Terug naar middeleeuws Tiel

Publiek tijdens het eerste weekend. foto: Stichting Tremele

Op verzoek van de gemeente Tiel onderwerpt BAAC de bouwput van de Westluidense Poort sinds een aantal weken aan een archeologisch onderzoek. BAAC-archeoloog? Leo Tebbens hield gistermiddag aan de rand van de bouwput een ‘archeologisch spreekuur’. Zo’n 20 geïnteresseerde Tielenaren luisterden ruim 1 uur lang aandachtig naar het college van de archeoloog. 

De Gelderlander

Grenzen aan graven? verslag discussie online

Detectoramateurs, amateurarcheologen en professionele archeologen kwamen onlangs bijeen op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het verslag van deze ontmoeting staat nu online.

Een van de deelnemers noemt het een ‘verslavende hobby’: ronddwalen over akkers met een metaaldetector, zoekend naar schatten uit het verleden. Maar waar liggen de grenzen aan deze graafactiviteiten? Op 20 juni gingen 75 belanghebbenden met elkaar in gesprek.

RCE

Zeldzame vondsten in zeventiende-eeuws vrachtschip

Blauw geglazuurd bord Foto: RCE via nu.nl

Zeldzame vondsten in zeventiende-eeuws vrachtschip. Tijdens de opgravingen van een 17e eeuws vrachtschip in Dronten in de provincie Flevoland zijn drie bijzondere sierborden gevonden. Eén van de exemplaren betreft een zeldzaam blauw geglazuurd aardewerken bord met een afbeelding van een vogel, dat in Haarlem is geproduceerd.

nu.nl

Open dag bij opgraving Schagerbrug

Publiek tijdens het eerste weekend. foto: Stichting Tremele

De kans om een echte archeologische opgraving te zien, krijgt men niet zo vaak. De inwoners van Schagen en met name Schagerbrug krijgen die kans nu wel. Op de waterbergingslocatie in Schagerbrug doet de ‘Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland’ – samen met vrijwilligers – onderzoek naar een nederzetting uit de (vroeg) Romeinse Tijd.

Schagen Vandaag

Robuuste forten in de schijnwerpers tijdens Stellingmaand

foto: Kenneth Stamp

De Stellingmaand in september is al elf jaar hét evenement op de Stelling van Amsterdam. Dit evenement is een uitgelezen moment om de robuuste forten van het UNESCO Werelderfgoed te ontdekken. Door extra openstellingen en festiviteiten in de periode van 30 augustus t/m 28 september op een groot aantal forten biedt Stellingmaand een gevarieerd programma met muziek, kunst, rondleidingen, lezingen, fietsen en varen. Veel activiteiten zijn vrij toegankelijk tijdens Open Monumentendag op 13 en 14 september.

Persbericht Cultuurcompagnie

Onderhoud archeologisch kunstwerk

De vrijwilligersgroep Archeologisch Kunstwerk Varsen rukte zaterdagmorgen met groot materieel uit voor het jaarlijkse onderhoud aan het kunstwerk. Voorzien van tractor met maai apparatuur, shovel, bosmaaier en hooiharken werden de taluds van het kunstwerk gemaaid, evenals het omliggende gebied. Al het gemaaide gewas werd verzameld en afgevoerd. De taluds werden waar nodig hersteld en de toegangsweg werd opgeknapt. In de middag lag het archeologische kunstwerk er weer mooi bij.

dé Weekkrant

Bijzondere Griekse munt blijkt vals

Archeoloog Anton Cruijsheer, tevens voorzitter van AWN Naerdincklant, meldde een week geleden de vondst van een unieke munt voor de kust van Muiderberg. Een Tetradrachme of Stater van koning Audoleon uit het Griekse koninkrijk Paeonia. De ouderdom van de munt zou ongeveer 2300 jaar zijn. Oplettende lezers van Dichtbij met kennis van munten hielpen hem uit de droom.

Dichtbij ‘t Gooi

Archeologie Leeuwarden trekt veel bezoekers

Publiek tijdens het eerste weekend. foto: Stichting Tremele

Enkele honderden mensen hebben donderdagmiddag een kijkje genomen bij de informatiemiddag rond de archeologische opgraving in het Leeuwarder Harmoniekwartier. Ze kregen in de Haniasteeg uitleg over de historie van deze armoedige ambachtsbuurt, die vroeger zeer dichtbevolkt was. Er waren stukken aardewerk, dierenbotten en stukken grafsteen te zien. De opgraving duurt nog ruim een week.

