Bekijk de monumentale whitepaper

De uitdaging waar de monumentensector voor staat is een CO₂-reductie van 40 procent in 2030 en van 60 procent in 2040. Inmiddels is vastgesteld beleid dat we in 2050 volledig CO₂-neutraal moeten zijn. Het betekent dat we met aardgas volledig zullen stoppen.

Behoud van oud

Dat klinkt als een mooie doelstelling, maar wel een die heel wat voeten in aarde heeft, zeker voor energieslurpers als monumentale panden. Uiteraard zijn ze heel mooi die hoge plafonds, dat monumentenglas of dat glas in lood, maar wat je vooral wilt is het comfort verhogen en (de kosten van) het energieverbruik verlagen, zodat bestaande of nieuwe gebruiksfuncties van het monument geborgd blijven voor de toekomst en behouden blijft wat er zo mooi aan is.

Maar laten we ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid of publieke functie niet vergeten. Monumenten zijn vaak een katalysator en hebben een voorbeeldfunctie.

Hoe stook ik mijn monument nog warm?

Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland: “Monument-eigenaren zien de kosten van fossiele brandstoffen door de energiecrisis en de inflatie door het dak heen gaan. Hoe houd ik mijn gerestaureerde klooster, antieke loods of museum nog warm? En vooral ook: hoe krijg ik mijn exploitatie sluitend? Eigenaren van monumenten willen graag verduurzamen, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Laat staan dat je weet hoe kostenplaatjes eruit gaan zien. Monumenten stuiten vaak op welstand. Er mag niks, het historisch karakter moet behouden blijven. Dan is een warmtenet in veel gevallen een uitkomst.”

Pionieren doen we met elkaar

Iedere eigenaar of stichting zoekt naarstig naar manieren om zijn of haar Rijks- of gemeentelijk monument toekomstbestendig te maken. Maar wat zijn nu eigenlijk de mogelijkheden om monumentale panden te verduurzamen? Zijn er regels? Wat mag er en wat kan er? Hoe kan ik me aansluiten op het slim groen warmtenet? Moet ik daar een vergunning voor aanvragen? En, zijn er subsidieregelingen?

Met meer dan tien jaar ervaring in warmtenetten weten we wel heel goed wat we doen. We hebben de kennis, de mensen, de partners en het kapitaal om innovatieve warmtenetten te ontwikkelen, aan te leggen en te exploiteren.

In deze whitepaper zullen we de belangrijkste vragen beantwoorden:

  • Wat is de impact van de energietransitie?
  • Wat is een warmtenet?
  • Welke voordelen biedt het?
  • Welke regels en subsidies zijn er?
  • Welke stappen zet ik?

Klik hier en download de gratis whitepaper.