Buitenplaats Ockenburgh wordt opgeknapt

Het monumentale landhuis Ockenburgh wordt opgeknapt. Op 17 juni sloten de gemeente Den Haag en de Stichting tot behoud van de historische buitenplaats Ockenburgh hiertoe een intentieovereenkomst.

Kern hiervan is dat de gemeente de casco-renovatie ter hand neemt, startend in het voorjaar van 2016. De Stichting werft intussen fondsen, werkt een haalbaarheidsstudie uit en krijgt het eerste recht van koop. In september opent een pop-uprestaurant in het landhuis en van hieruit zullen ook allerlei culturele, sportieve en natuurevenementen worden georganiseerd.

Het landhuis heeft de afgelopen 20 jaar leeggestaan. Er zijn in die tijd natuurlijk verschillende plannen geweest voor een nieuwe gebruiksfunctie maar geen van die plannen heeft het gehaald. Vorig jaar hebben buurtbewoners en ondernemers zich verenigd en een eigen plan opgesteld; plan B en dit plan ligt aan de basis van de intentie-overeenkomst.

Plan B ziet Buitenplaats Ockenburgh als een plek om de sociale cohesie tussen mensen te bevorderen. Een plek om met elkaar aan de slag te gaan, elkaar te ontmoeten, heerlijk te eten en te leren. Een plek voor een podium met laagdrempelige optredens, een plek waar culturele, educatieve en sportieve evenementen worden georganiseerd. Kortom, een plek om inspiratie op te doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is hierbij belangrijk, ook tijdens de restauratie. Plan B streeft ernaar om naast professionele partijen ook stagiairs, herintreders, ervaren vakmensen die al met pensioen zijn en leerbedrijven in te schakelen. Dit alles met respect voor de historie, zonder grootschalige nieuwbouw.

Het plan gaat uit van een multifunctionele gebruiksruimte, een educatieve ruimte, 6 hotelkamers en een restaurant. Hiervoor wordt dus de komende tijd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Voelt U zich aangesproken en/of wilt U kennis delen? Neem dan contact op via buitenplaatsockenburgh.nl. Hartelijk dank!