69 gemeenten in 2019 aan de slag met kerkenvisie

Expertmeeting Kerkenvisies 2019 Foto: Stef de Graauw

Dit jaar konden gemeenten voor het eerst financiële steun aanvragen voor het opstellen van een kerkenvisie. Inmiddels hebben al 69 gemeenten dit gedaan. 65 gemeenten hebben het aangevraagde bedrag toegekend gekregen. De overige 4 gemeenten ontvangen in mei volgend jaar bericht over hun aanvraag. Dat betekent dat per saldo in deze 69 gemeenten strategisch nagedacht wordt over een duurzame toekomst voor zo’n 1.800 van de ruim 7000 kerkgebouwen in Nederland.

Over de kerkenvisie
Het opstellen van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. Deze partijen gaan daarbij met elkaar in gesprek over de toekomst van álle kerkgebouwen in de gemeente: monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, in religieus gebruik of anderszins. De vraag daarbij is welke toekomst voor de gebouwen gezien wordt en welke opgave er ligt. Maar ook: kunnen partijen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop ze met elkaar het gesprek aangaan als er kerken gesloten of verkocht worden.

Aanvragen van financiële steun
Tot en met 2021 heeft het Rijk 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. De middelen worden verdeeld door middel van een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds. Gemeenten kunnen het hele jaar door een decentralisatie-uitkering aanvragen. De aanvragen verlopen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Elke Nederlandse gemeente kan eenmalig, in de periode tot en met 2021, een aanvraag indienen.Naast financiële steun, worden gemeenten ook op andere manieren toegerust in het proces van de ontwikkeling van een kerkenvisie . Vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed worden door de samenwerkende partners bijeenkomsten georganiseerd rondom thema’s die gemeenten kunnen tegenkomen bij het opstellen van een kerkenvisie. Daarnaast zijn op platform Toekomst Religieus Erfgoed tal van praktische voorbeelden en tools te vinden.