Deze site is 'Under Construction', nog even geduld

Windturbinepark Noordoostpolder bij Urk mag er komen

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald (…) Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. De stichting Erfgoed Urk, de colleges van burgemeester en wethouders van Urk en Lemsterland en een groot aantal particulieren en stichtingen hadden de Raad van State gevraagd het rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen te vernietigen.

Blik op Nieuws.nl.