LC.nl

Resten Bronstijd op industrieterrein Panningen

Op het Industrieterrein in Panningen zijn sporen gevonden van een nederzetting uit de Midden-Bronstijd, van ongeveer 1800 tot 1100 voor Christus. Archeologen vonden daar enkele afvalkuilen, een kuil die werd gebruikt om graan te bewaren, en zogenoemde paalkuilen. Dat zijn gaten waarin ooit de palen stonden waarvan een boerderij werd gemaakt.

L1

Bijzonder Middeleeuws erf gevonden op Medel in Tiel

Archeologen zijn in het uitbreidingsgebied van bedrijvenpark Medel in Tiel op een bijzonder Middeleeuws erf gestuit. De vondst is zo uniek dat besloten is tot opgraven over te gaan. Meest uniek aan het erf is dat het zo geïsoleerd ligt.

De Gelderlander

Kampen gaat IJsselkogge exposeren

De IJsselkogge in Kampen wordt tentoongesteld aan de rand van de binnenstad. Dat heeft de gemeenteraad van Kampen vanavond besloten. Lange tijd was de gemeenteraad van Kampen verdeeld over deze kwestie. Vanavond koos een ruime meerderheid van de raad voor het plan om de IJsselkogge te exposeren. De ChristenUnie, tijdens de vorige vergadering nog tegen het plan, stemde na de verbeterde financiële situatie nu wel voor het plan. Alleen de SGP-fractie bleef, ook na de recente ontwikkelingen, tegen de plannen.

RTV Oost

Reactie van de AWN op het ontwerp Erfgoedwet

awn uitgelicht

Een integrale wet voor Cultureel Erfgoed vinden we een positieve ontwikkeling die we dan ook ondersteunen. In de Erfgoedwet worden bestaande wetten opgenomen en het huidige beschermingsniveau voor Cultureel Erfgoed wordt daarmee in stand gehouden. De betere bescherming van maritiem erfgoed en het koppelen van het conserveren van vondsten, documentatie en rapportage aan opgraven zijn positieve aanvullingen, We betreuren echter dat de nieuwe wet niet meer ambities laat zien. Beperking van regeldruk lijkt nu wel erg leidend en niet een optimale Erfgoedzorg. In deze reactie gaan wij voor dat laatste en stellen daarom ook een aantal onderdelen uit het huidige beleid ter discussie.

Persbericht Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie

Bewoners Oss mogen meegraven met archeologen

Oss horzak video

Zaterdag 12 juli gaan bewoners van de wijk Horzak in Oss meegraven met archeologen en studenten van de Universiteit Leiden. Bewoners krijgen de unieke kans een dag te ervaren hoe een archeoloog werkt. Op woensdag 16 juli is er een open middag. De opgravingen zijn aan de Laan der IJzertijd in Oss.

Nationale Onderwijsgids

Haven op Maasvlakte blijkt archeologische goudmijn

afbeelding: Martin Valkhoff / BOOR

Het succes van opgravingen in de Yangtzehaven op de Tweede Maasvlakte smaakt naar meer. Archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) hebben 316 big bags aan historisch materiaal opgediept, waaruit blijkt dat dit gebied al in de periode van 8400 tot 6500 voor Christus werd bezocht.

AD/RD

Blingbling in 600 na Christus

Schaal_restauratie_800p

De archeologische wereld stond vorige week op zijn kop, toen bekend werd dat er bij een opgraving op het terrein van het Bio Science Park in Oegstgeest, een zilveren schaal in een oever was gevonden. En niet zomaar één. Het pronkstuk dateert uit 500-700 na Christus en de sierlijke elementen zijn er door de eigenaar waarschijnlijk zelf aan zijn toegevoegd. Deskundigen Jasper de Bruin, Menno Dijkstra, Annemarieke Willemsen en Bouke van der Meer leggen uit wat de vondst ons vertelt over de status, de inwoners en het handelsnetwerk van middeleeuws Oegstgeest.

Leidsch Dagblad

Oude nederzetting en grafveld ontdekt in Uden

Amateurarcheologen hebben in Uden min of meer onverwacht een oud grafveld en een nederzetting uit de middeleeuwen gevonden. De ontdekking is onverwacht omdat tijdens vooronderzoek in het bouwgebied geen aanwijzingen werden gevonden voor archeolgische vondsten.
In een sleuf voor een gasleiding werden een ijzeren zwaard, een mes, een gesp en een pot gevonden uit de Merovingische tijd (circa 525-725). Archeoloog en adviseur Fokko Kortlang vertelde dinsdag dat er mogelijk wel vijftig graven liggen.

NU.nl