Herbestemming monumenten eerder uit startblokken met subsidie

herbestemming

Initiatiefnemers van herbestemmingen in de monumentensector beschouwen de herbestemmingsregeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als een steun in de rug. De subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten voorziet in een subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en voor noodmaatregelen om een monument tijdelijk wind- en waterdicht te maken. Dankzij deze subsidieregeling worden dergelijke onderzoeken en maatregelen eerder overwogen, zo blijkt uit een evaluatie van bureau Berenschot.

Persbericht Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed 

Natuurmonumenten stelt in mei bijzondere monumenten open

Tijdens de Cultuur Monumenten Maand in  mei en september stelt Natuurmonumenten talrijke bijzondere gebouwen, buitenplaatsen, tuinen, forten en molens open voor het publiek. Ook worden er allerlei speciale activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen en cultuurhistorische wandelingen.  Bekijk hier de locaties en data. 

Natuurmonumenten

Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed

De Hoornse kermis wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op de lijst komen tradities, die mensen het waard vinden om te behouden voor volgende generaties. De Hoornse kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste kermis vond plaats in 1446, in de vorm van een veertiendaagse lappenmarkt.

RTV NH – Nieuws – Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed

Alternatief voor sloop KRO-complex Hilversum

KRO Hilversum

Van Hoogevest Architecten heeft een alternatief plan ontwikkeld voor het KRO-eiland, waarin alle monumentale onderdelen behouden blijven. Beoogd gebruiker is de regionale scholenkoepel VSAT, die 200 leerlingen en de eigen administratie wil onderbrengen in het historische omroepcomplex. Op basis van de wensen van de scholenkoepel op katholieke grondslag heeft het bureau, voor eigen risico en rekening, een plan geschetst.

Gooi en Eemlander

Limburg geeft €122.000,- voor herinrichting kasteeltuin De Keverberg

De provincie Limburg heeft een subsidie van 122.000 euro toegekend aan Kasteel De Keverberg in Kessel. Dat geld is bestemd voor de herinrichting van de omliggende kasteeltuin. De provincie heeft de beurs getrokken om rijksmonument De Keverberg aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

dichtbij.nl

Lectoren: HBO-onderzoek waardevol in erfgoedveld

RCE lectorenboek

De hands-on-mentaliteit die het hbo-onderzoek kenmerkt, past uitstekend in het huidige maatschappelijke klimaat van (noodgedwongen) pragmatiek, improvisatie, schuivende verhoudingen tussen publiek en private partijen en de beweging van centraal naar decentraal. Om optimaal te profiteren van de kennis en kunde is het goed om de hbo-onderzoeken op het brede erfgoedgebied systematisch te verzamelen en te koppelen aan de kennisontwikkeling op universi­teiten en op instituten als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bundel met lectoren aan het woord, is een eerste aanzet hiertoe.

Netwerk Erfgoed & Ruimte

Erfgoedfair bij het Nationaal Restauratiefonds

De Erfgoedfair ‘Wonen in Historie’ is dit jaar te gast bij het Nationaal Restauratiefonds. Monumenteigenaren en liefhebbers van erfgoed krijgen op de fair de kans om meerdere erfgoedspecialisten te ontmoeten. Het was een lang gekoesterde wens om monumenteneigenaren te ontvangen in de tuin van Huize Hoevelaken. Op zaterdag 21 juni is het zover. Het Restauratiefonds ontmoet u graag tijdens deze sfeervolle dag.

Restauratiefonds.nl

Rijksbeleid nodig voor afwaarderen vastgoed

Postkantoor op de Neude in Utrecht foto: Erfgoedstem

Het afwaarderen van de boekwaarde van leegstaand vastgoed moet door de rijksoverheid worden geregeld. Herbestemming van leegstaande gebouwen is onmogelijk zonder af te boeken op de waarde van gebouwen. Desondanks weigeren de meeste vastgoedeigenaren een lagere boekwaarde te noteren. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport De toekomst van de stad, dat woensdag werd aangeboden aan minister Blok (Wonen).

Cobouw.nl

Omgebouwde watertoren biedt grandioos panorama

De watertoren bij Sint-Jansklooster foto: Michiel Verbeek via Wikimedia

Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten en Arno Boon, directeur van BOEi openen op donderdag 24 april de verbouwde watertoren in Sint Jansklooster. Tot 2003 had drinkwaterbedrijf Vitens de watertoren in gebruik voor de drinkwatervoorziening van de Kop van Overijssel en de Noordoostpolder. Een spectaculaire trap en VIER grote ramen boven in de toren zorgen voor een grandioos uitzicht over de vier windrichtingen. Steenwijk, Meppel en Zwolle zijn vanuit de toren waarneembaar.

Flevopost.nl

Cultuurmonumentenmaand ook in De Wieden

natuur

De komende meimaand organiseert Natuurmonumenten opnieuw de Cultuur Monumenten Maand. In het hele land zijn kastelen, landhuizen, molens, koetshuizen, hoeves en forten geopend die de rest van het jaar niet toegankelijk zijn voor het publiek. Ook Bezoekerscentrum De Wieden neemt deel aan deze maand met verschillende activiteiten.

De Stadskoerier

“Plaats cultureel erfgoed prominenter op de voorgrond”

De Kalverstraat foto: Liijccoo via Wikimedia

“Als onderdeel van historische identiteit moet het cultureel erfgoed prominenter op de voorgrond worden geplaatst” dat zegt Marcel Evers, werkzaam bij brancheorganisatie INretail en voorzitter van de groep experts die de winkelstraat 2020 verkende, in een interview met Rob Berends.

