Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Lemsterland weigert windmolens IJsselmeer

De gemeente Lemsterland weigert de bouwaanvraag van zes windmolens in het IJsselmeer op Fries grondgebied. De zes turbines met een ashoogte van 95 meter maken deel uit van een groot molenpark met een kleine 100 turbines in het water. Lemmer verklaarde zich eerder al tegenstander van het park. Burgemeester en wethouders beroepen zich nu bij de officiële weigering op gronden van redelijke welstand. Lemsterland stelt dat de geplande rijen molens vanaf het Lemster strand overkomen als ,,een warrig bos”.

Leeuwarder Courant