Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Scheepswerf Bocxe, Delft. Foto: Stunteltje

Historie trekvaarten in beeld

Scheepswerf Bocxe, Delft. Foto: Stunteltje
Scheepswerf Bocxe, Delft. Foto: Stunteltje

Met de onthulling van een eerste doek bij Scheepswerf Bocxe is een openluchttentoonstelling langs de Schie in Delft geopend. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland maakte op 11 juli het eerste doek zichtbaar. De tentoonstelling geeft een indruk van historie en het belang van het Zuid-Hollandse trekvaartennetwerk in de 17e eeuw.

In totaal komen er langs de trekvaarten Haarlemmertrekvaart, Vliet en Schie 15 verbeeldingen van het trekvaartverleden. Onderdeel van dit verleden was ook de Jaagbrug in Delft. Met bijdragen van de gemeente en de provincie is deze brug gerestaureerd. De provincie Zuid-Holland zet in op behoud en beleving van cultureel erfgoed. Wethouder Ferrie Förster en Heleen Mijdam, voorzitter van de erfgoedtafel Trekvaarten openden de brug tijdens een tochtje met een trekschuit.

Trekvaarten waren de snelwegen van de 17e eeuw en zorgen in die tijd voor een regelmatig vervoer van personen en post. Zij vormden ook de structuur waaromheen dorpen en steden zich verder ontwikkelden. Rond 1700 was het netwerk van Nederlandse trekvaarten op zijn hoogtepunt; er was toen zo’n 415 kilometer aangelegd. In de 19e eeuw raakte het vervoer via de trekvaart echter overvleugeld door vervoer via een spoorweg.

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. De provincie Zuid-Holland wil dit erfgoed niet alleen beschermen, maar ook benutten en laten beleven. Daarom is gekozen voor een nieuwe aanpak. Op initiatief van de provincie worden zeven Erfgoedlijnen de komende jaren ontwikkeld, in samenwerking met circa tweehonderd partijen. Het gaat om de Trekvaarten, Landgoederenzone, Atlantikwall, Romeinse Limes, Oude Hollandse Waterlinie, ‘Waterdriehoek’ Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch en Goeree-Overflakkee. De provincie werkt hierbij samen met o.a. erfgoedinstellingen, gemeenten en ondernemers.

Persbericht Provincie Zuid-Holland

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.