"Nieuwe renaissance": plaats culturele erfgoed van Europa online

Vandaag werd het verslag van het Comité der Wijzen (een reflectiegroep op hoog niveau) over de digitalisering van het culturele erfgoed van Europa ingediend bij Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda, en Androulla Vassiliou, commisaris voor Onderwijs en Cultuur. In dit verslag worden de EU-lidstaten aangespoord zich meer in te spannen om de collecties van al hun bibliotheken, archieven en musea online te plaatsen. Ook worden de voordelen van een eenvoudigere toegang tot de kennis en cultuur van Europa benadrukt.

EUROPA

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

We hebben zorg genomen om alle rechthebbenden voor hier gereproduceerde foto's te traceren, soms evenwel zonder succes. Iemand die in dit opzicht meent rechten te hebben wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen met de redactie van de Erfgoedstem.