Aanvraag ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020’ voorbereiden

De afbeelding van Kasteel de Haar is gekozen als voorbeeld van een groot rijksmonument Afbeelding: via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De afbeelding van Kasteel de Haar is gekozen als voorbeeld van een groot rijksmonument

Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020’ stelt het ministerie van OCW € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst.

De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Subsidieaanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de RCE. U kunt uw aanvraag wel alvast voorbereiden. Het aanvraagformulier en het vereiste begrotingsmodel vindt u op de pagina Restauratiesubsidie aanvragen.