Bijzonder Middeleeuws erf gevonden op Medel in Tiel

Archeologen zijn in het uitbreidingsgebied van bedrijvenpark Medel in Tiel op een bijzonder Middeleeuws erf gestuit. De vondst is zo uniek dat besloten is tot opgraven over te gaan. Meest uniek aan het erf is dat het zo geïsoleerd ligt.

De Gelderlander

Kampen gaat IJsselkogge exposeren

De IJsselkogge in Kampen wordt tentoongesteld aan de rand van de binnenstad. Dat heeft de gemeenteraad van Kampen vanavond besloten. Lange tijd was de gemeenteraad van Kampen verdeeld over deze kwestie. Vanavond koos een ruime meerderheid van de raad voor het plan om de IJsselkogge te exposeren. De ChristenUnie, tijdens de vorige vergadering nog tegen het plan, stemde na de verbeterde financiële situatie nu wel voor het plan. Alleen de SGP-fractie bleef, ook na de recente ontwikkelingen, tegen de plannen.

RTV Oost

Reactie van de AWN op het ontwerp Erfgoedwet

awn uitgelicht

Een integrale wet voor Cultureel Erfgoed vinden we een positieve ontwikkeling die we dan ook ondersteunen. In de Erfgoedwet worden bestaande wetten opgenomen en het huidige beschermingsniveau voor Cultureel Erfgoed wordt daarmee in stand gehouden. De betere bescherming van maritiem erfgoed en het koppelen van het conserveren van vondsten, documentatie en rapportage aan opgraven zijn positieve aanvullingen, We betreuren echter dat de nieuwe wet niet meer ambities laat zien. Beperking van regeldruk lijkt nu wel erg leidend en niet een optimale Erfgoedzorg. In deze reactie gaan wij voor dat laatste en stellen daarom ook een aantal onderdelen uit het huidige beleid ter discussie.

Persbericht Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Bewoners Oss mogen meegraven met archeologen

Oss horzak video

Zaterdag 12 juli gaan bewoners van de wijk Horzak in Oss meegraven met archeologen en studenten van de Universiteit Leiden. Bewoners krijgen de unieke kans een dag te ervaren hoe een archeoloog werkt. Op woensdag 16 juli is er een open middag. De opgravingen zijn aan de Laan der IJzertijd in Oss.

Nationale Onderwijsgids

Haven op Maasvlakte blijkt archeologische goudmijn

afbeelding: Martin Valkhoff / BOOR

Het succes van opgravingen in de Yangtzehaven op de Tweede Maasvlakte smaakt naar meer. Archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben 316 big bags aan historisch materiaal opgediept, waaruit blijkt dat dit gebied al in de periode van 8400 tot 6500 voor Christus werd bezocht.

AD/RD

Blingbling in 600 na Christus

Schaal_restauratie_800p

De archeologische wereld stond vorige week op zijn kop, toen bekend werd dat er bij een opgraving op het terrein van het Bio Science Park in Oegstgeest, een zilveren schaal in een oever was gevonden. En niet zomaar één. Het pronkstuk dateert uit 500-700 na Christus en de sierlijke elementen zijn er door de eigenaar waarschijnlijk zelf aan zijn toegevoegd. Deskundigen Jasper de Bruin, Menno Dijkstra, Annemarieke Willemsen en Bouke van der Meer leggen uit wat de vondst ons vertelt over de status, de inwoners en het handelsnetwerk van middeleeuws Oegstgeest.

Leidsch Dagblad

Oude nederzetting en grafveld ontdekt in Uden

Amateurarcheologen hebben in Uden min of meer onverwacht een oud grafveld en een nederzetting uit de middeleeuwen gevonden. De ontdekking is onverwacht omdat tijdens vooronderzoek in het bouwgebied geen aanwijzingen werden gevonden voor archeolgische vondsten.
In een sleuf voor een gasleiding werden een ijzeren zwaard, een mes, een gesp en een pot gevonden uit de Merovingische tijd (circa 525-725). Archeoloog en adviseur Fokko Kortlang vertelde dinsdag dat er mogelijk wel vijftig graven liggen.

