Bijzonder boorpracticum bereidt studenten voor op het werkveld

Onder leiding van archeoloog Frank Stevens en student-assistenten hebben de eerstejaars studenten van de Leidse Faculteit der Archeologie een boorpracticum uitgevoerd in het Polderpark Cronesteyn. Het boorpracticum maakt onderdeel uit van een aangepast programma. Naast opgravingstechnieken werd hierbij meer aandacht besteed aan verschillende prospectiemethoden dan in voorgaande jaren. De faculteit probeert bachelorstudenten zo beter voor te bereiden op het archeologische werkveld waar prospectie een belangrijk onderdeel vormt.