Senior Medewerker Programmamanagement en belangenbehartiging IPO Programma Cultuur & Erfgoed

 • Den Haag
 • Solliciteren is gesloten

IPO

Ben je een ervaren belangbehartiger en weet je bestuurlijke vraagstukken in samenhang te organiseren, realiseren en op te adviseren? Weet je vanuit die kwaliteit met creativiteit de belangen van gezamenlijke provincies in meerdere opgaves met partners en vooral door je ingangen bij ministeries actief te agenderen? Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

Senior Medewerker Programmamanagement en belangenbehartiging IPO
Programma Cultuur & Erfgoed
IPO Medewerker D
18 uur | Den Haag

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht

Je bent in staat om onder verantwoordelijkheid van je teammanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves waarin de gezamenlijke provincies het als toegevoegde waarde zien om via het IPO opgavegestuurd en resultaatgericht samen te werken. Je begint met de opdracht om invulling te geven aan het Programma Cultuur & Erfgoed.
Vanuit jouw affiniteit met deze beleidsvelden excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot bestuurlijk relevante agenda’s zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en je zorgt voor een project-procesmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban en ‘Den Haag’. Je weet daarnaast bestuurders goed te adviseren zodat zij optimaal in de rol van IPO- vertegenwoordiger kunnen acteren.

Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat jij met je leidinggevende regelmatig afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale taken/rollen en in een match met jouw vaardigheden.

Vanuit de huidige prioriteitstelling bestaat jouw startopdracht voor minimaal twee jaar uit de opgaven binnen het programma “Cultuur en Erfgoed”.

Het Programma Cultuur & Erfgoed

De gezamenlijke provincies werken in IPO verband samen op een aantal majeure maatschappelijke opgaven met instandhouding van de eigen verantwoordelijkheid voor beleidsbepaling en uitvoering. Het programma Cultuur & Erfgoed kent een samenwerkingsagenda op de interprovinciaal gedeelde beleidsopgaven Cultuur, Cultuureducatie, (Behoud) Erfgoed en een toekomstbestendig bibliotheekstelsel. Het accent in die samenwerking is gericht op belangenbehartiging bij met name het Rijk (middelen, positie, wetgeving), het daartoe onderhouden van (net)werkcontacten met partners in de relevante sectoren, het onderhouden van de (strategische) agenda met de provincies en onderlinge uitwisseling/kennisdeling. En voor de realisatie bij dit alles (het organiseren van) de strategische advisering van de gedeputeerden binnen de IPO-samenwerking.

De focus in de benoemde samenwerking heeft een extra impuls gekregen omdat de provincies bij een aantal opgaven de ambities de lat hoger hebben gelegd. Zo verdient de betekenis van “cultuurbeleid” op de schaal van de regio in het rijkcultuurstelsel beter gezekerd te worden (landsdekkend) en willen de provincies daartoe een wettelijk vastgelegde rol vervullen. Vraagt het interprovinciaal position paper erfgoed om meer middelen en een meer expliciete rol van provincies. Vraagt de bibliotheekwet, Wet stelsel openbare bibliotheken en het convenant bibliotheekstelsel om een actieve agenda met partners, waarbij in de samenwerking tussen de provincies ervaringen/inzet wordt gedeeld en waar nodig actief agenderend richting het rijk wordt geacteerd.

Dit alles in het organiseren/georganiseerd houden van een natuurlijk samenspel tussen de ambtelijk portefeuillehouders en bestuurlijk portefeuillehouders Cultuur, Cultuureducatie, Erfgoed en Bibliotheken, zoals die is afgesproken binnen de samenwerking van provincies in IPO verband. Voor verdere info en de actualiteit zie www.ipo.nl/thema-s/cultuur.

Wat breng je mee

 • WO werk- en denkniveau en kennis/achtergrond in bestuurlijk complexe vraagstukken;
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en provinciale organisaties;
 • Bewezen vaardigheden in belangenbehartiging en netwerken;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving;
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke opgaven, waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO-thema’s; Je kan daartoe complexe dossiers je snel eigen maken;
 • Je bent sterk in proces-/projectmatig werken;
 • Je herkent je in de IPO-kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie;
 • Bekendheid met of werkzaam in de bestuurlijke “wereld” van Cultuur & Erfgoed is een pré.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie in een energieke werkomgeving voor in principe 18 uur per week (0,5 fte) waarbij invulling in dagdelen bespreekbaar is;
 • Het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.
 • Het IPO staat er ook voor open om op detacheringsbasis deze opdracht in te vullen, voor provinciale kandidaten blijven de arbeidsvoorwaarden in stand tijdens de detachering;
 • Functie Medewerker IPO C: het verdienniveau van de opdracht is schaal 14 maximaal € 7.159,31 bruto bij een fulltime dienstverband. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
 • Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • Een studiebudget van € 5.000 per vijf jaar;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 21,82% boven op jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van Den Haag.

Reageren?

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie uiterlijk 9 december 2021 a.s. tegemoet via de sollicitatiebutton.

Informatie

Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met Ad Nederlof (teammanager IPO
06-53587686).

 

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.