Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Nieuwe Sint Bavo Kathedraal, Haarlem

Provincie steunt elf monumenten met extra subsidie

Provincie Noord-Holland – Gedeputeerde Staten hebben besloten om ruim 4 miljoen euro extra subsidie te verlenen aan de restauratie en het publiek toegankelijk maken van monumenten in Noord-Holland. (…) Eén van de voorwaarden die de provincie stelt voor subsidieverlening bij restauraties is dat er leerwerktrajecten worden aangegaan.

Zie hier de 11 Rijksmonumenten die een extra subsidie voor restauratie ontvangen.

Provincie Noord-Holland