De ENKA-fabriek

De voormalige kunstzijdefabriek ENKA ligt in Ede. ENKA was destijds het grootste fabriekscomplex in Nederland. Op het enorme terrein is inmiddels een woonwijk gerealiseerd. Door herbestemming en inpassing in de wijk zijn veel rijksmonumenten behouden gebleven. Een succesverhaal waarbij renovatie en ons warmtenet samen optrokken.  

Pijn tot in de vezels

Een joekel van een rijksmonument uit 1928 dat een nieuwe bestemming kreeg. Wat een verhaal. Zou de fabriek eerst een belangrijke afnemer en leverancier worden van Warmtebedrijf Ede – onderdeel van platform Energie voor Elkaar – maar op een gegeven moment ontvlocht de fabriek zich bij economische tegenwind.  

De wederopbouw

Met de restauratie van de fabrieksonderdelen op het ENKA-terrein is BOEi al meer dan tien jaar bezig. In april 2008 is begonnen met de sloop van enkele ENKA-gebouwen in Ede, om plaats te maken voor nieuwe bestemmingen, waaronder een woonwijk. Een aantal karakteristieke delen van de oude bebouwing bleef behouden zoals de westvleugel (Westhal) die in 2017 is getransformeerd naar ‘De Fietser’, een fiets-belevingscentrum.

Herbestemming

Ook andere delen van het gebouw, zoals de geneeskundige dienst is ingepast in de nieuwe wijk. Maar denk ook aan het opvallende Kantinegebouw waar nu ruimte is gemaakt voor een school, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Oplossen van de warmtevraag

Om het geheel te duurzaam te verwarmen kwam BOEi in gesprek met Warmtebedrijf Ede. Hoe maakten we de gebouwen gasloos? Warmtebedrijf Ede en Energie voor Elkaar ontwikkelden hiervoor een plan, waardoor ook de nieuwbouwwoningen op het terrein direct gasloos konden worden aangesloten.

Het resultaat was een prachtige samenwerking van gemeente Ede, BOEi en Platform Energie voor Elkaar. Een parel van een verduurzamingsproject dat aantoont dat het niet alleen gaat om behoud van oud, maar dat monumenten ook een katalysator zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Meer weten? Wij helpen je graag verder!