Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Delft neemt historische kades onder de loep

DELFT – De historische kades en bruggen binnen Delft worden volgend jaar allemaal onderzocht op gebreken. Als er iets mis is, wordt dat hersteld, schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van fractie Van der Werf.

Politica Bianca van der Werf hield eerder dit jaar een eigen inspectierondje. Daarbij ontdekte ze bijvoorbeeld schade op de kademuur bij de Brabantse Turfmarkt. Van der Werf vroeg zich af of de gemeente daar iets tegen doet. Jaarlijks heeft de gemeente daarvoor 145.000 euro in een potje.

Vooral als de veiligheid van mensen in het geding komt, wordt schade zo snel mogelijk hersteld, schrijft het college.

Radio TV West.