Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed

De Hoornse kermis wordt toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op de lijst komen tradities, die mensen het waard vinden om te behouden voor volgende generaties. De Hoornse kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste kermis vond plaats in 1446, in de vorm van een veertiendaagse lappenmarkt.

RTV NH – Nieuws – Hoornse kermis op lijst immaterieel erfgoed

Limburg geeft €122.000,- voor herinrichting kasteeltuin De Keverberg

De provincie Limburg heeft een subsidie van 122.000 euro toegekend aan Kasteel De Keverberg in Kessel. Dat geld is bestemd voor de herinrichting van de omliggende kasteeltuin. De provincie heeft de beurs getrokken om rijksmonument De Keverberg aantrekkelijk en toegankelijk te maken.

dichtbij.nl

Lectoren: HBO-onderzoek waardevol in erfgoedveld

RCE lectorenboek

De hands-on-mentaliteit die het hbo-onderzoek kenmerkt, past uitstekend in het huidige maatschappelijke klimaat van (noodgedwongen) pragmatiek, improvisatie, schuivende verhoudingen tussen publiek en private partijen en de beweging van centraal naar decentraal. Om optimaal te profiteren van de kennis en kunde is het goed om de hbo-onderzoeken op het brede erfgoedgebied systematisch te verzamelen en te koppelen aan de kennisontwikkeling op universi­teiten en op instituten als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bundel met lectoren aan het woord, is een eerste aanzet hiertoe.

Netwerk Erfgoed & Ruimte

Rijksbeleid nodig voor afwaarderen vastgoed

Postkantoor op de Neude in Utrecht foto: Erfgoedstem

Het afwaarderen van de boekwaarde van leegstaand vastgoed moet door de rijksoverheid worden geregeld. Herbestemming van leegstaande gebouwen is onmogelijk zonder af te boeken op de waarde van gebouwen. Desondanks weigeren de meeste vastgoedeigenaren een lagere boekwaarde te noteren. Dat stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het rapport De toekomst van de stad, dat woensdag werd aangeboden aan minister Blok (Wonen).

Cobouw.nl

Kansen voor erfgoed in winkelstraat 2020

De Kalverstraat foto: Liijccoo via Wikimedia

Met een dreigend overaanbod van 20-30% winkelmeters en de verdere groei van internetverkopen zal bij ongewijzigd beleid de leegstand in winkelcentra toenemen. De toekomst van de winkelstraat ligt volgens de verkenning Shopping 2020, de nieuwe winkelstraat vooral in de synergie tussen kunst, cultuur, horeca, diensten en retail.

Rob Berends

Sloop dreigt voor rijksmonument ‘De Geveerde Kikker’

De afgebrande houten villa ‘De Geveerde Kikker’ dreigt te worden gesloopt. De eigenaresse heeft een sloopvergunning aangevraagd. Die vergunning is (nog) niet verleend, omdat de villa een rijksmonument is. ‘De Geveerde Kikker’ werd eind februari volledig verwoest door een grote uitslaande brand. De karakteristieke villa aan de Egmondse Boulevard Noord stamt uit 1922.

RTV NH

Met nieuwe regels geroofd cultureel erfgoed EU sneller terug

Het wordt makkelijker voor EU-lidstaten om geroofd cultureel erfgoed terug te halen. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen. De nieuwe regels moeten de illegale handel in bijvoorbeeld schilderijen of archeologische vondsten aan banden leggen. Het land dat vermoedelijk geroofd erfgoed bezit, zal voortaan moeten aantonen dat het alles heeft gedaan om de herkomst na te gaan en dat het niet weet dat een stuk geroofd is.

nu.nl

Stichting: ‘Zie herbestemming Armamentarium Delft als kans’

De Stichting Armamentarium Delft STARD verzoekt het college om de herbestemming van het Armamentarium in zijn programma op te nemen. Specifiek gaat het daarbij om het ondersteunen van levensvatbare initiatieven die meehelpen aan de totstandkoming van een duurzame invulling van dit gebouwencomplex. “Het Armamentarium heeft de potentie uit te groeien tot een van de belangrijkste culturele trekpleisters van Delft met (inter)nationale uitstraling”, vindt de stichting. “Voorafgaand aan de definitieve bestemming is een tijdelijke invulling van cruciaal belang.”

dé Weekkrant

Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vernieuwd

RCE-koppelpoort

De website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vernieuwd! Het digitale gezicht van de Rijksdienst www.cultureelerfgoed.nl heeft een metamorfose ondergaan. Naast een frisse, verbeterde uitstraling is ook de navigatie verbeterd. Een nieuwe structuur zorgt ervoor dat de informatie eenvoudiger te vinden is. Naast de vier vakgebieden gebouwd, archeologisch, landschappelijk en roerend erfgoed zijn de noemers kennis, advies en beleid toegevoegd. Bovendien zijn de onderwerpen nu in dossiers gebundeld.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Van Vollenhoven: ‘organiseer bescherming natuur op zelfde manier als monumenten’

natuur

De manier waarop in Nederland natuurbeleid wordt gefinancierd is veel te ingewikkeld. Dat stelt een commissie onder leiding van Pieter van Vollenhoven. De Nederlandse natuur zou op een vergelijkbare manier beschermd moeten worden als monumenten.

