Erfgoedacademie: Erfgoed als Bouwsteen

Locatie
Online en op locatie

Datum/Tijd
• 19 oktober 2022 - 09 november 2022 van 13:00 - 15:00


De betekenis van erfgoed voor een veranderend Nederland

Nederland staat voor urgente opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Het verleden biedt inspiratie voor deze opgaven. Kennis van ons erfgoed: bodem, water en groen, en inzicht in historische ontwikkelingen, werkwijzen en praktijken kunnen bijdragen en structuur geven aan deze grote opgaven.

Maar expertkennis alleen is niet genoeg. Want hoe kom je van kennis naar toepassingen in de praktijk? Waar en bij wie breng je kennis onder de aandacht? Met andere woorden: hoe sla je bruggen tussen het werk van erfgoedprofessionals en van professionals op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, water en energie?

Deze cursus biedt zicht op kansrijke verbindingen tussen verleden, heden en toekomst. De cursus biedt theoretische kennis en inspiratie uit de praktijk én draagt handelingsperspectieven aan, waar zowel erfgoed- als andere (ruimtelijk) professionals hun voordeel mee kunnen doen.

De cursus gaat van start met een praktijkbijeenkomst op locatie in Nijmegen waar u kennis maakt met de theorie en praktijk van de cursus ‘Erfgoed als bouwsteen’. Tijdens de volgende drie online bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op theorie, methodes en hulpmiddelen en gaat u daarmee aan de slag. Tijdens de cursusperiode werkt u aan een casus uit uw eigen werkomgeving: het opzetten van een stads- of gebiedsgenese én een plan om met deze gebiedskennis de potentiële rol van erfgoed op de kaart te zetten in uw werkomgeving. De laatste bijeenkomst bestaat voor een deel uit een presentatie van uw eigen casus.

Na het volgen van deze cursus

  • hebt u oog voor de rol die erfgoed kan spelen in urgente ruimtelijke opgaven:
  • kent u de opbouw en gebruiksmogelijkheden van de stadsgenese en weet u geschikte bronnen te vinden om een stadsgenese te maken;
  • heeft u inhoudelijke en strategische handvatten om sectoraal denken te doorbreken en erfgoed te positioneren als structuurdrager in visie- en planontwikkeling;
  • hebt u geoefend hoe u deze kennis en vaardigheden inhoudelijk én procesmatig kunt toepassen in uw eigen professionele praktijk.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor professionals in de werkvelden erfgoed en archeologie, bodem, omgevingsbeleid , ruimtelijke ontwikkeling en ontwerp, bij onder meer gemeenten en provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en rijksoverheid.

Wanneer
Op locatie: woensdag 19 oktober van 12:00 uur tot 17:00 uur.
Webinars: woensdag 26 oktober, 2 en 9 november van 13:00 uur tot 15:00 uur.

Deelnemers
De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

Tijdsinvestering
Naast de cursusbijeenkomsten vraagt deze cursus ook een tijdsinvestering buiten de bijeenkomsten. Houdt rekening met een tijdsbeslag van 8-12 uur voor het bestuderen van relevante achtergrondinformatie, het uitvoeren van enkele voorbereidende opdrachten en met name voor het werken aan een aan uw eigen werkpraktijk gerelateerde casus.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 425,00 (excl. 21% btw) per persoon en incl. eenvoudige lunch en drankje op locatie (18 mei).

Praktisch
Voor onze online bijeenkomsten maken we gebruik van het platform Zoom. U krijgt vooraf een link met een korte handleiding toegestuurd om via dit platform deel te nemen.

Tot slot!
In de cursussen van de ErfgoedAcademie zet je theorie om naar de praktijk. Je krijgt concrete tips en informatie waar je meteen mee aan de slag kunt. En je leert hoe je deze kennis in je eigen werkpraktijk toe kunt passen. Dit kost tijd, maar we weten dat je met onze cursussen in je werk ook echt vooruit komt.

Je werkt samen met mensen uit andere organisaties. Zij en je docent vormen een waardevol netwerk, waar je ook na je cursus op terug kunt vallen, wanneer je ergens tegenaan loopt. Of met wie je een inspirerend voorbeeld wilt delen.

Docent en Experts
Nathalie Vossen
Ir. Vincent Grond, landschapsarchitect, GrondRR
Alette van den Hazelkamp, onderzoeker/adviseur Erfgoed en Water, RCE
Ing. Gilbert Maas, GeoInspiratie / onderzoeker geomorfologie & landschap, Wageningen Environmental Research

Aanmelden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.