Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Rietveldwoningen Reeuwijk
Maquette Rietveldwoningen Reeuwijk Beeld: Rietveld Schröderarchief, Centraal Museum via Geheugenvannederland.nl

Hoop voor behoud Rietveldwoningen in Reeuwijk

Er gloort hoop voor de Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug. Woningbouwvereniging Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en verschillende deskundigen gaan volgende week met elkaar kijken of er een alternatief is voor sloop en nieuwbouw. De woningen zijn bouwfysisch in slechte staat, maar kunnen misschien (deels) worden behouden.

Daarnaast hebben de woningen een plek gekregen in de Beleidsnota Cultuurhistorie. Wethouder Leendert van den Heuvel: “Er stond voor Reeuwijk niets op papier voor wat betreft monumentale gebouwen. Er zijn de afgelopen tijd honderden gebouwen geïnventariseerd. Een grote groep krijgt extra bescherming. Nu staan ook deze Rietveldwoningen in de categorie ‘hoog gewaardeerd’.