Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Cultuurhistorie benutten in de winkelstraat

De ‘beleving’ in winkelgebieden is van grote invloed op het economisch perspectief van winkelgebieden. Historische winkelgebieden hebben met hun architectuur en bijzondere panden wat dat betreft ‘goud in handen’. Maar er kan veel (meer) profijt worden gehaald uit de cultuurhistorische kwaliteiten van het winkelgebied, om de winkelbeleving van consumenten te vergroten en daarmee de achteruitgang tegen te gaan. Samen met de RCE start Seinpost een leergang voor gemeenten rondom het thema cultuurhistorisch erfgoed en winkelgebieden.

Seinpost Adviesbureau

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.