Aanbesteding Zuider Gymnasium van start: programma uitgebreid

Zuiderziekenhuis, Rotterdam Foto: Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam, vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Rotterdam en eigenaar BOEI hebben contracten getekend voor uitbreiding van het programma van het nieuwe Zuider Gymnasium, in het voormalige Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Tijdens de ontwerpfase werd duidelijk dat het verwachte leerlingaantal significant hoger uitkomt en het verstandig is nu reeds te voorzien in uitbreiding van de locatie.


Het programma voorziet nu in een gymnasium voor 650 leerlingen, waarmee het Zuider Gymnasium weer een forse tijd vooruit kan. Zowel de gemeente Rotterdam als eigenaar BOEi zijn bereid mee te werken aan uitbreiding van de school op deze locatie, die ingepast kan worden in het Poortgebouw van het voormalige ziekenhuis.

De  Voorlopig Ontwerpfase is nu bijna gereed en daarmee wordt ook de selectie- en aanbestedingsfase voor de uitvoerende partijen opgestart. Het betreft het bouwkundig en installateursdeel van het werk: technisch advies in het bouwteam en de realisatie van de verbouwing.

Eerder sloten de gemeente en BOEi een overeenkomst, op basis waarvan BOEi Het Zuider Gymnasium zal realiseren in het Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis. Dit zelfstandige gymnasium maakt onderdeel uit van de Calvijn Scholengemeenschap en wordt het eerste zelfstandige gymnasium op de linker Maasoever.

Iconische gevel

Achter de iconische gevel van het Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis komt een moderne, toekomstgerichte school voor zo’n 650 leerlingen. Het voorlopig ontwerp van Molenaar & Co Architecten zit in de afrondende fase en combineert monumentale stijl met modern, flexibel gebruiksgemak. Hiermee komt BOEi tegemoet aan een uitdrukkelijke wens van het Zuider Gymnasium en de gemeente Rotterdam.

Aanbesteding geopend

In opdracht van de Gemeente Rotterdam start BOEi nu de werving van de bouwkundig aannemer en installateur die met technische expertise het bouwteam compleet maken én, bij het succesvol doorlopen van de ontwerpfasen, de daadwerkelijke verbouwing realiseren. De aanbesteding is vrijdag 7 februari gepubliceerd op Tenderned (https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158057).  De inschrijving  sluit op 1 maart.

Over het project

De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor goede huisvesting van scholen. Dat doet de gemeente in nauwe samenwerking met de schoolbesturen in de stad. De vestiging van een gymnasium op Zuid is een lang gekoesterde wens in Rotterdam. Het biedt de kinderen in de omgeving de kans om in de buurt een gymnasiumopleiding te volgen en nog meer uit zichzelf te halen.

–       Meer over Rotterdamse onderwijshuisvesting: https://onderwijs010.nl/onderwijshuisvesting ]

–       Bekijk de aanbesteding op Tenderned: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158057