Foto N. van der Vlist, Stadsherstel Rotterdam

Consulaat Angola geeft rijksmonument vernietigend ‘likje verf’

Consulaat Angola

Het monumentale gebouw van voormalig gemeentearchief aan de Mathenesserlaan in Rotterdam is onlangs verkocht. Binnenkort zal hier het consulaat van Angola z’n intrek gaan nemen. Het (voormalige?) rijksmonument staat op dit moment in de steigers voor een ‘opknapbeurt’.  In opdracht van de nieuwe eigenaars geven de schilders daarbij ook de hardstenen plint en de talrijke zandstenen elementen een fris likje verf. Volgens vakmensen betekent dit ‘likje verf’ een nagenoeg onherstelbare aantasting van het monument.

Buitenlands grondgebied
Grote vraag is wie de schilders kan stoppen. Het overschilderen van de natuurstenen gevelelementen is in strijd met de Nederlandse monumentenwet. Maar officieel behoort het gebouw nu waarschijnlijk tot het Angolese grondgebied. Het bureau monumenten en cultuurhistorie van Rotterdam heeft de steven daarom inmiddels richting Buitenlandse Zaken gewend.

Vervreemding
Je kunt jezelf afvragen in hoeverre het gebouw, wanneer het op buitenlands grondgebied staat, überhaubt nog als rijksmonument beschouwd mag worden. Maar ook of de verkopende partij zich dan niet schuldig heeft gemaakt aan vervreemding van beschermd cultureel erfgoed. Dat zijn vragen voor fijnslijpers. Wie het weet mag het zeggen. Onder dit artikel kunt u reageren. Voorlopig is het hopen op een spoedig diplomatiek offensief.

Laserbehandeling
Helemaal onherstelbaar is de schilderbeurt overigens niet. De verf zou met een speciale laserbehandeling verwijderd kunnen worden. De kosten daarvan zouden echter zo hoog zijn dat ze de restauratiekosten van het Barcaccia-fontein in Rome doen verbleken. Wellicht kan een crowdfundigsactie in Angola in dat geval uitkomst bieden.

  1. Dit had wellicht voorkomen kunnen worden…
    Is het Rijksmonument verkocht? Interessante vraag of het gebouw (de opstal) dan nu tot Angolees grondgebied behoort. Dit zal door de rechter bepaald moeten worden lijkt me, maar zo ver zal het waarschijnlijk niet komen- diplomatiek gezien natuurlijk niet handig een kort geding aan te spannen.

  2. Het is een beetje dezelfde discussie als het foutparkeren door diplomaten. Zij beschouwen zich buiten de wet. Tijd dat er door BuZa eens een goed protocol wordt opgesteld, want straks is het vanuit het consulaat nog mogelijk om heel foute acties te ontwikkelen…

  3. De grond waar een ambassade op staat, wordt niet het grondgebied van de zendstaat, maar blijft het grondgebied van het gastland. Als dat anders zou zijn, dan zou men als zendstaat bijvoorbeeld ook (nucleaire) wapens op dat stukje grondgebied in het buitenland kunnen installeren – hetgeen uiteraard onwenselijk is. De ambassade staat ook in dit geval dus niet op Angolees, maar gewoon op Nederlands grondgebied. Ambassades zijn volgens het internationaal recht echter wel ‘onschendbaar’, d.w.z. er zijn bepaalde beperkingen aan de uitoefening van de nationale jurisdictie waar het gastland zich aan moet houden.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.