NU.nl

Kijkje nemen bij archeologisch onderzoek Hoogwatergeul Well-Aijen

Well-Aijen_opgraven steentijd kampement door archeologen_compressed

Sinds 2010 vindt er jaarlijks archeologisch onderzoek plaats langs de Maas tussen de dorpen Well en Aijen. Dit onderzoek is noodzakelijk in verband met de geplande aanleg van de Hoogwatergeul Well-Aijen. Door de vele opgravingen die daar zijn uitgevoerd, zijn we veel te weten gekomen over de geschiedenis van de Maas en de bewoning aan de rivier.

Persbericht Vestigia

Archeologische topvondst uit Oegstgeest

Schaal_restauratie_800p

Bij opgravingen in Oegstgeest hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. De schaal is t/m 26 oktober te zien in de tentoonstelling Gouden Middeleeuwen. heeft een diameter van 21 centimeter en is 11 centimeter hoog. Hij is versierd met dier- en plantfiguren in bladgoud en is ingelegd met halfedelstenen. De vondst wijst op de aanwezigheid in Oegstgeest van een rijke elite met een wijdvertakt internationaal netwerk.

Rijksmuseum van Oudheden

Vrijwilligers betrekken bij gemeentelijke archeologie

Vrijwilligers kunnen een bijdrage leveren aan de uitvoering van gemeentelijke taken op het gebied van archeologie. Maar hoe? Dat komt in een handig document te staan waaraan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op dit moment samenwerkt met de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN).

Nieuwsbrief Verbeteracties Archeologie

Bijzondere zevende-eeuwse schaal gevonden in Oegstgeest

De schaal tijdens de opgraving. Foto: J.W. Bron, Leiden.

Archeologen van de Universiteit Leiden hebben bij opgravingen vorig jaar in Oegstgeest een zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de zevende eeuw gevonden. Volgens de universiteit is het een unieke vondst, die erop wijst dat in Oegstgeest een elite met ‘een wijdvertakt internationaal netwerk’ woonde.

nrc.nl

Gemeentelijke waardekaarten ontsluiten en samenvoegen

Een hele klus: het beter op elkaar laten aansluiten van gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische waardekaarten waarin waarden en verwachtingen staan aangegeven. Dit voorjaar is archeologisch adviesbureau RAAP gestart met het inventariseren, georeferen en digitaal ontsluiten van zoveel mogelijk van dergelijke kaarten.

Nieuwsbrief Verbeteracties Archeologie

“Vondsten uit de Vecht” te zien in Vechtstreekmuseum Maarssen

Bij de schoonmaak van de Vecht zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Deze zijn tot 17 augustus te zien in een rondreizende tentoonstelling bij het Vechtstreekmuseum. De film ‘Vondsten uit de Vecht’ wordt tijdens de expositie getoond. De film is een coproductie van het Vechtstreekmuseum en ADC Archeoprojecten in de persoon van archeoloog en conserveringsspecialist Johan Langelaar uit Maarssen.

RTV Stichtse Vecht

Ovens en resten klooster gevonden in Sphinx-hallen Maastricht

Bij archeologisch onderzoek in de oude fabriekshallen van de Sphinx aan de Boschstraat in Maastricht zijn oude ovens van de Sphinx en resten van het Penitentenklooster (gesticht 1673) aangetroffen. Dat heeft de gemeente Maastricht vandaag bekendgemaakt. Het onderzoek is gedaan omdat op de plek tussen het Eiffelgebouw en de Boschstraat binnenkort wordt begonnen met de bouw van de nieuwe bioscoop van Pathé. Omdat de bioscoopzalen verdiept worden aangelegd is vooraf archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Dichtbij.nl

Eindpublicatie van een eenjarig Odyssee-project

en dan in hun geheel

De eindpublicatie van een eenjarig Odyssee-project rond het vondstmateriaal uit de wierde Ezinge (opgegraven 1923-1934) verschijnt op 25 juni. In het boek worden het handgevormd aardewerk en het Romeinse en vroegmiddeleeuwse draaischijfaardewerk, de metalen en natuurstenen voorwerpen, de kralen en de dierlijke en menselijke resten beschreven en geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de bewoningsgeschiedenis.

Persbericht ARCHWEB-L