Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Vernieuwde instandhoudingsregeling: meer monumenteigenaren krijgen subsidie

De instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten is heel populair. Steeds meer eigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud uitvoeren. Dure restauraties ‘achteraf’ worden zo voorkomen. Om zo veel mogelijk eigenaren te ondersteunen, wordt de subsidieregeling op belangrijke onderdelen vernieuwd. De vernieuwde regeling voor instandhouding is onlangs gepubliceerd in Staatsblad en Staatscourant en treedt inwerking op 1 januari 2013.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed