Post-hbo opleiding Bouwhistorie & Restauratie HU

Gevel Chichoreifabriek Ceres
Gevel Chichoreifabriek Ceres. Aan de gevel van dit voormalige fabriekspand is de gebruiksgeschiedenis af te lezen, evenals de noodzaak voor onderhoud en herstel.”

Werk je als bouwkundige of architectuurhistoricus in de erfgoedsector? Of wil je dat? Kies dan voor de praktijkgerichte opleiding Bouwhistorie en Restauratie. De opleiding gaat weer van start op 30 augustus 2023. Schrijf je dus nog snel in!

De tweejarige post-hbo opleiding Bouwhistorie & Restauratie van de Hogeschool Utrecht gaat weer van start op 30 augustus 2023. Deze praktijkgerichte opleiding voorziet de cursist van de vakinhoudelijke bagage om met kennis van zaken, inzicht in het vakgebied en enige praktijkervaring op minimaal hbo-niveau een rol te vervullen in het brede werkveld van de monumentenzorg en/of specifiek de bouwhistorie en restauratie.

Het eerste jaar van de opleiding staat in het teken van het leggen van een kennisbasis op het gebied van historische bouwmaterialen en bouwconstructies en het ontwikkelen van praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden en het schrijven van (onderzoeks)rapporten.
De cursisten krijgen in de loop van de opleiding intensief te maken met zowel de bouwhistorie- als restauratiekant van het werkveld maar specialiseren zich uiteindelijk in één van beide richtingen. Het tweede jaar is dan ook gericht op verdieping van de kennis en vaardigheden van de cursist in zijn/haar gekozen afstudeerspecialisatie (bouwhistorie of restauratie) maar daarnaast wordt er aandacht besteed aan de verbreding van zijn/haar blikveld ten aanzien van het werkveld en de omgang met erfgoed (in de praktijk en in andere vakdisciplines).

Specialisatie Bouwhistorie
Bouwhistorisch onderzoek vormt de basis voor planvorming bij restauratie, onderhoud en herbestemming van een monumentaal gebouw. Daarbij zijn inzicht in de bouw- en gebruiksgeschiedenis, de gebruikte historische constructies en materialen en de nog aanwezige cultuurhistorische waarden nodig. De ontwikkelingsgeschiedenis van een
gebouw kan bijvoorbeeld bouwkundige gebreken verklaren maar het ‘verhaal’ van
het gebouw kan ook in de planfase als inspiratiebron dienen voor architect en
andere betrokken partijen. Binnen deze specialisatie wordt dan ook veel aandacht besteed aan de praktijk van het waardestellend onderzoek.

Specialisatie Restauratie
Monumenten (waarin wordt geleefd en/ of gewerkt) veranderen in de loop der jaren
vaak meermaals van functie of ze staan juist lange tijd leeg, wachtend op een nieuwe
gebruiker. Naast het conserveren van monumenten speelt dan ook het
revitaliseren van monumentale gebouwen een grote rol in het levend houden van ons
gebouwde erfgoed. Hiervoor is gespecialiseerde kennis en vaardigheid vereist op het gebied van historische constructies en materialen, hun specifieke schadegedrag, restauratietechniek, -ethiek en planvorming en eventueel verduurzaming. Binnen deze specialisatie wordt dan ook veel aandacht besteed aan de praktijk van de totstandkoming van goede onderbouwde restauratiekeuzes. Dus: wat zijn de monumentale waarden van een pand, hoe maak ik op basis daarvan de juiste keuzes bij ingrepen en vervolgens hoe zorg ik ervoor dat in de uitvoering de gewenste kwaliteit wordt geleverd.

Praktijkgericht
Als hogeschool ligt onze kracht in het aanbieden van praktijkgericht onderwijs. Dat wordt met name gerealiseerd met de hulp van docenten uit het werkveld en beroeps- of kennisorganisaties zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Bouwhistorie Nederland en de Vakgroep Restauratie. Er zijn dan ook veel deskundigen die meewerken aan het slagen van deze opleiding en die als docent zijn aangetrokken. Zij zijn in hun dagelijks leven werkzaam als bouwhistoricus, restauratiearchitect, monumentenzorger of technicus. Het onderwijsprogramma kent daarnaast een belangrijke praktijkcomponent in de vorm van praktijkopdrachten. Zo wordt in elke module in het eerste jaar in groepsverband een projectpand onderzocht onder begeleiding van ervaren vakdocenten. De onderzoeksrapporten worden uiteraard individueel vervaardigd. In het tweede jaar wordt het afstudeeronderzoek individueel uitgevoerd met een eigen aangedragen projectpand.

Opbouw opleiding
De tweejarige opleiding is opgebouwd uit zeven modules. Drie basismodules in het eerste jaar en vier verdiepingsmodules in het tweede jaar. De eerste basismodule ‘Bouwhistorie en Restauratie’ in het eerste jaar beslaat een periode van 20 weken, de overige basis en verdiepingsmodules beslaan een periode van 10 weken. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties (regio midden). De lesdagen (bestaande uit een middag- en een avonddeel) zijn op de woensdag en vinden plaats op de cursuslocatie Domstad van Hogeschool Utrecht. De colleges worden verder afgewisseld met excursies, veldwerk en projectbegeleiding.

Enthousiast geworden?
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken via deze link en/of contact opnemen met de cursusleider via werkenstudie@hu.nl.