Laat zien waar we samen mee bezig zijn

‘Doorstart Felix Meritis’

Felix Merites, Keizersgracht. Foto: Eriksw/bMA

Stichting Vrienden van Felix Meritis (Stichting Vrienden) heeft op 16 april ’14 met de curator in het faillissement van Stichting Felix Meritis/Felix Meritis Foundation (Stichting Felix Meritis) overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de overdracht aan Stichting Vrienden van de immateriële activa van Stichting Felix Meritis.

Persbericht Stichting Vrienden van Felix Meritis

Monumentenverzekeraar Donatus sluit 2013 positief af ondanks grote schades

Donatus Verzekeringen, de kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, behaalde in 2013 een brutowinst van € 7,5 miljoen (2012 € 12,3 miljoen). Donatus boekte in 2013 een goed operationeel resultaat, dat echter sterk negatief is beïnvloed door drie grote schades van elk ruim € 1,5 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013. Omdat herbestemmen van voormalig religieus erfgoed een belangrijke strategische ontwikkeling is voor Donatus, heeft het jaarverslag ‘Herbestemmingen’ als centraal thema gekregen.

Persbericht Donatus

Bomenplan voor beschermd stadsgezicht Rotterdam

Om het unieke karakter van het beschermds stadsgezicht Rotterdam Vreewijk te behouden, waar de groenstructuur een belangrijke rol speelt, is er een Bomenplan Tuindorp Vreewijk opgesteld. Woningbouwcorporatie Havensteder, gebiedscommissie Feijenoord, de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie zetten zich samen in voor extra zorgvuldig beheer van het bomenbestand. Volgens Sandra de Haan een voorbeeldige manier van groenbeheer en -behoud.

VOER

Erfgoedprijs ook voor gewone gemeenten bereikbaar

Kampen: winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2013.

De BNG Bank Erfgoedprijs, die dit jaar voor de vijfde keer zal worden uitgereikt, blijkt niet voorbehouden aan gemeenten waar je over de monumenten struikelt. Zo werd in 2013 de gemeente Noordoostpolder genomineerd, pionier op het gebied van erfgoed, in een polder die we zelf nog maar zo kort geleden hebben gemaakt. Winterswijk werd meerdere malen genomineerd, niet vanwege een groot budget of massa’s monumenten, maar door erfgoed slim te verbinden met nieuwe functies. Verder faciliteert Winterswijk zeer bewust initiatieven van burgers, die trots zijn op hun erfgoed. Ook gewone gemeenten met een ambitieus erfgoedbeleid maken kans op deze jaarlijkse prijs, zo blijkt dit jaar weer uit de aanmeldingen.

Persbericht BNG Bank Erfgoedprijs

‘Leegstand Achterhoek in 2035 even groot als 250 voetbalvelden’

cc by sa 3.0

In 2035 is er een leegstand aan gebouwen in de Achterhoek zo groot als 200 à 250 voetbalvelden." Dit zei Hans Suurmond, krimpcoördinator in de Achterhoek, dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor de raadsleden van de 8 regionale gemeenten. Een enkel raadslid – totaal waren er 150 afgekomen op de bijeenkomst – dacht dat het om lege voetbalvelden ging. Maar Suurmond legde uit dat het om oppervlakte van gebouwen gaat die in 2035 leeg staan: "Kantoren, kerken, sportcomplexen, winkels, boerderijen. Een aantal waar ik de rillingen van krijg.

Gelderlander.nl

Zorg en wonen in voormalig klooster Hoogeveen

Het voormalige klooster in Hoogeveen gaat een nieuwe toekomst tegemoet als zorgcentrum. Achter het complex worden 48 appartementen gebouwd. De bouw staat gepland na de zomer. De nieuwbouw bestaat uit twee (geschakelde) gedeelten. Direct achter de uitbouw van het huidige klooster aan de Brinkstraat komen achttien nieuwe appartementen.

Dagblad van het Noorden

Gietijzeren vuurtoren Breskens wordt gerestaureerd

Deze zomer begint de huidige eigenaar met het opknappen van de buitenkant, waarna de vuurtoren wordt overgedragen aan een stichting. De vuurtoren is gebouwd in 1867 en is de oudste gietijzeren vuurtoren van Nederland. In 2011 verloor de vuurtoren haar functie voor de scheepvaart. De Stichting vuurtoren Breskens is opgericht voor het behoud van de vuurtoren. Na de restauratie moet de toren opengesteld worden voor publiek.