De Erfgoedstem

Vervolg op animatie stadsontwikkeling Amsterdam

screenshot animatie Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief van Amsterdam heeft een even prachtige als fascinerende animatie van de stadsontwikkeling van Amsterdam in de zogenoemde Tweede Gouden Eeuw (1800-1900) online gezet. De animatie brengt onder meer de aanleg van spoorlijnen, de bouw van het Paleis voor Volksvlijt, het Rijksmuseum en het Concertgebouw in beeld.

RUIMTEVOLK

Kansen voor erfgoed in winkelstraat 2020

De Kalverstraat foto: Liijccoo via Wikimedia

Met een dreigend overaanbod van 20-30% winkelmeters en de verdere groei van internetverkopen zal bij ongewijzigd beleid de leegstand in winkelcentra toenemen. De toekomst van de winkelstraat ligt volgens de verkenning Shopping 2020, de nieuwe winkelstraat vooral in de synergie tussen kunst, cultuur, horeca, diensten en retail.

Rob Berends

Open Monumentendag 2014 Op reis

ZLSM stoomtrein, Foto: Robert Brink

De Open Monumentendag van 2014, in het weekend van 13 en 14 september, heeft als thema Op reis. Bezoekers kunnen tijdens deze 28e editie van het evenement in heel Nederland op reis; over land, over water, door de lucht, door verhalen en door de tijd. Veel van de duizenden gratis opengestelde monumenten zullen te maken hebben met reizen. Er zal volop aandacht zijn voor het mobiele erfgoed en ook de historische infrastructuur komt uitgebreid aan bod.

Persbericht Stichting OMD

Jong rijksmonument Nagele krijgt nieuwe functie

Nagele telt één rijksmonument, namelijk een cluster van drie schoolgebouwen waaronder de school aan Ring 1, de vroegere Titus Brandsmaschool. De drie lagere scholen zijn in 1957 gebouwd en in 2010 door de minister van Onderwijs aangewezen als beschermd Rijksmonument. De gebouwen zijn van cultuurhistorische waarde, omdat het ontwerp het ‘Nieuwe Bouwen’ van licht, lucht […]

Sloop dreigt voor rijksmonument ‘De Geveerde Kikker’

De afgebrande houten villa ‘De Geveerde Kikker’ dreigt te worden gesloopt. De eigenaresse heeft een sloopvergunning aangevraagd. Die vergunning is (nog) niet verleend, omdat de villa een rijksmonument is. ‘De Geveerde Kikker’ werd eind februari volledig verwoest door een grote uitslaande brand. De karakteristieke villa aan de Egmondse Boulevard Noord stamt uit 1922.

RTV NH

Unieke vesting gevonden in tuin Ravenstein

Afb. vestingwerk Ravenstein via thuisinbrabant.nl

In de tuin in Ravenstein (Noord-Brabant) is deze week een uniek vestingstelsel van meer dan 500 jaar oud blootgelegd. Archeoloog Eric van der Kuijl legde vandaag uit dat vooral het Italiaanse model van de vesting bijzonder is. ‘Iets vergelijkbaars bestaat in Nederland niet.’ Bovendien zijn de kazemat en de twee geschutskelders bijzonder omdat ze zo goed bewaard zijn gebleven. ‘Je kunt er gewoon weer in staan’, aldus de archeoloog.

AD.nl

Met nieuwe regels geroofd cultureel erfgoed EU sneller terug

Het wordt makkelijker voor EU-lidstaten om geroofd cultureel erfgoed terug te halen. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen. De nieuwe regels moeten de illegale handel in bijvoorbeeld schilderijen of archeologische vondsten aan banden leggen. Het land dat vermoedelijk geroofd erfgoed bezit, zal voortaan moeten aantonen dat het alles heeft gedaan om de herkomst na te gaan en dat het niet weet dat een stuk geroofd is.

nu.nl

Stichting: ‘Zie herbestemming Armamentarium Delft als kans’

De Stichting Armamentarium Delft STARD verzoekt het college om de herbestemming van het Armamentarium in zijn programma op te nemen. Specifiek gaat het daarbij om het ondersteunen van levensvatbare initiatieven die meehelpen aan de totstandkoming van een duurzame invulling van dit gebouwencomplex. “Het Armamentarium heeft de potentie uit te groeien tot een van de belangrijkste culturele trekpleisters van Delft met (inter)nationale uitstraling”, vindt de stichting. “Voorafgaand aan de definitieve bestemming is een tijdelijke invulling van cruciaal belang.”

dé Weekkrant

Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vernieuwd

RCE-koppelpoort

De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vernieuwd! Het digitale gezicht van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl heeft een metamorfose ondergaan. Naast een frisse, verbeterde uitstraling is ook de navigatie verbeterd. Een nieuwe structuur zorgt ervoor dat de informatie eenvoudiger te vinden is. Naast de vier vakgebieden gebouwd, archeologisch, landschappelijk en roerend erfgoed zijn de noemers kennis, advies en beleid toegevoegd. Bovendien zijn de onderwerpen nu in dossiers gebundeld.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Van Vollenhoven: ‘organiseer bescherming natuur op zelfde manier als monumenten’

natuur

De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te ingewikkeld. Dat stelt een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. De Nederlandse natuur zou op een vergelijkbare manier beschermd moeten worden als monumenten.

GroeneRuimte

‘Doorstart Felix Meritis’

Felix Merites, Keizersgracht. Foto: Eriksw/bMA

Stichting Vrienden van Felix Meritis (Stichting Vrienden) heeft op 16 april ’14 met de curator in het faillissement van Stichting Felix Meritis/Felix Meritis Foundation (Stichting Felix Meritis) overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de overdracht aan Stichting Vrienden van de immateriële activa van Stichting Felix Meritis.

Persbericht Stichting Vrienden van Felix Meritis