Goede voorbeelden: de kennisbank van Archeologie en monumenten Noord-Holland

Beeld: Dall-e2

Op het internet staan heel wat kennisbanken. Vaak met waardevolle informatie, opgedaan in de praktijk. Ook over archeologie, cultuurlandschap en monumenten is er op deze manier aardig wat praktijkkennis verzameld en gepubliceerd. Alleen, hoe vind je die kennis op het moment dat je voorbeelden of inspiratie nodig hebt?

Meestal komt het erop neer dat je maar net moet weten waar je moet zijn en omdat dit niet altijd evident is lichten we vandaag eens zo’n, voor ons, ‘verborgen’ kennisbank uit. En als dat in de smaak valt, roepen we je op om ons te wijzen op de kennisbanken die je zelf gebruikt, zodat we ze via de Erfgoedstem onder de aandacht van de collega’s kunnen brengen. Alleen bij voldoende respons! redactie@erfgoedstem.nl

Dit pikten op van LinkedIn:

Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland

Hoe kun je als gemeente een duurzame herbestemming faciliteren en begeleiden; hoe kun je archeologie als basis gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte, hoe stimuleer je collectieve initiatieven voor duurzame energie-opwekking als alternatief voor zonnepanelen op elk individueel monument? Zijn er voorbeelden van een landschappelijke inpassing van een zonneveld? Het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland heeft een aantal leerzame projecten gedocumenteerd. Doe er je voordeel mee!

Bekijk de kennisbank