De afbeelding van Kasteel de Haar is gekozen als voorbeeld van een groot rijksmonument Afbeelding: via Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De afbeelding van Kasteel de Haar is gekozen als voorbeeld van een groot rijksmonument

Aanvraag ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020’ voorbereiden

Grote rijksmonumenten kampen vaak met restauratieachterstanden. Het gaat dan om kostbare restauraties. Met de ‘Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020’ stelt het ministerie van OCW € 60 miljoen beschikbaar om deze gebouwen te behouden voor de toekomst.

De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten met een restauratieproject van minimaal 2,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Subsidieaanvragen kunnen van 1 juli 2019 tot en met 16 september 2019 worden ingediend bij de RCE. U kunt uw aanvraag wel alvast voorbereiden. Het aanvraagformulier en het vereiste begrotingsmodel vindt u op de pagina Restauratiesubsidie aanvragen.