Epe herijkt gemeentelijke monumentenlijst

Er komt een onderzoek naar historisch waardevolle panden en elementen in de gemeente Epe. Gebleken is dat veel historisch waardevolle gebouwen niet op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Het college van burgemeester en wethouders van Epe is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een herijking van de bestaande gemeentelijke monumentenlijst.

De Stentor

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.