Goede antwoorden Kerstquiz 2014

Het was een lastige, dat moeten we toegeven. Toch waren er meer dan 90 goede inzendingen. Voor degene die niet gewonnen hebben, maar toch willen weten wat hun score was, hier de goede antwoorden op een rij.

Vraag 1:
Wat gebeurt er met de bekende bruine ANWB-monumentenborden nu het ANWB-fonds is opgeheven per 1 januari?

Goed antwoord:
Ze blijven hangen en nieuwe borden kunnen nog steeds worden aangevraagd.

Toelichting:
Bij de ANWB kunnen monumentenbezitters nog steeds de klassieke bruine borden aanvragen. Dit kan ook in combinatie met het nieuwe monumentenbord. Voordeel van een bruin bord is dat er veel meer informatie op zo’n bord past dan op het nieuwe monumentenbordje. Het blijft dus een toevoeging.

Zie ook: Bruine borden blijven bestaan – Erfgoedstem, 8 januari 2014

Vraag 2:
Waar werd het nieuwe rijksmonumentenbordje dit jaar gepresenteerd?

Goed antwoord:
Op het Binnenhof in Den Haag

Toelichting:
Het nieuwe monumentenbord werd op 11 september 2014 onthuld door Jet Bussemaker op het Binnenhof in Den Haag. De Ridderzaal was het eerste Rijksmonument waar het bord op geplaatst is. Volgens de RCE voorziet het nieuwe monumentenbord in: “de groeiende vraag naar herkenning voor monumenten vanuit monumenteigenaren”

Zie ook: Nieuw monumentenbord zet monumenten op de kaart

Vraag 3:
Wel, niet en later toch weer wel. De herbouwde windmolen in het Friese Burum is toch een Rijksmonument. Wat is naam van de molen?

Goed antwoord:
Windlust

Toelichting:
Er was een hoop gedoe om de Burumse windmolen ‘Windlust’ in 2014. De originele molen was na een brand volledig verwoest, maar werd herbouwd. In de eerste instantie wilde Minister Bussemaker de monumentenstatus niet teruggeven aan de volledig gerestaureerde molen. Uiteindelijk ging zij toch overstag na vragen vanuit de Tweede Kamer.

Zie ook: Molen Burum behoudt status rijksmonument

Vraag 4:
Waar staat de afkorting ‘BRIM’ voor?

Goed antwoord:
Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

Toelichting:
Alweer een aantal jaar van kracht.Op de redactie dachten we dat BRIM is tegenwoordig zo’n merknaam geworden is, dat veel monumenteneigenaren niet meer weten waar het voor staat. Dat bleek dus niet zo te zijn. (bijna) iedereen heeft deze vraag goed beantwoord.

Vraag 5:
Wat deed de Noorse Ambassadeur op 15 april in het Arnhemse Openluchtmuseum?

Goed antwoord:
Zij onthulde een huis

Toelichting:
Op dinsdag 15 april 2014 opent mevrouw Anniken Ramberg Krutnes, ambassadeur van Noorwegen in Nederland, een houten watersnood­woning uit Raamsdonksveer in het Openluchtmuseum. Deze ‘prefab’ woning, is een van de 326 huizen die door Noorwegen werden geschonken, t.b.v. van Nederlanders die na de watersnoodramp van 1953 dakloos geworden waren.

Zie ook: Noorse ambassadeur opent watersnoodwoning Openluchtmuseum

Vraag 6:
Welke archeoloog kreeg tijdens de Reuvensdagen in Den Haag een koninklijke onderscheiding?

Goed antwoord:
Evert van Ginkel

Toelichting:
Archeoloog Evert van Ginkel uit Leiden heeft tijdens het archeologen-congres Reuvensdagen in Den Haag een lintje gekregen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zich inzet om archeologie en geschiedenis onder de aandacht te brengen van een groot publiek. van Ginkel schreef talloze publieksboeken over archeologie en brengt archeologie op verschillende manieren naar het grote publiek.

Zie ook: Archeo-ambassadeur Evert van Ginkel geridderd

Vraag 7:
Welke stad was dit jaar winnaar van de BNG Bank-erfgoedprijs?

Goed antwoord:
Bergen op Zoom

Toelichting:
De gemeente Bergen op Zoom is de vijfde winnaar van de BNG-Bank Erfgoedprijs. De gemeente Rheden werd tweede van de in totaal vier genomineerden. De BNG Bank Erfgoedprijs is bedoeld om gemeenten te stimuleren om effectief erfgoedbeleid te voeren en elkaar op dit gebied te inspireren. Het is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, een samenwerkingsverband van een twintigtal erfgoedorganisaties.

Zie ook: BNG bank Erfgoedprijs 2014 naar Bergen op Zoom

Vraag 8:
Wat was in 2014 het totale budget voor de instandhouding van rijksmonumenten?

Goed antwoord:
44,7 miljoen euro

Toelichting:
Totaal was er 50,5 miljoen euro gereserveerd voor de instandhouding van monumenten. Dit bedrag was verdeeld in drie categorieen: archeologie, groen erfgoed en gebouwde monumenten. De laatste categorie kreeg het grootste gedeelte van het bedrag toegewezen: €44,7 miljoen.

Zie ook: Ruim 50 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten

Vraag 9:
Bij de restauratie van welk kasteel mag het publiek meehelpen?

Goed antwoord:
Slot Schaesbergen

Toelichting:
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidie van € 80.000 verleend aan de Stichting Landgoed Slot Schaesberg. Met dit bedrag worden de ambachtelijke werkplaatsen gerealiseerd waar het publiek zelf aan de slag gaat om mee te werken aan de herbouw van het landgoed.Het kasteel zal met ambachtelijke middelen worden opgeknapt.

Zie ook: Publiek zelf aan de slag met herbouw Slot Schaesberg

Vraag 10:
2014 was een Erfgoed-Themajaar. Waarvan?

Goed antwoord:
Mobiel Erfgoed

Toelichting:
In het hele land waren activiteiten georganiseerd in het kader van “2014 het jaar van het Mobiel Erfgoed”. Onder ‘Mobiel erfgoed’ vallen onder meer oude treinen, auto’s en schepen.

Zie ook: 2014 Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed

Vraag 11:
Welke van de stichting werd in 2014 opgericht?

Goed antwoord:
Stichting digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)

Toelichting:
In februari 2014 is de stichting Digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) van start gegaan. De stichting spant zich in voor meerdere doelstellingen, alle in het belang van de Nederlandse cultuurgroene erfgoederen, ongeacht wie ze toebehoren.

Zie ook: Nieuwe sKBL timmert hard aan de weg

The following two tabs change content below.

Caspar Steinebach

Caspar Steinebach (Leiden, 1984) woont in Utrecht. Hij studeerde journalistiek in Zwolle en archeologie in Amsterdam. Sinds 2013 is hij redacteur archeologie bij de Erfgoedstem. Voor TGV Teksten en Presentaties in Leiden deed hij onderzoek naar de beeldvorming van Nederlandse archeologie in de media. In 2014 richtte hij, CultureRoad op, dat zich bezig houdt met culturele producties.