Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Extra rijksgeld behoud Amsterdams erfgoed

De gemeente Amsterdam krijgt van het rijk 665.000 euro om beeldbepalende gebouwen en terreinen een andere bestemming te geven, zodat ze behouden kunnen blijven. Dit maakten minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie en minister Ronald Plasterk van Onderwijs gisteren bekend. In totaal krijgen negen steden samen een bedrag van 3,6 miljoen euro. Het toegekende geld is bijna de helft van het bedrag dat het kabinet heeft gereserveerd voor erfgoed in veertig aandachtwijken. Een commissie gaf haar fiat aan in totaal 28 projecten. In Bos en Lommer krijgen twee projecten elk 200.000 euro: het GAK-gebouw en de Robert Scottbuurt. Voor de Piggelmee woningen krijgt de gemeente 75.000 euro en voor de Wereldbibliotheek 100.000 euro. In Amsterdam Noord ten slotte, is er voor het Park Groene Zoom nog 90.000 euro gereserveerd. De subsidie kan worden besteed aan onderzoek of plannen om karakteristieke of anderszins belangrijke gebouwen te herontwikkelen. Het geld mag niet aan renovatie of de uitvoering van de plannen worden besteed. Begin september worden de contracten met alle betrokken gemeenten ondertekend.

HetParool.nl