Wederopbouwdatabank weer online

De Rijksdienst deed de afgelopen jaren onderzoek naar de architectuur en stedenbouw uit de wederopbouwperiode. De wederopbouwdatabank vormde het inventarisatie-instrument bij dat onderzoek. Het bevat de objectgegevens van de onderzochte gebouwen uit de periode 1940-1965 en incidenteel ook van latere jaren. Na een aanpassing in de rijkshuisstijl is deze weer online. http://www.wederopbouwdatabank.nl/

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed