Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Onderzoek RUG: Oeros leefde rond 600 na Chr. nog in Nederland

Uit een recente vondst van botresten van een hoornpit in Holwerd (Friesland) blijkt dat de oeros rond 600 na Christus uitstierf en niet in de vierde eeuw.

Onderzoek RUG: Oeros leefde rond 600 na Chr. nog in Nederland – Groninger Internet Courant.