13 nieuwe monumenten in gemeente Súdwest-Fryslân met de aanwijzing van Pingjumer Gulden Halsband

Pingjumer Gulden Halsband tussen Witmarsum en Arum
Pingjumer Gulden Halsband tussen Witmarsum en Arum, Foto: Gouwenaar via Wikimedia CC BY-SA 4.0

Met de aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband, het oude dijkenstelsel dat grotendeels is aangelegd in de tiende eeuw, als gemeentelijk monument krijgt de gemeente Súdwest-Fryslân er in een keer dertien monumenten bij.

Dat het niet één monument is geworden, maar dertien, komt doordat de overgebleven delen geen aaneensluitend geheel vormen. Volgens de regels moet de gemeente voor elk deel een afzonderlijk aanwijzingsbesluit nemen. De voormalige waterkering heeft nu ook een recreatieve functie. Zo is de dijk opgenomen in een gemarkeerde wandelroute.