Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Waterschap restaureert sluis Haanwijk in Harmelen

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in november met de restauratie van sluis Haanwijk in Harmelen. De sluis, een rijksmonument dat dateert uit 1656, verdient een grondige opknapbeurt. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft besloten hiervoor een krediet toe te wijzen van € 370.000,–.

Sluis Haanwijk, in het hart van Harmelen, vormt de grens tussen de Leidsche en de Oude Rijn. Delen van de sluis dateren nog uit 1656. Eén van de vier paar sluisdeuren is in 1991 vervangen, de andere deuren dateren van 1969. Deze deuren worden gerestaureerd. Houtdelen die nog goed zijn worden hergebruikt. Verder wordt het loszittende of beschadigde metselwerk in de sluishoofden en de sluiskolk hersteld. Ernstig beschadigde natuurstenen onderdelen worden vernieuwd. Ook de aangetaste stalen leuningen en de palen van de remmingwerken om de schepen in de sluis te geleiden worden opgeknapt.

Het uitgangspunt bij alle werkzaamheden is dat het bestaande materiaal zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Alleen als het echt nodig is worden onderdelen vervangen of vernieuwd.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig dat de sluiskom drooggezet wordt. Dit gebeurt door middel van stalen damwandplanken. Om het risico van opbarsten van de sluisvloer tot een minimum te beperken, wordt een rij bigbags, grote zandzakken, in de kom geplaatst.

De werkzaamheden starten in november en duren tot april. De precieze duur van de restauratie is afhankelijk van de situatie die men na de drooglegging van de sluiskom aantreft en de weersomstandigheden.

De Stichtse Rijnlanden – website – Waterschap restaureert sluis Haanwijk in Harmelen.