Restauratie molen De Schuddebeurs stapje dichter bij restauratie

Louw Eijben, die in het dorp woont, heeft een werkgroep van zes personen gevormd die verdere stappen gaat bespreken. Ze onderzoeken onder meer hoe ze gelden kunnen verwerven en of ze een stichting kunnen oprichten. (…) Inmiddels heeft Eijben een projectplan opgesteld. Hierin staat onder meer hoe de restauratie in enkele fases kan worden opgesplitst.

bndestem.