Deze site is 'Under Construction', nog even geduld
Flagruko (Flak-Gruppen-Kommandostand), Huisduinen, Den Helder foto: Kenneth Stamp

Waddenfonds honoreert project ‘Alantikwall in het Waddengebied’ met 2,9 miljoen euro

Het Waddenfonds heeft de subsidieaanvraag voor het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ volledig gehonoreerd met een bijdrage van 2,9 miljoen euro. Het project ontsluit in drie en een half jaar zes locaties van de voormalige Atlantikwall in Noord-Holland, Friesland en Groningen. Bunkers worden toegankelijk gemaakt, er wordt informatie over de Tweede Wereldoorlog in het Waddengebied ontsloten, er komen fiets- en wandelroutes en een educatief programma. De projectleiding berust bij Zeestad in Den Helder. De totale kosten van het project bedragen 4,4 miljoen euro.

De projectgroep gaat in het Waddengebied een gevarieerd erfgoedprogramma ontwikkelen. Bunkers en stellingen worden toegankelijk gemaakt. Laatste ooggetuigenverslagen worden vastgelegd. Toeristische erfgoedroutes worden ontwikkeld. Dit in combinatie met een digitale ontsluiting, culturele uitingen en educatieve programma’s. De eerste stappen zijn al gezet op de Friese Waddeneilanden, dankzij de honorering van bunkerherstel op de vier Friese Waddeneilanden (Waddenfonds in 2012). Nu kan de volgende stap worden gezet met een waddenbrede, integrale aanpak die het versnipperde en verwaarloosde oorlogserfgoed verbindt. En herstelt tot een duurzame toeristisch recreatieve trekpleister rond een beleefbare en betekenisvolle geschiedenis; lokaal, bovenregionaal en internationaal.

Door bovenregionale samenwerking tussen organisaties in de Waddenkustprovincies is het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’ tot stand gekomen. Fysiek gaat het om zes plekken, verspreid over de provincies, versterkt met een overkoepelend erfgoedprogramma:
– Groningen, Fiemelbatterie bij Punt van Reide, vertegenwoordigd door het Groninger Landschap. Hier bouwden de bezetters bunkers die ook de stad Emden verdedigden.
– Friesland, Bunker in het kweldergebied Noorderleech (met bezoekerscentrum), vertegenwoordigd door It Fryske Gea. Hier liggen nog vliegtuigwrakken en een veldgraf van een verongelukte Duitse piloot.
– Noord-Holland, het Logementsgebouw in Den Helder, vertegenwoordigd door Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad. Den Helder kreeg als Nederlandse marinehaven met de Rijkswerf de status van Verteidigungsbereich. Het Logementsgebouw wordt het vertrekpunt van een ontdekkingstocht langs de Atlantikwall in het Waddengebied.
– Noord-Holland, Texel. Texel bezit sinds 1996 een luchtvaart- en oorlogsmuseum dat inzage geeft in de WOII-periode op dit eiland en de ‘Opstand der Georgiërs’.
– Gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân zetten in op herstel en bereikbaarheid van de kazematten en bunkers bij respectievelijk Den Oever en Kornwerderzand aan weerszijden van de Afsluitdijk.

Cultuurcompagnie Noord-Holland is vanaf het begin betrokken bij de opzet van het projectplan en het indienen van de subsidieaanvraag. Onze partner in Noord-Holland is Zeestad te Den Helder, de ontwikkelmaatschappij die penvoerder is van het project. In 2014 organiseerden wij samen met onze partners in Groningen en Friesland de werkconferentie in Huisduinen. Hier werd de aftrap gegeven voor het opstellen van de aanvraag.