GroeneRuimte

‘Doorstart Felix Meritis’

Felix Merites, Keizersgracht. Foto: Eriksw/bMA

Stichting Vrienden van Felix Meritis (Stichting Vrienden) heeft op 16 april ’14 met de curator in het faillissement van Stichting Felix Meritis/Felix Meritis Foundation (Stichting Felix Meritis) overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de overdracht aan Stichting Vrienden van de immateriële activa van Stichting Felix Meritis.

Persbericht Stichting Vrienden van Felix Meritis

Monumentenverzekeraar Donatus sluit 2013 positief af ondanks grote schades

Donatus Verzekeringen, de kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland, behaalde in 2013 een brutowinst van € 7,5 miljoen (2012 € 12,3 miljoen). Donatus boekte in 2013 een goed operationeel resultaat, dat echter sterk negatief is beïnvloed door drie grote schades van elk ruim € 1,5 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013. Omdat herbestemmen van voormalig religieus erfgoed een belangrijke strategische ontwikkeling is voor Donatus, heeft het jaarverslag ‘Herbestemmingen’ als centraal thema gekregen.

Persbericht Donatus

Bomenplan voor beschermd stadsgezicht Rotterdam

Om het unieke karakter van het beschermds stadsgezicht Rotterdam Vreewijk te behouden, waar de groenstructuur een belangrijke rol speelt, is er een Bomenplan Tuindorp Vreewijk opgesteld. Woningbouwcorporatie Havensteder, gebiedscommissie Feijenoord, de huurdersvereniging en de bewonersorganisatie zetten zich samen in voor extra zorgvuldig beheer van het bomenbestand. Volgens Sandra de Haan een voorbeeldige manier van groenbeheer en -behoud.

VOER

Erfgoedprijs ook voor gewone gemeenten bereikbaar

Kampen: winnaar BNG Bank Erfgoedprijs 2013.

De BNG Bank Erfgoedprijs, die dit jaar voor de vijfde keer zal worden uitgereikt, blijkt niet voorbehouden aan gemeenten waar je over de monumenten struikelt. Zo werd in 2013 de gemeente Noordoostpolder genomineerd, pionier op het gebied van erfgoed, in een polder die we zelf nog maar zo kort geleden hebben gemaakt. Winterswijk werd meerdere malen genomineerd, niet vanwege een groot budget of massa’s monumenten, maar door erfgoed slim te verbinden met nieuwe functies. Verder faciliteert Winterswijk zeer bewust initiatieven van burgers, die trots zijn op hun erfgoed. Ook gewone gemeenten met een ambitieus erfgoedbeleid maken kans op deze jaarlijkse prijs, zo blijkt dit jaar weer uit de aanmeldingen.

Persbericht BNG Bank Erfgoedprijs

‘Leegstand Achterhoek in 2035 even groot als 250 voetbalvelden’

cc by sa 3.0

In 2035 is er een leegstand aan gebouwen in de Achterhoek zo groot als 200 à 250 voetbalvelden." Dit zei Hans Suurmond, krimpcoördinator in de Achterhoek, dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor de raadsleden van de 8 regionale gemeenten. Een enkel raadslid – totaal waren er 150 afgekomen op de bijeenkomst – dacht dat het om lege voetbalvelden ging. Maar Suurmond legde uit dat het om oppervlakte van gebouwen gaat die in 2035 leeg staan: "Kantoren, kerken, sportcomplexen, winkels, boerderijen. Een aantal waar ik de rillingen van krijg.

Gelderlander.nl

Zorg en wonen in voormalig klooster Hoogeveen

Het voormalige klooster in Hoogeveen gaat een nieuwe toekomst tegemoet als zorgcentrum. Achter het complex worden 48 appartementen gebouwd. De bouw staat gepland na de zomer. De nieuwbouw bestaat uit twee (geschakelde) gedeelten. Direct achter de uitbouw van het huidige klooster aan de Brinkstraat komen achttien nieuwe appartementen.

Dagblad van het Noorden

Gietijzeren vuurtoren Breskens wordt gerestaureerd

Deze zomer begint de huidige eigenaar met het opknappen van de buitenkant, waarna de vuurtoren wordt overgedragen aan een stichting. De vuurtoren is gebouwd in 1867 en is de oudste gietijzeren vuurtoren van Nederland. In 2011 verloor de vuurtoren haar functie voor de scheepvaart. De Stichting vuurtoren Breskens is opgericht voor het behoud van de vuurtoren. Na de restauratie moet de toren opengesteld worden voor publiek.