Omroep Zeeland

Toch geld voor restauratie Petruskerk Bergeijk

De restauratie van de Petruskerk op het Hof in Bergeijk kan toch doorgaan. De gemeente krijgt daarvoor alsnog een kleine 240.000 euro subsidie van de provincie. Het geld komt uit de subsidieregeling Cultureel Erfgoed & Restauratie Rijksmonumenten. Dat fonds riep de provincie eind 2013 in het leven om het onderhoud van monumentale gebouwen te bevorderen en voldoende werk te houden voor restauratiebedrijven.

ED.nl

Verkiezing ‘Gelders boerenerf’ 2014

Nadat De Grootte Veen in Putten (in 2012) en Hietink in Vorden (2013) de eerste prijs in de wacht sleepten, kunnen tot 9 juni boerenerven aangemeld worden voor de verkiezing Gelders boerenerf 2014. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed hebben de Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk Gelderlanders actief te betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

De Stentor

Nog geen aparte aardbevingschaderegeling monumenten

Het had er in januari al moeten zijn, maar het monumentenprotocol voor het aardbevingsgebied laat nog steeds op zich wachten. Monumenten herstellen is tijdrovend en ingewikkeld door de strenge regelgeving op dit gebied. Zo staat het rijksmonument Randelsweer in Eenum al lange tijd in de stutten, zonder dat er wat gebeurt. Bewoners hoopten dat het protocol daar verandering in zou brengen. Volgens de provincie Groningen en de Ombudsman Gaswinning is er al wel een ontwerpprotocol, maar dat moet nog besproken worden.

RTVNoord.nl

Rijksmonument Zonnehuis Amsterdam-Noord wordt weer theater

Stadsherstel Amsterdam, Double 2 Mediaproducties en OpusOne Theaterproducties hebben vandaag een contract getekend voor de exploitatie van het monumentale Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De drie partners herstellen de oorspronkelijke theaterfunctie van dit historische gebouw. Het Zonnehuis bestaat uit een theaterzaal (425 zitplaatsen), repetitieruimtes, kantoorfaciliteiten en een horecavoorziening.

Musicalblog.nl

Opnieuw restauratie voor Martinuskerk Weert

De provincie Limburg trekt 158.201 euro uit voor de tweede fase van de restauratie van de Martinuskerk in Weert. De kerk was eerder al gerestaureerd om het als rijksmonument te kunnen behouden. Tijdens eerdere restauratiewerkzaamheden bleek dat de kwaliteit van het overige, nog niet gerestaureerde muurwerk slechter was dan voorzien, maakte de provincie vandaag bekend. 

Dichtbij.nl

PvdA Friesland wil aandacht voor industrieel erfgoed

De PvdA Statenfractie Fryslân wil voorkomen dat industrieel erfgoed verloren gaat. De fractie stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. De PvdA vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor zes kwetsbare panden, zoals de Steenfabriek firma Helder te Ee en de melkfabriek in Morra.

WâldNet

Ook pompgebouw Strijp R door Piet Hein Eek herbestemd

Het voormalige Pompgebouw (RAG) op Strijp R, voormalig industrieterrein van Philips, wordt door de Eindhovense interieurontwerper Piet Hein Eek omgetoverd tot tien woningen. Naar verwachting start de bouw op 1 juni. In het voormalig Pompgebouw moeten zes woningen, en vier appartementen komen. Het gele Pompgebouw zal niet de eerste ‘bouwval’ zijn die door Eek onder handen wordt genomen. De bouwplannen voor de herbestemming van het Portiersgebouw zijn ook rond.

Studio040

Utrechtse pui uit 1984 zeer waarschijnlijk monument

Gevel LOKV. Foto: Persbericht Stichting Mart van Schijndel

De postmodernistische pui van het gebouw aan de Ganzenmarkt 4-6 in Utrecht wordt zeer waarschijnlijk toch een monument. De afdeling Erfgoed en de commissie Welstand adviseren om hele gevel monumentenstatus te geven en het ligt in de verwachting dat het stadsbestuur dat advies zal volgen. Voor het behoud van de pui uit 1984 van architect Mart van Schijndel hadden duizenden mensen een handtekening gezet.

