100.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

Natuurgebied De Rijnstrangen
Natuurgebied De Rijnstrangen Foto: Hans Siemes

SBNL Natuurfonds trekt 100.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. Dit betekent voor Gelderland dat naast Achterhoek en Liemers nu ook Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen een beroep op een bijdrage kunnen doen.  Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Al zevenmaal eerder keerde SBNL Natuurfonds geld uit vanuit dit fonds aan in totaal 56 projecten van diverse grootte in Midden en Oost-Nederland. Zoals Erfgoed Landfort in Megchelen een bijdrage heeft gekregen voor het in oude luister herstellen van de historische moestuin. Ook Erve Meijerink op landgoed Vilsteren heeft een bijdrage ontvangen voor de aanleg van een pluktuin en een voedselbos. Bezoekers aan dit biologisch veeteeltbedrijf kunnen straks een rondleiding krijgen en proeven van de bessen, noten, fruit en andere gewassen.

Geïnteresseerden kunnen tot eind september 2020 bij SBNL Natuurfonds een aanvraag indienen via de website. Voor het Van Hemert Fonds gaat u naar: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/van-hemert-tot-dingshof-coldeweij-fonds#aanvraag

Voor het Fonds West Gelderland gaat u naar: https://www.sbnlnatuurfonds.nl/fonds-west-gelderland2#aanvraag

De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de website van SBNL Natuurfonds.