Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Romeinse schat gevonden bij opgravingen aan de Rotterdamsebaan in Den Haag. Foto:gemeente Den Haag

Den Haag presenteert vondst Romeinse schat

Vrijdag 21 november onthulde Joris Wijsmuller, wethouder Cultuur van Den Haag, een schatvondst die is gedaan bij opgravingen op de plek waar de Rotterdamsebaan komt te liggen. De vondst bestaat onder andere uit meer dan 100 zilveren munten uit de Romeinse tijd, is te zien in de tentoonstelling ‘Archeologie achter de duinen’ die in het stadhuis aan het Spui staat opgesteld. De vond plaats onder het oog van 600 archeologen die het jaarlijkse archeologencongres ‘De Reuvensdagen’, dat dit jaar in Den Haag plaatsvindt, bijwoonden .

Bij de opgravingen vonden de Haagse archeologen onder leiding van Peter Stokkel een Romeins potje met daarin een grote klomp metaal. Een uitdaging om die te ‘ontwarren’, maar met een bijzondere uitkomst: de klont bestond uit een grote hoeveelheid Romeinse zilveren munten, 6 zilveren armbanden, een grote verzilverde mantelspeld en wat glazen kraaltjes, die waarschijnlijk tot een ketting behoorden. Er zitten zeldzame munten tussen, bijvoorbeeld die van een keizer die maar 3 maanden heeft geregeerd: keizer Otho. Met deze schatvondst is het aantal Romeinse muntvondsten in Den Haag verdubbeld.

Dankzij zeer kundig schoonmaken van restaurator Johan van der Helm kwamen 107 munten uit de roestklomp tevoorschijn, die allemaal min of meer leesbaar bleken te zijn. Een aantal munten was al flink oud toen ze in de grond werden begraven. De oudste munt die erbij zit, van keizer Nero, en de jongste, van keizer Marcus Aurelius, schelen een eeuw in ouderdom.

De munten zijn allemaal Denarii. Opvallend is dat het allemaal zilveren munten zijn, terwijl er in die tijd veel kopergeld was. Ook bij de Romeinen was zilver kostbaar. Omdat alles bij elkaar in een pot zat opgeborgen, moet de schat heel doelbewust zijn begraven. Waarom dat is gebeurd zullen we nooit zeker weten. Mogelijk gaat het om een offer, maar het is ook mogelijk dat de schat is begraven omdat er invallen dreigden of ander gevaar was.

In het groen, het tracé van de Rotterdamsebaan
In het groen: het tracé van de Rotterdamsebaan

Armbanden
Hoewel de armbanden er op het eerste gezicht precies hetzelfde uitzien, zijn er kleine verschillen. Daaruit valt af te leiden dat het om drie paren gaat. Mogelijk was het gebruik om een dergelijke armband om beide polsen te dragen.

De opgraving is al weken bezig en inmiddels is duidelijk dat er een nederzetting heeft gelegen, er zijn plattegronden van boerderijen gevonden. Het is ongebruikelijk dat zo’n schat in een rurale omgeving wordt gevonden. De munten zijn gedetermineerd door de Nederlandsche Bank die een database met alle in Nederland gevonden munten beheert.

Wanneer en waar te bewonderen
Vanaf 25 november is de schat te zien in het Haags Historisch Museum. De rest van de tentoonstelling is vanaf 25 november tot 7 december in het Stadsdeelkantoor aan de Leyweg te bewonderen.

Media zijn van harte welkom bij de onthulling.

Bron: Afdeling Archeologie gemeente Den Haag

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.