Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
CC BY SA 3.0
Kasteel Heeswijk, Brabant Foto: Ekki01 via wikimedia

Onderzoek naar verhoudingen Brabantse erfgoedinstellingen

Om inzicht te krijgen in hoe Brabanste erfgoedinstellingen zich tot elkaar verhouden, heeft het PON, in opdracht van de provincie Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd. Zij heeft hiervoor gesprekken gevoerd met verschillende organisaties. De instellingen zijn gevraagd naar hun doelstellingen, doelgroepen, activiteiten, samenwerking en zichtbaarheid met als doel zicht te krijgen op eventueel blinde vlekken en waar kansen liggen voor een betere samenwerking in de toekomst.

Lees het rapport “Meer dan de som der delen” voor meer informatie,