4,2 miljoen euro beschikbaar voor internationale culturele betrekkingen

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar voor activiteiten die strekken tot of dienstig zijn aan de bevordering van internationale betrekkingen op cultureel gebied. Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.1, onder b en c, en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2012 een subsidieplafond van ¬ 4.200.000. Dit betekent dat dit bedrag beschikbaar is.

Erfgoed Nederland