45211"]
Een amateurarcheoloog heeft in Limburg een paletarmband uit de late bronstijd (1000-800 v. Chr.) gevonden. Paletarmbanden uit deze tijd zijn zeldzaam. In Nederland is er nooit eerder een gevonden, in België en Frankrijk wel.

NOS Nieuws

13 april: Dilemma’s centraal bij beheer werelderfgoed Schokland

Schokland

Hoe houd je de agrarische functie en tegelijkertijd de archeologische waarde in stand? Zondag 13 april staat het Werelderfgoed Podium in het teken van het eerst benoemde werelderfgoed in Nederland: Schokland en omgeving. André Geurts en Hans Huisman zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond een boeiend verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en actuele dilemma’s die zich afspelen in de dagelijkse praktijk.

Werelderfgoed Podium

Nederland gedetailleerd op een ‘Google Maps van 1832′

dordrecht kaart

Het verleden is een onzichtbare realiteit. Waar je nu je hond uitlaat, kan eeuwenlang een kasteel hebben gestaan. De fundamenten bevinden zich misschien nog in de grond. Als een graafmachine onverwacht stuit op een middeleeuwse muur, kan een bouwproject van tientallen miljoenen euro’s acuut stilvallen.

Netkwesties

Archeologisch onderzoek Spuiplein voor Spuiforum

Troffels bron: onbekend via Wikimedia

De gemeente laat rond het Spuiplein proefsleuven graven in het kader van archeologisch onderzoek. Dat is een van de voorbereidingen op de werkzaamheden van het Spuiforum

Den Haag FM

Nederlands-Zweedse betrekkingen 1614-2014 en de Hoekman

Replica bron:RCE

Dit jaar vieren we dat Nederland sinds 1614 diplomatieke banden heeft met Zweden. In het kader daarvan zal de replica van het beeld van de Hoekman, afkomstig van een vermoedelijk Nederlands fluitschip uit de Gouden Eeuw, getoond gaan worden in Stockholm later dit jaar.

Scheepsarcheologisch Nieuws

Uitwerking aardewerk uit Drontens scheepswrak

bron: RCE

Het scheepswrak dat zomer 2013 in het kader van de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) bij Dronten is opgegraven, bevatte een opvallende hoeveelheid aardewerk. In het scheepsarcheologisch depot van de RCE in Lelystad houdt een stagiair zich momenteel bezig met de identificatie van de keramische voorwerpen uit dit laat 18e-eeuwse scheepswrak.

Scheepsarcheologisch nieuws

Oudste boot van Friesland

bron: RCE

De komst van de oudste boot van Friesland naar het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, liet even op zich wachten. Het conserveringsproces vroeg meer tijd dan gedacht werd. De expositie De oudste boot van Friesland startte wel op de geplande datum van 15 februari. 3 Maart jl. arriveerde het scheepje en kreeg het een plek in de tentoonstelling waar het een centrale plaats inneemt.

Scheepsarcheologisch Nieuws

Instortingsgevaar bijzonder middeleeuws Edams Museum

Het Edams Museum bron: RCE via Wikimedia

Onderzoek naar de fundering van het Edams Museum, locatie Koopmanshuis toont aan dat sprake is van instortingsgevaar. Het museum moet maandag de gehele collectie verhuizen. Het pand werd in 1540 gebouwd en was het eerste stenen huis van Edam.

Nieuws.nl

In prehistorie al leven in Epe

Archeologie in de praktijk Foto: Sjoerd Kluiving via wikimedia

Flinke scherven van aardewerk vond archeoloog Sander Diependaal van Econsultancy op de valreep van de opgravingsperiode onder de Marktwand in Epe.

de Stentor

Bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Maashorst’ te Schaijk, Landerd ligt ter inzage

bron: Erfgoedstem

De Burgemeester en wethouders van Landerd hebben bekendgemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Maashorst” in voorbereiding is en voor een ieder ter inzage ligt. Een deel van het bestemmingsplan heeft de archeologiewaarde 4.

Overheid.nl 

Archeologieclub Eersel wil rapport ploegdiepte afwachten

Archeologie in de praktijk Foto: Sjoerd Kluiving via wikimedia

Heemkundekring De Acht Zaligheden wil het definitieve rapport naar maximale ploegdiepte in de gemeente Eersel afwachten voor ze een oordeel velt over de voorlopige uitkomst. Die toont aan dat gemiddeld onder 41 centimeter geen archeologisch waardevol materiaal meer wordt aangetroffen.

Eindhovens Dagblad