Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Het lot van oude garages en benzinestations

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland organiseert in samenwerking met de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed (WME) op vrijdag 3 oktober in Den Haag een excursie en studiemiddag onder de titel ‘Erfgoed op weg of erfgoed weg?’. Thema is ondermeer de herbestemming van voormalige garages, servicestations en busremises.

Met de studiedag wil de WME het motorvoertuig-gerelateerd erfgoed in Nederland ‘op de kaart zetten’. Door middel van een excursie in de ochtend wordt getoond hoe in een stad als Den Haag nog volop erfgoed aanwezig is en hoe dit succesvol wordt (her)gebruikt of is herbestemd. De lezingen in de middag geven een algemene introductie op het thema en gaan over voorbeelden van al dan niet gelukte pogingen tot herbestemming.

Nadere informatie is te krijgen bij Fons Alkemade van de WME (06-53540283 of fons-alkemade@planet.nl) en via www.erfgoedopweg.nl.

Persbericht Federatie Industrieel Erfgoed Nederland