RTV Utrecht

Natuurmonumenten wil natuur aan burgers verkopen

Burgers moeten mede-eigenaar kunnen worden van een stukje natuur. Dat is het plan van Natuurmonumenten. De organisatie, met 735.000 leden, wil mensen daarmee een grotere rol geven bij het beschermen van natuur in Nederland.
Dat stelt algemeen directeur Marc van den Tweel vrijdag.

nu.nl

Spoeddebat Spuiforum gaat niet door

Er komt geen spoeddebat in de Haagse gemeenteraad over de bouw van het omstreden Spuiforum. De oppositie wilde donderdagavond debatteren, omdat de voorbereidingen voor het cultuurpaleis doorgaan, terwijl de tegenstanders sinds de verkiezingen een meerderheid in de raad hebben.

architectenweb.nl

Meer aandacht voor groen bij stedelijke vernieuwing

Groen tot aan de voordeur, op je blote voeten via het gras naar de Sloterplas. Dat is de kwaliteit van Amsterdam Nieuw-West. Dat groene karakter kenmerkt de meeste buitenwijken uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Maar de manier waarop met het groen wordt omgegaan is de afgelopen jaren door de stedelijke vernieuwing sterk gewijzigd. Het belang van groen moet hoger op de agenda. Meer ruimte om bewoners bij het groenbeheer te betrekken kan daarbij helpen.

VOER

Anticiperen op krimp in beschermde dorpsgezichten

Dongeradeel ligt in het noordoosten van Friesland. Vanwege een bevolkingsafname hebben voorzieningen minder draagkracht en verdwijnen langzaam. In de gemeente Dongeradeel liggen vier beschermde dorpsgezichten. Samen met dorpsbewoners is een aanpak ontwikkeld die richting geeft aan krimp en waarbij het erfgoed de dorpen aantrekkelijk houdt voor de toekomst.

Tijdschrift Monumenten

Verhuizing monumentale schuur Dinkelland

De gemeente Dinkelland heeft ingestemd met het verplaatsen van een rijksmonumentale vakwerkschuur uit Rossum naar landgoed Huis te Brecklenkamp in Breklenkamp. Het pand uit de 18de eeuw zal voorzichtig gedemonteerd worden. Met behoud van het ontwerp en originele materialen wordt deze dan weer opnieuw opgebouwd in Breklenkamp. De schuur zal daar dienen als ontvangst- en documentatiecentrum voor het landgoed.

Twente FM

Uit de grond, in de kast

Ongeveer de helft van archeologische ontdekkingen uit de twintigste eeuw verdween vrijwel meteen in het archief. In het project Odyssee worden ze nu alsnog onderzocht. ‘Soms zijn dingen weggegooid door conservatoren.’

Leids Universitair Weekblad

Geld gezocht voor monument Bollenlijn Bennebroek

Dorpsraad Bennebroek en de stichting Move zijn druk op zoek naar sponsors van de restauratie van de oude trambrug over de Bennebroekervaart. De trambrug is het laatste overblijfsel van de Bollenlijn, de tram die vroeger tussen Leiden en Haarlem reed. De verbinding – momenteel een voetgangersbrug – is dringend aan onderhoud toe. 

Haarlems Dagblad

Plaquette Europees Erfgoedlabel bevestigd op Vredespaleis

Het Vredespaleis ontvangt op 8 april in Brussel het eerste Europees Erfgoed Label van Nederland. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal het een dag later, samen met een klas van de Europese School, de plaquette ophangen bij het bezoekerscentrum van het Vredespaleis.

Omroep West

Archeologisch onderzoek Spuiforum Den Haag uitgesteld

Het wordt steeds onzekerder of Den Haag een groot cultuurpaleis in de binnenstad krijgt. Op de toekomstige plek van het Spuiforum zou de komende weken archeologisch onderzoek worden gedaan, maar dat is uitgesteld. Er wordt niet gegraven zolang er wordt onderhandeld over een nieuw college. Verkenner Han Polman heeft dat maandag laten weten.

Architectenweb.nl

13 april: Dilemma’s centraal bij beheer werelderfgoed Schokland

Schokland

Hoe houd je de agrarische functie en tegelijkertijd de archeologische waarde in stand? Zondag 13 april staat het Werelderfgoed Podium in het teken van het eerst benoemde werelderfgoed in Nederland: Schokland en omgeving. André Geurts en Hans Huisman zullen ieder vanuit hun eigen achtergrond een boeiend verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis en actuele dilemma’s die zich afspelen in de dagelijkse praktijk.

Werelderfgoed Podium