Schatkamer Domplein

14e-­eeuwse grafvondst markeert start bouw Schatkamer Domplein II

In Utrecht is de bouw gestart van Schatkamer Domplein II. Het ondergrondse centrum dat medio 2014 open gaat, neemt bezoekers mee in 2000 jaar Nederlandse historie. Tijdens voorbereidend archeologisch onderzoek is enkele weken geleden een fascinerende 14e-eeuwse grafvondst gedaan. Deze wordt op 16 mei tijdens een feestelijk startmoment voor het eerst getoond.

Schatkamer Domplein II maakt samen met de eerste Schatkamer die in 2010 werd geopend, de verborgen geschiedenis van het Domplein toegankelijk en aanraakbaar. Bezoekers ervaren in een bijzondere belevingswereld de opeenvolgende perioden van bloei en verval vanaf het moment dat de Romeinen rond 45 n.Chr. het castellum Traiectum bouwden. Centraal in het verhaal staat ‘het schricklijk tempeest’, de tornado die in 1674 over Nederland raasde en het schip van de Domkerk in puin legde.

Schatkamer II krijgt een omvang van 350 m2 en een diepte van bijna 5 meter. De entree komt te liggen in het hart van het Domplein, tussen Domtoren en Domkerk. Glazen vensters in de bestrating verbinden de wereld onder en boven het plein met elkaar. Het is voor het eerst in Nederland dat archeologie op deze schaal permanent voor publieksdoeleinden worden getoond. Een nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Utrecht heeft hiervoor de basis gelegd. Eerdere opgravingen van archeoloog Van Giffen in 1949 bepaalden de vorm van het centrum.

Ondanks de huidige crisis heeft Initiatief Domplein de financiering helemaal rond weten te krijgen. Naast subsidies van EU, Rijk, provincie en gemeente Utrecht en een lening van het Nationaal Restauratiefonds zijn substantiële bijdragen verkregen van culturele fondsen en het bedrijfsleven. Ook enkele honderden particulieren hebben een steentje bijgedragen door een vierkante meter Domplein te adopteren of vriend te worden.

Tijdens de bouw organiseert Initiatief Domplein verschillende soorten rondleidingen, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan de bouwplaats of Schatkamer Domplein I. Meer informatie hierover staat op www.schatkamerdomplein.nl.

Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed