Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Nederlands Vestingmuseum, Naarden

Nieuwe directeur Nederlands Vestingmuseum in Naarden

Per 9 mei 2016 wordt de heer drs. O.F. Hefting (54) de nieuwe directeur van het Nederlands Vestingmuseum. Hij treedt hiermee in de voetsporen van de heer drs. Bas Kreuger, die in 2015 na 11 jaar afscheid heeft genomen. Met Oscar Hefting haalt het Nederlands Vestingmuseum een (inter-)nationale fortendeskundige binnen.

Hefting is afgestudeerd als archeoloog en werkte daarna bij Veilinghuis Christie’s en de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen jaren initieerde hij, als oprichter van de New Holland Foundation, het in kaart brengen en revitaliseren van Nederlandse forten overzee, onder andere in Brazilië en de Verenigde Staten van Amerika.

De nieuwe directeur zal zich richten op het actualiseren van het museum op Bastion Turfpoort. Tevens zal hij invulling geven aan de plannen van een mogelijke verhuizing van het museum naar Bastion Oranje.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.