Omroep Zeeland

Toch geld voor restauratie Petruskerk Bergeijk

De restauratie van de Petruskerk op het Hof in Bergeijk kan toch doorgaan. De gemeente krijgt daarvoor alsnog een kleine 240.000 euro subsidie van de provincie. Het geld komt uit de subsidieregeling Cultureel Erfgoed & Restauratie Rijksmonumenten. Dat fonds riep de provincie eind 2013 in het leven om het onderhoud van monumentale gebouwen te bevorderen en voldoende werk te houden voor restauratiebedrijven.

ED.nl

Verkiezing ‘Gelders boerenerf’ 2014

Nadat De Grootte Veen in Putten (in 2012) en Hietink in Vorden (2013) de eerste prijs in de wacht sleepten, kunnen tot 9 juni boerenerven aangemeld worden voor de verkiezing Gelders boerenerf 2014. Stichting Landschapsbeheer Gelderland, het Gelders Genootschap en het Gelders Erfgoed hebben de Stichting Boeren-Erf-Goed-Gelderland in het leven geroepen met als doel zoveel mogelijk Gelderlanders actief te betrekken bij cultuurhistorische boerenerven in hun omgeving.

De Stentor

Nog geen aparte aardbevingschaderegeling monumenten

Het had er in januari al moeten zijn, maar het monumentenprotocol voor het aardbevingsgebied laat nog steeds op zich wachten. Monumenten herstellen is tijdrovend en ingewikkeld door de strenge regelgeving op dit gebied. Zo staat het rijksmonument Randelsweer in Eenum al lange tijd in de stutten, zonder dat er wat gebeurt. Bewoners hoopten dat het protocol daar verandering in zou brengen. Volgens de provincie Groningen en de Ombudsman Gaswinning is er al wel een ontwerpprotocol, maar dat moet nog besproken worden.

RTVNoord.nl

Rijksmonument Zonnehuis Amsterdam-Noord wordt weer theater

Stadsherstel Amsterdam, Double 2 Mediaproducties en OpusOne Theaterproducties hebben vandaag een contract getekend voor de exploitatie van het monumentale Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De drie partners herstellen de oorspronkelijke theaterfunctie van dit historische gebouw. Het Zonnehuis bestaat uit een theaterzaal (425 zitplaatsen), repetitieruimtes, kantoorfaciliteiten en een horecavoorziening.

Musicalblog.nl

Opnieuw restauratie voor Martinuskerk Weert

De provincie Limburg trekt 158.201 euro uit voor de tweede fase van de restauratie van de Martinuskerk in Weert. De kerk was eerder al gerestaureerd om het als rijksmonument te kunnen behouden. Tijdens eerdere restauratiewerkzaamheden bleek dat de kwaliteit van het overige, nog niet gerestaureerde muurwerk slechter was dan voorzien, maakte de provincie vandaag bekend. 

Dichtbij.nl

PvdA Friesland wil aandacht voor industrieel erfgoed

De PvdA Statenfractie Fryslân wil voorkomen dat industrieel erfgoed verloren gaat. De fractie stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. De PvdA vraagt daarbij in het bijzonder aandacht voor zes kwetsbare panden, zoals de Steenfabriek firma Helder te Ee en de melkfabriek in Morra.

WâldNet

Ook pompgebouw Strijp R door Piet Hein Eek herbestemd

Het voormalige Pompgebouw (RAG) op Strijp R, voormalig industrieterrein van Philips, wordt door de Eindhovense interieurontwerper Piet Hein Eek omgetoverd tot tien woningen. Naar verwachting start de bouw op 1 juni. In het voormalig Pompgebouw moeten zes woningen, en vier appartementen komen. Het gele Pompgebouw zal niet de eerste ‘bouwval’ zijn die door Eek onder handen wordt genomen. De bouwplannen voor de herbestemming van het Portiersgebouw zijn ook rond.

Studio040

Utrechtse pui uit 1984 zeer waarschijnlijk monument

Gevel LOKV. Foto: Persbericht Stichting Mart van Schijndel

De postmodernistische pui van het gebouw aan de Ganzenmarkt 4-6 in Utrecht wordt zeer waarschijnlijk toch een monument. De afdeling Erfgoed en de commissie Welstand adviseren om hele gevel monumentenstatus te geven en het ligt in de verwachting dat het stadsbestuur dat advies zal volgen. Voor het behoud van de pui uit 1984 van architect Mart van Schijndel hadden duizenden mensen een handtekening gezet.

RTV Utrecht