Archweb mailing list migratie status


Van 29 december t/m 6 januari is het niet mogelijk om berichten te verspreiden via Archweb-L. Onze oude mailinglijst-provider, ecompass.nl, stopt de dienstverlening per 31 december. Als tijdelijke oplossing migreren we de mailinglijst naar een andere mailinglijst-provider.

-

Status 04-01-2023

De lijst is gemigreerd, nu volgt het inrichten en testen. Kan zijn dat datum 6 januari niet gehaald wordt. Als dat zo is verschijnt daarover hier een update van de te verwachte start-datum.

-

Nieuw email-adres

De meeste dingen blijven hetzelfde maar het vaste emailadres dat je tot nu toe kon gebruiken om berichten in te sturen: - archweb-L@ecompass.nl -zal vervallen.

-


Het nieuwe adres is vanaf 12 januari:archweb-L@ARCHEOLOGIELIJST.nl

-


Zodra de archweb-L mailinglijst weer actief is ontvang je daar automatisch een e-mailbericht over.

-

Mochten er vragen zijn, mail dan naar hiep@ivem.nl

-


Over Archweb-L

ARCHWEB-L is, met ruim 800 abonnees, dé mailinglijst van de Nederlandse archeologie. ARCHWEB-L is opgezet om archeologen en andere belangstellenden te kunnen informeren over algemene archeologische onderwerpen in Nederland. De lijst bestaat al een groot aantal jaren en wordt op dit moment betaald en beheerd door de redactie van de Erfgoedstem.


Een abonnement op ARCHWEB-L is kosteloos.

Hoe werkt het?

Iedereen kan gebruikmaken van deze distributielijst voor het verspreiden van algemene informatie.Stap 1: meld je heel eenvoudig aan via deze pagina, je aanmelding verloopt via een levende moderator dus meestal ben je niet meteen lid en moet je even wachten tot je de bevestigingsmail ontvangt.


Stap 2: Stuur je e-mail met een korte en bondige inhoud naar: ARCHWEB-L@ARCHEOLOGIELIJST.NL


Deze lijst kent een moderator. Berichten worden alleen doorgestuurd als ze voor een brede groep archeologen relevant zijn.


Richtlijnen

Het bericht:

> is zakelijk en beknopt: telt maximaal 100 woorden

> geeft antwoord op de vragen Wie, Wat, Waar en Wanneer

> bevat een duidelijke verwijzing naar een website of e-mailadres voor meer informatie

> bevat geen bijlagen (is technisch onmogelijk door te sturen)

> bevat geen reclame voor commerciële doeleinden

> bevat geen bericht van de maker (de tekst kan namelijk niet aangepast worden)

> heeft een duidelijke, beschrijvende titel (dus niet ‘voor verzending op ARCHWEB-L’)

> heeft nieuwswaarde voor de archeologische vakwereld

> is van belang voor een grote groep archeologen

> wordt verstuurd aan ARCHWEB-L@ARCHEOLOGIELIJST.NL en niet aan de beherende organisatie.


Aankondigingen en oproepen voor congressen, cursussen, studiedagen, papers, reacties enz. worden maar één keer geplaatst! In het digitaal archief is te zien welke berichten zijn verstuurd.


Reageren


Wanneer je een mailtje via ARCHWEB_L ontvangt, heb je de keuze om te antwoorden aan ofwel de hele lijst (ARCHWEB-L@ARCHEOLOGIELIJST.NL) ofwel direct aan de persoon die het bericht heeft ingezonden. Kijk even goed aan wie je je retourmail adresseert, voor je het weet leest iedereen mee.

Gezien de grote hoeveelheid berichten die naar ARCHWEB-L wordt gestuurd voor goedkeuring, houden wij ons het recht voor berichten te weigeren zonder opgaaf van reden.


Berichtenarchief

Alle verzonden berichten worden automatisch opgeslagen in een berichtenarchief. Dit archief is te vinden via deze link


Aanmelden en afmelden bij ARCHWEB-L kan heel eenvoudig via deze pagina.