Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
Centrum Hilversum. Foto: Wouter Hagens via Wikimedia.

Hilversum verstrekt goedkope leningen aan monumenteigenaren

Bezitters van gemeentelijke monumenten in Hilversum kunnen straks tegen lage rente tussen de € 10.000 tot € 15.000 lenen bij de gemeente. Met het Hilversums Restauratiefonds (HFR) wil het college van B en W restauraties van monumenten stimuleren. Het fonds is revolverend.

Dit betekent dat de rente en de aflossingen weer teruggestort worden in het fonds zodat andere monumenteneigenaren hier weer gebruik van kunnen maken. De gemeente werkt in de uitvoering samen met het Nationaal Restauratiefonds (NRF).