Adverteren en sponsoring

De Erfgoedstem heeft een wekelijkse nieuwsbrief met ruim 10.000 abonnees, een zeer actief Twitteraccount en een uitgebreide website met 25.000 artikelen en ruim 20.000 unieke bezoekers per maand.


Geen enkel medium in de Nederlandse erfgoedsector heeft zo’n groot en frequent bereik .
De Erfgoedstem wordt gelezen door een hecht gedefinieerde lezersgroep van Erfgoedprofessionals, mensen die beroepsmatig met erfgoed te maken hebben of er mee bezig zijn. Van beleidsmakers en wetenschappers tot erfgoedmanagers en ondernemers.


Adverteren


Wilt u uw organisatie, aanbod of vacature onder de aandacht brengen in de erfgoedsector? Bekijk onze tarieven voor de mogelijkheden.


De Erfgoedstem Special: een aparte nieuwsbrief over projecten of thema's


Organisaties hebben ook de mogelijkheid om los van de wekelijkse email nieuwsbrief, een apart verstuurde thematische nieuwsbrief uit te brengen. Deze nieuwsbrief verschijnt dan op dinsdag in plaats van donderdag.
Door middel van deze 'Erfgoedstem Special' kan aandacht gevraagd worden voor bepaalde projecten of thematieken.


De nieuwsbrief, met drie tot acht artikelen, wordt daar dan volledig aan gewijd. Zo is er bijvoorbeeld een erfgoedstem special verschenen over de herbouw van het Limburgse Slot Schaesberg en over het herbestemde ENKA-terrein in Ede. Ook waren er specials over congressen en over bijvoorbeeld duurzaamheid.De Specials worden over het algemeen zeker zo goed gelezen als de Erfgoedstem nieuwsbrief, al is dat ook afhankelijk van de aantrekkelijkheid van het thema. Voorwaarden is dat de inhoud van de nieuwsbrief relevant, leerzaam en aantrekkelijk is voor de lezers en niet volgestopt wordt met reclame of promotie.

Geïnteresseerden kunnen zich voor prijzen en mogelijkheden wenden tot Harald de Boer: h.de.boer@erfgoedstem.nl of telefoon 06 16 51 80 94. 

Andere mogelijkheid: wordt sponsor van de Erfgoedstem

Als organisatie kunt u de Erfgoedstem ook structureel steunen en zo ook uw eigen organisatie in de erfgoedsector profileren.
Als sponsor maakt u deel uit van een sectorbrede samenwerking waar ook veel andere grote erfgoed-organisaties aan deelnemen.

Uw steun aan de Erfgoedstem draagt bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van onze sector, het breed agenderen van de belangrijke thema's en het delen van kennis.
Sponsorbijdragen variëren van € 1.000 tot € 3.500 p/j. Het is ook mogelijk om maatwerk-afspraken te maken die uitgaan van een combinatie van sponsoring en adverteren.Neem voor meer details contact op met Harald de Boer: h.de.boer@erfgoedstem.nl of bel: 06 16 51 80 94. 

We staan u graag te woord.